Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.10.13
1498 9 Друкувати

Обзор интернет-изданий (30.09.2013-06.10.2013)

Обратите внимание: справку-расчет согласовывают налоговики
Далее
Путевой лист грузового автомобиля: пока лучше применять
Далее
 
Уплата ЕСВ и пенсионная отчетность для работодателей с 1 октября
Напомним, с 11.08.2013 г. вступили в силу законы от 04.07.2013 г. № 404, № 405 и № 406, согласно которым к функциям Миндоходов должно было перейти администрирование ЕСВ путем его сбора, ведения учета поступлений от его уплаты и осуществления контроля за уплатой единого взноса. Кроме того, именно Миндоходов с 11 августа должен был устанавливать формы, сроки и порядок принятия и обработки отчетности по ЕСВ. Далее
 
Подання звітності з ЄСВ
Починаючи з якого звітного періоду платники мають подавати звіти з ЄСВ до податкових органів? Далі
Витрати на утримання незадіяних у будівництві необоротних активів
До складу яких операційних витрат відносяться витрати на утримання незадіяних для виконання договору підряду будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів? Якою нормою Податкового кодексу це передбачено? Далі
ЄСВ помилково перераховано не на той рахунок: чи буде штраф
Підприємство помилково перерахувало ЄСВ не на той рахунок податкового органу, самостійно виявило помилку та подало заяву про перерахування ЄСВ з одного рахунку на інший. Які штрафні санкції можуть бути застосовані до підприємства? Далі
Оподатковуємо ПДФО та податком на прибуток операцію з дарування нерухомого майна
Як оподатковувати подарунок (об’єкт нерухомого майна) наданий працівнику? Яку вартість потрібно використовувати для бази оподаткування ПДФО? Далі
 
Купля-продажа иностранной валюты: новые правила применения РРО
Миндоходов обновило порядок регистрации регистраторов расчетных операций (далее — РРО) по купле-продаже иностранной валюты и порядок их применения. Далее
Что считать периодикой отечественного производства для НДСной льготы
Миндоходов разъяснило применение термина "отечественное производство" с целью применения НДСной льготы, к операциям по поставке на таможенной территории Украины журналов, зарегистрированных как периодические издания другого государства. Далее
Физлица-единщики платят единый взнос ежеквартально
Налоговики напомнили, что предприниматели, в том числе работающие на упрощенной системе, являются плательщиками единого взноса, перечислять который они должны ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Далее
 
Чи потрібно по-новому реєструватися платником ЄСВ в органах Міндоходів?
Ні, не потрібно. Всі «старі» платники ЄСВ, які перебували на обліку в органах ПФУ «автоматично» перейшли як платники внеску під юрисдикцію Міндоходів. Далі
Що змінилося у звітності з ЄСВ
На перший погляд звітність з ЄСВ, затверджена Міндоходів, не відрізняється від тої, що була розроблена Пенсійним фондом. Та відмінності є і вони наступні: Далі
Про преміювання, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів та надання матеріальної допомоги керівникам та їх заступникам
Міністерство освіти і науки в листі від 25.09.2013 р. № 1/9-667 відзначило, що з 1 жовтня 2013 року преміювання керівників освітніх установ та їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється Далі
 
Порядок нарахування та сплати ЄСВ у виконанні Міндоходів
коментар до наказу Міндоходів України «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 09.09.2013 р. № 455 Далі
У розрахунковому періоді було сторнування зарплати: як обчислити оплату лікарняного
У березні 2013 р. проведено сторнування зарплати за лютий. У вересні працівник надав лікарняний для оплати. Розрахунковим періодом буде березень-серпень 2013 року. Як включати в такому випадку у розрахунок кількість відпрацьованих днів у березні? Чи включати у заробіток для визначення середньомісячної зарплати сторновані в березні суми? Далі
Утилізаційний збір: облік та оподаткування
01.09.2013 р. було введено екоподаток за утилізацію автомобілів. І хоча на сьогодні не можна сказати, що запропонований урядом механізм приймання та переробки старих авто працює, адже є маса проблем зі створенням пунктів прийому й утилізації транспортних засобів, однак утилізаційний збір уже почали сплачувати. Як же його відображати в бухгалтерському та податковому обліку імпортерам (дилерам)? Про це й поговоримо в нашому матеріалі Далі
Сервісні центри допоможуть платникам з ЄСВ
«У кожному з центрів обслуговування платників податків при податкових інспекціях створено умови для подання звітності з ЄСВ. У центрах обслуговування платників також можна отримати консультації стосовно нарахування та заповнення звітності», — наголошують у ГУ Міндоходів у Волинській області. Далі
 
Устанавливается ли суммированный учет рабочего времени для работающих у физлиц?
В трудовом договоре между работником и физическим лицом указывается срок выполнения работы, характер работы, размер заработной платы, время начала и окончания рабочего дня, выходные дни, продолжительность ежегодного отпуска и время его предоставления и др. Далее
Изменения в законодательстве, действующие с октября 2013 года
С 1 октября из Госреестра РРО, утвержденного приказом Миндоходов от 18.09.13 г. № 491, рекомендовано исключить модели и модификации РРО, которые не обеспечивают передачу контрольно-отчетной информации в органы Миндоходов согласно приказу Минфина от 08.10.12 г. № 1057. Далее
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ) НА ПРЕДПРИЯТИИ И ОСНОВЫ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Структура кадровой службы предприятия определяется в зависимости от организационной структуры предприятия, учреждения, организации (далее - предприятие), видов его деятельности и штатной численности работников. Далее
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
За нарушение трудового законодательства установлена как уголовная, так и административная ответственность, к которой могут быть привлечены руководители юридических лиц, а также физические лица - предприниматели, использующие труд наемных лиц. Далее
ПЕНЯ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Субъекты хозяйствования, наряду с обязанностью своевременно уплачивать налоги, сборы и обязательные платежи, в случае несвоевременной их уплаты, помимо штрафных санкций, обязаны также уплачивать пеню. Далее
ПЕРЕВОД РАБОТНИКА НА ДРУГУЮ РАБОТУ
Трудовой договор гарантирует каждому работнику право на работу по специальности, квалификации или должности, обусловленной соглашением сторон. Это право гарантируется также ст. 31 КЗоТ, запрещающей работодателю требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Далее
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ПРИЕМА НА РАБОТУ
Провозглашенное ст. 43 Конституции Украины право граждан на труд на практике реализуется посредством предоставления работы каждому конкретному человеку и оплаты труда в соответствии с его количеством и качеством не ниже установленного государством минимального размера (дополнительно см. тему Минимальная заработная плата). Свое право на труд каждый гражданин реализует путем заключения трудового договора. Далее
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ФИЛИАЛОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ)
Согласно ст. 95 ГКУ филиал - это обособленное подразделение юридического лица, которое размещено вне его местонахождения и осуществляет все или часть его функций, а представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица. Далее
Наше предприятие заправляет автомобили за наличные денежные средства. Некоторые чеки за заправку выписаны на сумму свыше 240 грн. с НДС, то есть права на налоговый кредит без налоговой накладной по таким чекам мы не имеем. Можем ли мы включать в налоговые расходы сумму без НДС по таким чекам?
Ограничений в отношении порядка обложения налогом на прибыль НКУ не содержит. Далее
Наше предприятие для собственной охраны приобрело радиостанции KENWOOD. Необходимо ли при вводе в эксплуатацию данных радиостанций уплачивать какие-либо налоги или сборы?
Перечень радиоэлектронных средств и излучающих устройств, эксплуатация которых может осуществляться без получения разрешения НКРСИ приведен на сайте этого органа. Далее
Предприятие, находящееся на общей системе налогообложения, планирует приобрести образцы товаров для формирования витрины. Как правильно учесть подобные расходы и организовать учет этих рекламных образцов товаров?
В случае использования товаров исключительно в рекламных целях (этот факт должен быть соответствующим образом документально обоснован и подтвержден) руководствоваться следует п.п. 140.1.5 НКУ, относящим затраты на рекламу к расходам двойного назначения. Далее
Может ли работник предприятия отказаться от выплаты ему отпускных перед отпуском, а получить их в день выплаты зарплаты за первую или вторую половину месяца?
Согласно ст. 21 Закона об отпусках заработная плата работникам за время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до его начала (дополнительно см. письмо Минтруда от 26.06.2009 г. № 155/13/116-09). Далее
Может ли предприниматель на основании договора ссуды транспортного средства использовать полученный автомобиль в своей предпринимательской деятельности?
Предприниматель в своей деятельности может пользоваться транспортным средством, полученным по такому оговору, поскольку действующее законодательство не содержит ограничений в отношении использования какого-либо имущества, полученного по договору ссуды. Далее
Предприятие выполняет строительные работы, получает частями предоплату, закрывает частями выполненные работы. Как заполнять графы налоговой накладной: 5 - "Единица измерения", 6 - "Количество", 7 - "Цена" и т. д.? Надо ли в графе 6 указывать долю или процент оплаченных (выполненных) работ от общей стоимости по договору? Как потом осуществлять корректировку, если стоимость по договору будет изменена?
Согласно п. 12.5 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Минфина от 01.11.2011 г. № 1379 (далее - Порядок), если услуги не имеют таких показателей, как единица измерения или количество, а измеряются только в стоимостном выражении, то в графе 6 указывается: "послуга/проценти тощо" Далее
 
Налоговики объяснили, как правильно «ябедничать» на нарушителей по выписке налоговых накладных
В своем разъяснении от 13 сентября 2013 года Миндоходов рассказал, что делать, если продавец товаров/услуг отказывается предоставить налоговую накладную или нарушает порядок ее заполнения или порядок регистрации в Едином реестре налоговых накладных. Далее
Новые правила определения стоимости строительства
Приказом Минрегионстроя от 05.07.2013 г. № 293 был принят национальный стандарт ДСТУ Б Д.1.1­1:2013 «Правила определения стоимости строительства». Дата вступления в силу — с 1 января 2014 года. С этой же даты утратят силу нормы приказа Госстроя Украины «Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1­1­2000)» от 27.08.2000 г. № 174. Далее
Проведение работ по землеустройству не подлежит лицензированию
Постановлением от 04.09.2013 г. № 653 КМУ внесены изменения в Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности: Далее
 
Підприємцем — платником єдиного податку другої групи 22.08.2013 р. подано заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності. До якої дати такому підприємцю необхідно сплачувати єдиний податок?
Згідно з п.294.6 ст.294 Податкового кодексу України (далі - Коднкс) у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, який є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до територіального органу Міндоходів України заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності. Далі
Які встановлено строки подання податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи— підприємця з позначкою «довідково» та яким чином заповнюється поле «місяць» рядка 2 розділу І «Загальні відомості» такої декларації?
Відповідно до п.296.8 ст.296 Податкового кодексу України платники єдиного податку мають право для отримання довідки про доходи подавати до територіального органу Міндоходів України податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання. Далі
Чи може фізична особа — підприємець бути платником єдиного податку другої групи, якщо надає послуги фізичній особі, а оплата вартості послуг здійснюється юридичною особою, що не є платником єдиного податку?
Відповідно до пп. 291.4.2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-IV (далі — Податковий кодекс) однією з умов перебування фізичних осіб-підприємців на другій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню. Далі
 
Налогообложение "больничных" у общесистемщика
Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума допомоги, яка виплачується йому з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності? Далі
Что делать общесистемщику с расходами, понесенными на упрощенной системе
Чи має право фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування враховувати документально підтверджені витрати, які були фактично понесені під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування? Далі
Можно ли общесистемщику включать в расходы коммунальные платежи
Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до витрат вартість комунальних послуг, сплачених за приміщення, яке він здає в оренду? Далі
Можно ли включать в предпринимательские расходы мобильную связь?
Чи може фізична особа-підприємець включити до складу витрат вартість розмов, які здійснюються такою фізичною особою з мобільних телефонів, якщо дані розмови пов’язані з веденням підприємницької діяльності? Далі
Нужно ли учитывать бездоходные месяцы при расчете среднемесячного дохода ФЛП на общей системе?
Якщо приватний підприємець припиняє свою діяльність, чи враховується у кількості календарних місяців, при розрахунку розміру середньомісячного річного оподатковуваного доходу, кількість місяців протягом яких ФОП тимчасово призупиняє свою господарську діяльність (не отримує доходу та не несе витрати)? Далі
В какой срок ФЛП-единщики (1-3 гр.) должны регистрировать книги доходов/расходов?
В який термін платники ЄП–фізичні особи, віднесені до першої – третьої груп, зобов’язані зареєструвати нові книги обліку доходів або книги обліку доходів і витрат? Далі
 
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Феміда
06.10.13 15:42

Дякую.

Відповісти
  • Радуга
06.10.13 16:05

Спасибо, интересно.

Відповісти
  • НКУ на мило!!!
06.10.13 22:55

дякую :)

Відповісти
  • Наталья Лиса
07.10.13 07:51

спасибо

Відповісти
  • Олег
07.10.13 09:11

911, почему то в списке Вестник налоговой службы отсутствует?

Відповісти
  • Oksana
07.10.13 10:32

Дякую

Відповісти
  • Лана
07.10.13 11:18

СПАСИБО!!!

Відповісти
  • Таня
07.10.13 12:36

СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
  • Наталия
11.10.13 13:17

Спасибо!!!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам