Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


22.09.13
2216 1 Друкувати

Есть ли возможность выплаты дивидендов учредителю при неполностью сформированном уставном капитале?

   Які строки внесення заявленого статутного капіталу та який порядок збільшення статутного капіталу ТОВ?
   Чи існує можливість виплати дивідендів засновнику при неповністю сформованому статутному капіталі та який порядок оподаткування дивідендів при виплаті засновнику – фізичній особі – нерезиденту?

   
   
   Частиною 3 ст. 144 ЦКУ визначено, що статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.
   
   Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне із таких рішень:
   
   – про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
   
   – про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
   
   – про ліквідацію товариства.
   
   Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.
   
   Аналогічна норма міститься у ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII (далі – Закон № 1576).
   
   Частиною 6 ст. 144 ЦКУ та ст. 52 Закону № 1576 визначено, що збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення учасників та реєстрації змін до статуту.
   
   Що стосується виплати дивідендів засновнику при неповністю сформованому статутному капіталі, слід зазначити, що законодавчих обмежень з даного питання не існує.
   
   Частиною 4 ст. 57 ГКУ визначено, що статут суб'єкта господарювання, між іншим, повинен містити порядок розподілу прибутків і збитків.
   
   Як передбачено ч. 5 ст. 87 ГКУ, прибуток господарського товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки за кредитами банків і за облігаціями. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів товариства.
   
   Стосовно оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб слід зазначити наступне.
   
   Відповідно до пп. 170.5.3 ПКУ дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав – резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою, визначеною у п. 167.2 ПКУ, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно із пп. 153.3.7 ПКУ прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
   
   Згідно з пп. 153.3.7 ПКУ виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку. При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з нормами розділу IV цього Кодексу.
   
   Таким чином, якщо статутом підприємства передбачена виплата дивідендів, що підпадають під визначення пп. 153.3.7 ПКУ, то такі дивіденди оподатковуються податком на доходи фізичних осіб як заробітна плата за ставками 15 чи 17 процентів (п. 167.1 ПКУ). Інші дивіденди оподатковуються за ставкою 5 процентів (п. 167.2 ПКУ).
   
   Відповідно до пп. 170.5.1 ПКУ податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
   
   Згідно з п. 176.2 ПКУ особи що мають статус податкових агентів, поміж іншого, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування (форма № 1ДФ, ознака доходу: 109 – дивіденди чи 101 – заробітна плата).
   
   
   Володимир Шапраненко
    ТОВ АФ «Профі-Аудит»
   
   
   Дата підготовки 10.09.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
77485 146
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі