Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


21.07.13
2009 17 Друкувати

Авансовые взносы по налогу на прибыль: от теории к практике

   «Наповнення бюджету – понад усе!» – саме під таким гаслом законотворці працювали увесь минулий рік, щоб у році поточному почали діяти відповідні зміни до Податкового кодексу. Схоже, реформаторам податкової системи все-таки вдалося неможливе: приховати підвищений податковий тиск за перевіреною роками сплатою податків наперед. Та сплата податку на прибуток авансом суперечить не лише його економічній суті (як можна брати податок з об'єкта, якого ще не існує?). Фактично законодавець ще на рік відтермінував зниження ставки податку на прибуток...
   
   
Авансові внески з податку на прибуток: від теорії до практики

   
   
Нормативна база

   
   • ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
   
   • Закон № 5083 – Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI.
   
   • Наказ № 1281 – наказ Мінфіну України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 05.12.2012 р. № 1281.
   
   • Декларація № 1213 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213.
   
   • Декларація № 1352 – Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджена наказом Мінфіну України від 28.10.2011 р. № 1352.
   
   • Декларація № 1683 – Податкова декларація з податку на прибуток банку, затверджена наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1683.
   
   • Декларація № 759 – Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика, затверджена наказом Мінфіну України від 22.06.2012 р. № 759.
   
   • Декларація № 97 – Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика, затверджена наказом ДПАУ від 21.02.2011 р. № 97.
   
   • Розрахунок № 36 – Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджено наказом ДПАУ від 24.01.2011 р. № 36.
   
   • Консультація № 1171 – Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затверджена наказом ДПС України від 21.12.2012 р. № 1171.
   
   
   
Відлуння швидких реформ

   
   Авансові внески з податку на прибуток своєю появою зобов'язані Закону № 5083, який набрав чинності 1 січня 2013 року. Цей документ розглядали двічі: наприкінці травня 2012 р. його прийняли за основу, а на початку липня – ухвалили в цілому. Загалом на обговорення й ухвалення документа народні обранці витратили 15 хвилин1 (перший раз – 8 хвилин, другий – 7)...
   
   
(1 Згідно з інформацією, опублікованою
   на офіційному сайті ВРУ: ).

   
   Хоча авансовий внесок безпосередньо стосується податку на прибуток, його так і не внесли до р. III ПКУ, присвяченого саме податку на прибуток підприємств. Натомість, ухваливши Закон № 5083, внесли доповнення до п. 57.1 ПКУ: платники податку, доходи яких перевищують 10 млн. грн., щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку та в строки, встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік.
   
   Таким чином, у згаданих підприємств щомісячний розмір авансового внеску сягатиме десятків і навіть сотень тисяч гривень (за умови низької виробничої собівартості продукції). При цьому потрібно зважати на положення підр. 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ стосовно того, що авансовий внесок за січень – лютий 2013 року розраховується у розмірі 1/9 частини податку на прибуток (нарахованого за 9 місяців 2012 року).
   
   Ще одне ноу-хау полягає у тому, що у 2013 році основну ставку податку застосовують за показниками 2012-го – не 19 %, а 21 %. Це призводить до суперечностей між нормами ПКУ. Спочатку оголосили курс на «поетапне зниження ставки податку на прибуток» (п. 151.1 ПКУ), а потім зробили з точністю до навпаки – основну ставку податку фактично підвищили на 2 %. Нагадаємо, ставка податку на прибуток з 01.01.2013 р. становить 19 %. За такою ставкою слід буде розрахувати авансові внески на наступний, 2014 рік.
   
   Також варто звернути увагу на ще одне доповнення п. 57.1 ПКУ: «У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань». Тобто де-юре авансові внески прирівняли до грошових зобов'язань. Унаслідок цього п. 57.1 ПКУ став своєрідним «доповненням» до його пп. 14.1.39, у якому визначено поняття «грошове зобов'язання платника податків». Йдеться про суму, яку «платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію». Отже, виходить, що авансовий внесок водночас став і податковим (грошовим) зобов'язанням, і штрафом.
   
   
Хто не сплачуватиме авансові внески

   
   У п. 57.1 ПКУ передбачено, що окремі категорії платників не вважаються платниками авансового внеску з податку на прибуток. До таких віднесено:
   
   по-перше, платників податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються для визначення об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період є меншими або дорівнюють 10 млн. грн. Платники, у яких доходи, що враховуються під час визначення об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період перевищують 10 млн грн і які за підсумками такого звітного періоду не отримали прибутку або отримали збиток, податкових зобов'язань не нараховували і не мали базового показника для визначення авансових внесків у наступному році2, авансові внески з податку на прибуток теж не сплачуватимуть;
   
   по-друге, новостворені підприємства. Новоствореними стосовно сплати авансових внесків вважають платників, які пройшли державну реєстрацію і взяті на облік як платники податку на прибуток в органах ДПС протягом року, в якому передбачена сплата авансових внесків. Наприклад, підприємство у 2013 році пройшло державну реєстрацію і взяте на облік як платник податку на прибуток в органі ДПС. Таке підприємство вважається новоствореним і звільняється від сплати авансових внесків у 2013 році. До новостворених також віднесено платників, які пройшли державну реєстрацію і взяті на облік як платники податку на прибуток в органах ДПС протягом IV кварталу року, що передує звітному3;
   
   по-третє, виробників сільськогосподарської продукції. Відповідно до ст. 155 ПКУ (з огляду на вимоги п. 209.6) для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільгосппродукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, виробленої ними на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 % загальної суми доходу.
   
   
(2 Див.: відповідь на запитання 4
   Консультації № 1171.
   
   3 Те саме.)

   
   Зазначеним сільгоспвиробникам і раніше було встановлено особливий податковий період. Так, відповідно до пп. 152.9.1 ПКУ для виробників сільгосппродукції, визначених у ст. 155 ПКУ, річний звітний (податковий) період починається з 1 липня поточного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. Річним періодом для них, наприклад, зараз є час від 1 липня 2012 року до 30 червня 2013 року. Таким чином, щодо звітності й сплати податку на прибуток для цієї категорії платників нічого не змінилося;
   
   по-четверте, неприбуткові установи (організації). Представники цієї категорії «щасливчиків» відповідно до п. 157.11 ПКУ сплачуватимуть податок на прибуток лише в тому випадку, якщо вони отримуватимуть доходи з інших джерел, ніж передбачені в п. 157.2 – 157.9 ПКУ, тобто доходи, які не звільняються від оподаткування.
   
   Зазначені категорії платників подають декларацію за рік і за наявності прибутку від господарської діяльності сплачують податок на прибуток один раз на рік у сумі, зазначеній у декларації.
   
   
Як сплачувати авансові внески у 2013 році

   
   Базовим показником для нарахування та сплати авансових внесків у 2013 році будуть дані за 2012 рік. Місячна сума авансових внесків становить 1/12 частину податку на прибуток, визначеного платником у декларації за 2012 рік. Початок сплати авансових внесків згідно із змінами, внесеними Законом № 5083, – березень 2013 року. Отже, починаючи з березня 2013 року авансові внески сплачують не пізніше 30 числа звітного місяця.
   
   Але законодавець передбачив сплату авансових внесків у січні й лютому 2013 року, запровадивши для них особливий порядок нарахування та сплати. Так, абзацом 2 п. 2 підр. 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що у січні та лютому 2013 року авансові внески з податку на прибуток розраховують у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року. Для розрахунку з Декларації № 1213 за 9 місяців 2012 року беруть показник рядка 14 «Податок на прибуток за звітний (податковий) період» і ділять на 9.
   
   Авансовий внесок у січні та лютому 2013 року, який становить 1/9 частину податку на прибуток за 9 місяців 2012 року, сплачується протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. З огляду на те що 20 січня 2013 року – неділя, авансові внески сплачують не пізніше 18 січня і 20 лютого 2013 року відповідно.
   
   Для розрахунку 1/9 податку на прибуток для сплати авансового внеску в січні – лютому 2013 року враховують такі показники податкової звітності за 9 місяців 2012 року:
   
   – для підприємств – сумарне значення рядків 14 та 20 Декларації № 1213;
   
   – для банківських установ – сумарне значення рядків 15 та 18 Декларації № 1683;
   
   – для договорів про спільну діяльність – значення рядка 10 Декларації № 1352;
   
   – для страхових організацій – сумарне значення рядків 13 та 17 Декларації № 97;
   
   – для відокремлених підрозділів, що сплачують податок на прибуток консолідовано, – сумарне значення граф 6 та 9 рядка 2 Розрахунку № 36;
   
   – для постійного представництва нерезидента – значення рядка 09 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, або значення рядка 08 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби.
   
   Зауважимо, що ставка податку на прибуток, яку застосовують для розрахунку цього податку за наслідками діяльності за 2012 рік, становить 21 % (абзац другий п. 10 підр. 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ).
   
   За наслідками діяльності за 2012 рік подають річну податкову декларацію не пізніше 11 лютого 2013 року, тобто у строк, передбачений для квартального податкового періоду, – протягом 40 днів після закінчення звітного періоду4. А от сплачувати податок на прибуток за 2012 рік, на думку податківців, слід не пізніше 19 лютого 2013 р.5. Хоча, якщо відрахувати 10 днів, які надаються платникові для сплати податкового зобов'язання, останній строк сплати припадає на 21 лютого 2013 року (п. 57.1 ПКУ). Нагадаємо, ставка податку на прибуток становить 21 %.
   
   (4 Див.: відповідь на запитання 8
   Консультації № 1171.
   
   5 Те саме.)
   
   Строки сплати авансових внесків у 2013 році подано у таблиці.
   

Таблиця. Строки сплати авансових внесків у 2013 році

Місяць

Граничний строк сплати

Січень

18 січня

Лютий

20 лютого

Березень

29 березня

Квітень

30 квітня

Травень

30 травня

Червень

27 червня

Липень

30 липня

Серпень

30 серпня

Вересень

30 вересня

Жовтень

30 жовтня

Листопад

29 листопада

Грудень

30 грудня

   
   
Декларування у перехідний період

   
   Зміни у порядку сплати податку на прибуток не могли не спричинити оновлення звітності з цього податку. Нагадаємо, суттєва новація 2013 року – це зміна звітного періоду. Тепер звітувати з податку на прибуток потрібно лише раз – за підсумками року. Але будь-які зміни, навіть позитивні, несуть із собою ризик помилок протягом перехідного періоду.
   
   У складі річної податкової декларації платник податку подає розрахунок щомісячних авансових внесків, які потрібно сплачувати у наступні дванадцять місяців. Наказом № 1281 внесено зміни до форм податкових декларацій з податку на прибуток, які й передбачають проведення такого розрахунку.
   
   Податкову декларацію з податку на прибуток за 2012 рік слід було подати не пізніше 11 лютого 2013 року, і тут нічого не змінилося.
   
   Для майбутніх податкових декларацій за звітний рік змінився граничний строк їх подання, тепер він став на 20 календарних днів тривалішим – 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.
   
   Новостворені підприємства повинні відзвітувати стосовно прибутку вперше за підсумками своєї діяльності з моменту реєстрації і до закінчення календарного року. Декларацій за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя і дев'ять місяців) вони не подають, авансових внесків не сплачують. А вже згідно з поданою першою річною декларацією платник сплачуватиме або не сплачуватиме авансові внески за наступний звітний рік.
   
   Виробники сільськогосподарської продукції, оскільки для них п. 57.1 ПКУ передбачено виняток, подають звітність, як і раніше. Порядок і особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції передбачені ст. 155 ПКУ.
   
   Платники податку, у яких доходи не перевищують 10 млн грн, і неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів ДПС за звітний рік без сплати авансового внеску.
   
   
Зміна форми декларації

   
   22 січня 2013 року набрали чинності зміни, внесені до форм декларацій з податку на прибуток підприємств, затверджені Наказом № 1281. Цим документом змінено такі форми:
   
   – Декларацію № 1213 (для звичайних підприємств);
   
   – Декларацію № 1352 (для спільної діяльності);
   
   – Декларацію № 1683 (для банків);
   
   – Декларацію № 759.
   
   У складі річної податкової декларації платник податку подає розрахунок щомісячних авансових внесків, які потрібно сплачувати у наступні дванадцять місяців. Розрахунок авансових внесків має вигляд двох нових рядків, включених до форми податкової декларації:
   
   – рядка 33 «Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 14 + рядок 20)»;
   
   – рядка 34 «Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні – грудні 20__ року та січні – лютому 20__ року (рядок 33/12)».
   
   
Виправлення помилок

   
   Якщо у декларації було допущено помилки, що призвели до неправильного визначення задекларованих зобов'язань з податку на прибуток та суми авансових внесків, підприємство має право подати уточнену річну декларацію. При цьому змінені в уточненій річній декларації зобов'язання впливають на суми авансових внесків за всі періоди їх нарахування. У разі коли в уточненій декларації сума зобов'язань з податку на прибуток збільшується, платник податку повинен сплатити суму недоплати і штраф відповідно до п. 50.1 ПКУ за кожен звітний період, за яким настав термін сплати авансових внесків на дату подання уточненої декларації.
   
   
Щоквартальне декларування

   
   Хоча звітний період з податку на прибуток збільшено до року, є випадки, коли платник має право подавати декларацію протягом року, і є випадки, коли він повинен це зробити. Розглянемо ці випадки докладніше.
   
   Підприємство з тих чи інших причин за результатами фінансово-господарської діяльності може не мати прибутку або навіть отримати збиток, якщо витрати зрівнюються з доходами чи перевищують їх. У такому разі передбачено особливий порядок подання звітності та сплати податкових зобов'язань. Зокрема, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Такий платник податку авансових внесків у II – IV кварталах звітного (податкового) року не сплачує, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яку подає до органу ДПС в порядку, передбаченому ПКУ.
   
   Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкових зобов'язань не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками I кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.
   
   Тобто кількість декларацій, що їх підприємство подаватиме протягом року, залежить від таких трьох критеріїв:
   
   1) розміру доходу, отриманого за результатами минулого року;
   
   2) оподатковуваного прибутку за результатами минулого року;
   
   3) оподатковуваного прибутку за результатами I кварталу поточного року.
   
   Декларації протягом року не подають підприємства, які не повинні сплачувати авансових внесків, тобто дохід яких за минулий рік не сягнув 10 млн. грн.
   
   Інші підприємства можуть подавати декларацію кожні три місяці протягом року, якщо минулого року мали прибуток, але в I кварталі його не отримали або отримали збитки. Таким чином, підприємство, що стало збитковим, може позбавити себе необхідності сплачувати авансові внески.
   
   Якщо ж підприємство, яке задекларувало збитки, у I кварталі отримало прибуток, воно повинне повідомити про це державу у декларації починаючи зі звіту за півріччя.
   
   Простежити залежність кількості декларацій від названих критеріїв можна на схемі.
   
   

   Зверніть увагу, якщо протягом року підприємство подавало квартальні декларації, річну податкову декларацію за такий рік потрібно подати за старим графіком – протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
   
   
   
   Ірина Сериця
    Економіст
   
   «Справочник экономиста», травень 2013 р., № 5 (113)
   
   Дата підготовки 03.05.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • Аноним
22.07.13 09:39

подскажите, а если за 2012 год меньше 10 млн, но прибыль, а за 1 и 2й кварталы 2013г убыток, нужно подавать или нет, а то туже совсем запутали.

Відповісти
 • Vlastena
22.07.13 10:12

Конечно нет

Відповісти
 • Слава
22.07.13 10:38

хотела бы перечислять налог на прибыль частями, а то по результатам года 13 будет много сразу отдать, а теперь не знаю перечислять на старые (12г.) счета или новые авансовые, налоговая внятно не может сказать(обясняя что авансовые счета -это согласованное обязательство), может кто-то перечисляет и знает куда.

Відповісти
 • Аноним
22.07.13 11:19

а мне сами они звонили, просили, чтобы перечислила незадекларированные авансовые на прибыль (на будущее, чтобы потом платить меньше). Говорила, на те же счета (но это было еще апреле м-це)

Відповісти
 • Аноним
22.07.13 12:39

На те же, это на какие? Мне сказали, что задекларированые авансовые платятся на авансовые счета, а обычный налог на прибыль, который Вы хотите заплатить авансом, чтоб потом меньше уплачивать по году, на старые счета по прибыли.

Відповісти
 • Оксана
22.07.13 12:47

Мы тоже платили за 1кв.13г. и будем платить дальше на старые счета, чтобы потом меньше уплачивать по году.

Відповісти
 • Аноним
22.07.13 13:08

Слава, новые авансовые счета открыты для тех у кого доходы за прошый год свыше 10 млн. а те кто хотят платить авансы, что бы по итогу года была сумма к уплате меньше перечисляют на счета 2012 г.

Відповісти
 • Айра
22.07.13 15:46

Делать Вам нечего чтоль - платить в бюджет заранее налог на прибыль? Откройте лучше депозит, перегоняйте туда примерные суммы налога (если они Вам так мешают на счету) и заработайте предприятию пару сотен гривен процентов. А потом в феврале перекинете налог. Да... еще и Вам на премию останется)

Відповісти
 • Аноним
23.07.13 08:51

По лицевому у нас есть переплата в 2012 г.но переброску на авансы 2013 г ГНИ не разрешает.Не знаешь что ожидать от ГЕОЛОГОВ.Депозит,как писала Айра

Відповісти
 • Аноним
23.07.13 13:02

для Айра: +5 ))) не подумала об этом. Хорошая идея))

Відповісти
 • Злой бух
02.08.13 07:44

для Айра - авансовые платеэи по налогу на прибыль являются "узгодженими" платежами, за неуплату - штраф!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
63267 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти