Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


31.07.13
1504 14 Друкувати

Когда возвратная финансовая помощь подлежит возврату?

    Коли поворотна фінансова допомога підлягає поверненню?
   
   Останнім часом завдяки плідній праці нормотворця було внесено ряд змін до податкового законодавства України. Не залишився поза увагою і механізм оподаткування поворотної фінансової допомоги.
   
   Так, визначення поворотної фінансової допомоги знаходимо в пп. 14.1.257 ПКУ: сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
   
   ПКУ також передбачено механізм оподаткування поворотної фінансової допомоги.
   
   За загальним правилом, отримання поворотної фінансової допомоги не призводить до збільшення доходу платника податку.
   
   Що ж робити, коли частина поворотної фінансової допомоги залишилася неповернутою? У такому випадку механізм оподаткування неповернутої суми відрізняється залежно від суб’єкта надання такої допомоги:
   
   1) якщо поворотна фінансова допомога отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати, то сума фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишається неповернутою на кінець такого звітного періоду включається до інших доходів (пп. 135.5.5 ПКУ). При цьому законодавець наголошує, що доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів;
   
   2) якщо поворотна фінансова допомога отримана від платника податку на прибуток на загальних підставах і залишилася неповернутою на кінець звітного періоду, то в такому випадку до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму неповернутої поворотної фінансової допомоги. Зазначені суми процентів розраховуються і відносяться згідно з пп. 14.1.257 ПКУ до безповоротної фінансової допомоги та включаються в дохід відповідно до п. 137.10 ПКУ.
   
   В обох випадках при визначенні механізму оподаткування неповернутої суми поворотної фінансової допомоги законодавець використовує поняття «звітний період». Який же саме період мається тут на увазі? Пунктом 152.9 ПКУ передбачено такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік. Який з них обрати?
   
   Нагадаємо, що в попередній редакції ПКУ застосовувалося поняття «квартальний період» і ніякої плутанини не виникало.
   
   Неоднозначності даному питанню додали внесені Законом від 05.07.2012 р. № 5083-VI зміни до ПКУ в частині введення річного (податкового) періоду звітування для платників податку на прибуток.
   
   У світлі цих змін перед багатьма суб’єктами господарювання постало питання: чи поширюється їх дія і на порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги?
   
   Виходячи з норм законодавства логічним є висновок про те, що звітним періодом вважається період, передбачений для сплати податку на прибуток. Значить, відповідно до п. 152.9 ПКУ, базовим податковим (звітним) періодом для цілей розділу ІІІ є календарний квартал.
   
   Отже, під звітним періодом, до кінця якого необхідно повернути поворотну фінансову допомогу, як і раніше, розуміємо квартальний період.
   
   Але це все теорія, а як на практиці реалізується порядок оподаткування неповернутої суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від осіб, які не є платниками податку на прибуток, та від платників податку на прибуток на загальних підставах?
   
   Розглянемо два практичні випадки за умови, що суб’єкти підприємницької діяльності подають звітність раз на рік.
   
   1. Припустимо, сума поворотної фінансової допомоги, отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати, залишилася неповернутою на кінець квартального періоду. У такій ситуації суб’єкти підприємницької діяльності мають включити таку суму до інших доходів на підставі пп. 135.5.5 ПКУ. Однак у наступному квартальному періоді платник повертає таку поворотну фінансову допомогу і збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги. Таким чином, фактично при поданні декларації за рік податківці ніяким чином не зможуть простежити періоди, в яких певна сума поворотної фінансової допомоги залишилася неповернутою.
   
   Отже, можна зробити висновок, що при отриманні поворотної фінансової допомоги від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати, під звітним періодом слід розуміти річний період. Адже відсутній реальний механізм відображення періодів неповернення суми поворотної фінансової допомоги в річній декларації.
   
   2. Зовсім інша ситуація виникає при отриманні поворотної фінансової допомоги від платника податку на прибуток на загальних підставах. У даному випадку на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася неповернутою на кінець квартального періоду, нараховуються умовні відсотки, які нікуди не зникають протягом року. Суми нарахованих відсотків можуть досягати значних розмірів. А тому платники податку, які розтлумачили звітний період в межах пп. 135.5.5 ПКУ як річний період звітування, потраплять в незручне становище перед податковою.
   
   Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що внесені до ст. 57 ПКУ зміни ніяким чином не вплинули на визначення звітного періоду, до кінця якого поворотна фінансова допомога має бути повернута. Як і раніше, під звітним періодом розуміємо квартальний період.
   
   Однак практична реалізація порядку оподаткування неповернутої суми поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду відрізняється залежно від суб’єкта надання такої допомоги.
   
   Так, якщо поворотна фінансова допомога отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати, у такому разі суб’єктам підприємницької діяльності доцільно тлумачити поняття «звітний період» як «річний період».
   
   Якщо ж поворотна фінансова допомога отримана від платників податку на прибуток на загальних підставах, то в цьому випадку поняття «звітний період» розуміємо як «квартальний період» для уникнення неприємностей з податківцями в майбутньому.

   
   Альона Мірко
   юрист ТОВ «Аудиторська фірма «Норма»
   
   Дата підготовки 04.07.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • hpd56
01.08.13 08:16

Приклад про те як просте питання можна запутати так, щоб платники податків постійно мали клопіт

Відповісти
 • Аноним
01.08.13 08:25

Это точно! Давно понятная и "разжеванная" тема. Как буд то писать ауд.фирмам больше не о чем!

Відповісти
 • ELP
01.08.13 08:33

Выводы автора вызывают большие сомнения. Прежде чем писать, следовало бы проанализировать термины "налоговый период" и "базовый отчетный (налоговый) период", определенные в статье 33 кодекса (и в п. 49.19). С учетом этих определений и норм п. 57.1 базовым отчетным периодом - квартал можносчитать только для плательщиков налога на прибыль, представляющих декларации за квартал, полугодие, девять месяцев 2013 года

Відповісти
 • Михаил
01.08.13 08:36

уже неактуально. смотрим Закон 403

Відповісти
 • тivan
01.08.13 08:52

уточните, пожалуйста, о каком Законе 403 идет речь?

Відповісти
 • Михаил
01.08.13 08:56

Закон 403 от 04.07.2013 2. Друге речення пункту 152.9 статті 152 доповнити словами "або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу".

Відповісти
 • Аноним
01.08.13 10:04

Михаилу Но ведь Закон 403 от 04.07.2013 не бедут применяться "задним числом"...

Відповісти
 • ***
01.08.13 10:13

Сылочку на этот закон можете дать , а то чтото не могу найти, заранее благодарю.

Відповісти
 • Михаил
01.08.13 10:20

Михаилу Но ведь Закон 403 от 04.07.2013 не бедут применяться "задним числом"..\\ в этом не будет необходимости, когда вы будете подавать годовую декларацию эта норма уже будет дейстововать

Відповісти
 • Анна
01.08.13 12:04

ссылка на закон № 403 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/403-18

Відповісти
 • Ирина
01.08.13 12:16

На консультац.линии ГНИ ответили, что если предприятие подает годовую деклараци (а не квартальную), то условные проценты (или доход) необходимо начислять только если не вернули на конец года.

Відповісти
 • Михаил
01.08.13 12:26

Ирина, ну это щяс они "умные" такие стали

Відповісти
 • alina
02.08.13 13:10

что-то я запуталась если договор о фин.помощи от учредителя заключен с 01.08. 13 на один год, должна ли я включать фин.помощь в доход, которую я не вернула до конца этого года.

Відповісти
 • Маргарита
04.08.13 12:08

Обратите внимание, что по Закону № 403 "календарний рік" в 152.9 "привязали" к факту уплаты авансовых взносов. Получается, что для тех, кто авансовые взносы не платит, базовый период все равно квартал, даже если декларация - только годовая. Ерунда, конечно, но так получается.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
11024 22
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі