Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


17.08.13
1276 9 Друкувати

Обзор интернет-изданий (12.08.2013-18.08.2013)

Списуємо зіпсовану деталь, вартість якої не встановлено, та нараховуємо ПДВ
На балансі підприємства рахується обприскувач як основний засіб, який використовується у його господарській діяльності. Як списати зіпсовану деталь цього основного засобу з вини працівника, якщо її вартість не встановлено? Як нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ? Далі
Як заповнювати податкову накладну при продажу імпортного товару
Підприємець отримав від постачальника імпортне дизельне паливо. Чи потрібно в податковій накладній вказувати номер та дату ВМД при реалізації дизельного палива. Що робити з податковими накладними вже складаними та зареєстрованими у Єдиному реєстрі без даних щодо МД? Далі
Як визначити суму збитків від крадіжки, якщо встановлено винну особу
На тракторі, що належить підприємству, було виявлено крадіжку електропроводки. Винні особи встановлені. Як правильно визначити суму збитків? Далі
Нараховуємо та виплачуємо допомогу по вагітності та пологах
Як нараховувати допомогу по вагітності та пологах? Як оподатковувати таку допомогу? Далі
Чи може селищна рада надавати право на пільгу із земельного податку
Чи може селищна рада надавати право на пільгу зі сплати земельного податку? Далі
 
Консолидированная финотчетность по второму национальному П(С)БУ
Утверждено Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 «Консолидированная финансовая отчетность». Далее
Суды получили доступ к реестру юрлиц и ФЛП
Утверждено Положение о порядке доступа судов общей юрисдикции к сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (далее - Реестр). Далее
Реконструкция или капремонт – с чего начать?
Реконструкцией считается перестройка введенных в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства, которая предусматривает совершенствование производства, повышение его технико-экономического уровня и качества изготавливаемой продукции, улучшение условий эксплуатации и проживания, качества услуг, изменение основных технико-экономических показателей. Кроме того, реконструкция предусматривает сохранение элементов несущих и ограждающих конструкций и приостановку на время выполнения работ эксплуатации объекта в целом или его частей. Далее
Отдельный учет доходов от патентованной и непатентованной деятельности
Миндоходов разъяснило вопросы учета доходов, полученных от деятельности, подлежащей патентованию. Далее
 
Письмо Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 10.04.2013 г. № 04-06/Н-436з-283
В данном письме Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности напоминает, что после 1 января 2011 года - даты вступления в силу изменений, внесенных Законом Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (далее - Закон № 2464) в ст. 7 Закона Украины от 18.01.2001 г. № 2240-III "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением" (далее - Закон № 2240), страховой стаж застрахованных лиц исчисляется в месяцах. При этом полным месяцем работы застрахованного лица может считаться только месяц, за который страховой взнос уплачен в сумме не менее, чем сумма минимального страхового взноса. Далее
 
Интересное для работодателей: утвержден ряд статотчетов о труде
Госстат приказом от 07.08.2013 г. № 239 утвердил следующие формы статистических наблюдений по статистике труда: Далее
Утвержден статотчет об условиях труда/льготах за работу с вредными условиями
Госстат приказом от 07.08.2013 г. № 238 утвердил форму государственного статистического наблюдения № 1-ПВ (условия труда) (один раз в два года) «Отчет о состоянии условий труда, льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда». Далее
Изменения в порядке уплаты налога на прибыль неприбыльными организациями
Законом Украины от 04.07.2013 г. № 422-VII внесены также изменения в разд. ІІІ НКУ, касающиеся налогообложения неприбыльных организаций. Далее
 
Допомога по вагітності та пологах у звітності по ЄСВ
Залишилося декілька днів до граничного терміну здачі місячної звітності з ЄСВ. З 1 липня 2013 року на суми допомоги по вагітності та пологах нараховують ЄСВ. Із цим пов’язано внесення змін до нормативно-правових актів, що стосуються нарахування, сплати ЄСВ і формування звітності, які набрали чинності 09.08.2013 р. Розглянемо основні зміни та приклади заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту по ЄСВ Далі
Хто і як сплачуватиме екологічний податок за утилізацію автомобілів
коментар до Закону України від 04.07.2013 р. № 422-VII, далі — Закон № 422 Далі
Атестація інженера з технагляду за будівництвом: як проводять, хто оплачує та чи будуть податкові витрати
Цей вид атестації дещо відрізняється від класичної процедури оцінки професійного рівня працівників і відповідності виконуваній роботі. Адже за результатами атестації особі видається документ (сертифікат), який дозволить фізособі не тільки виконувати посадові обов’язки інженера з технагляду, а й надавати послуги приватного підприємця. Далі
Авансові внески: правила зарахування та «новий» звітний період
коментар до Закону України від 04.07.2013 р. № 403–VII Далі
 
Трудоустройство инвалидов: проблемы и их решения
Несовершенство законодательства и настойчивое желание государства решить социальные проблемы общества за счет работодателей вынуждает субъектов хозяйствования защищать свои интересы в суде. Далее
ВСУ о землепользовании, социальном страховании, занятости и защите инвалидов
Предлагаемый материал — продолжение анализа Выводов Верховного Суда Украины от 01.02.2013 г., изложенных в решениях, принятых по результатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения по основанию, предусмотренному п.1 части первой ст.237 КАСУ, за I полугодие 2012 года. Далее
Пять и более РРО: вскоре начнутся проверки! (разъяснение Миндоходов)
Комментарий к письму от 17.07.2013 г. № 12036/7/99-99-22-01-03-17/800 Далее
Трансфертное ценообразование: фискальные традиции в новом формате
О трансфертном ценообразовании впервые серьезно заговорили в Украине во время бурного обсуждения проекта Налогового кодекса. А ст.39 НКУ «Методы определения и порядок применения обычной цены» уже изначально должна была содержать описание основных принципов трансфертного ценообразования. Однако этого не произошло. С 1 января 2013 года (даты вступления этой статьи в силу) в налоговом законодательстве проявились лишь предвестники трансфертного ценообразования — названия методов определения обычных цен. А полугодовой опыт применения этой статьи показал, что даже в таком формате порядок определения обычных цен до боли напоминает правила Закона о прибыли, которые неоднократно подвергались критике как налогоплательщиками и специалистами в сфере налогообложения, так и представителями фискальных служб. Далее
Индексация доходов граждан за август 2013 года
Далее
НДФЛ: НАЛОГОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Работник предприятия зарегистрирован в качестве физического лица — предпринимателя, но деятельность временно не осуществляет. Можно ли применять налоговую социальную льготу по налогу на доходы физических лиц к зарплате данного работника? Далее
НДФЛ С ДОХОДА ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА
В перечне видов деятельности, указанных в свидетельстве плательщика единого налога второй группы, отсутствует вид деятельности, по которому этот плательщик получает доход. Должен ли налоговый агент удержать НДФЛ из дохода частного предпринимателя в таком случае? Далее
НДФЛ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОПЛАТУ
Какую ответственность несет физическое лицо за выявленное налоговой службой занижение налога на доходы физических лиц в годовой декларации об имущественном положении и доходах? Далее
НДС: ИМПОРТ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА
Предприятие — плательщик налога на добавленную стоимость осуществляет операции по ввозу (импорту) основных средств по условиям договора финансового лизинга с нерезидентом и, соответственно, уплачивает проценты в составе лизингового платежа. Каким образом облагаются налогом такие операции согласно Налоговому кодексу? Далее
 
Договор оперативной аренды. Образец
Далее
 
Жаловаться на поставщика никогда не поздно
Предприниматель – плательщик НДС в июне 2013 года получил налоговую накладную, выписанную в апреле 2013 года. В номенклатуре налоговой накладной имеется импортный товар. Поставщик забыл зарегистрировать налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных. Как правильно поступить покупателю, чтобы получить право на налоговый кредит по не зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной? Далее
 
Рубрика:
Коментарі
  • Олег
19.08.13 09:49

911, спасибо за подборку материалов!

Відповісти
  • Алия
19.08.13 09:57

СПАСИБО, дорогой 911!

Відповісти
  • Феміда
19.08.13 10:47

Дякую.

Відповісти
  • Лана
19.08.13 10:50

СПАСИБО!!!

Відповісти
  • Елена
19.08.13 11:40

Большое спасибо

Відповісти
  • Татьяна
19.08.13 12:04

Про ВМД в налоговой - заставляет призадуматься

Відповісти
  • Таня
19.08.13 12:48

Срасибочки, 911!!!!

Відповісти
  • @
19.08.13 12:49

Цікава стаття "Як заповнювати податкову накладну при продажу імпортного товару"- Якщо постачальник ніяких даних про ВМД не надав, що вказувати?

Відповісти
  • ВаленТина
20.08.13 13:58

Глов.бух. не прав. Допомога по вагітності та пологах розраховується за робочі дні. Меня соц. страх уже штрафовал по календарным

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
62182 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно