Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


19.10.13
1001 4 Друкувати

Налогообложение налогом на прибыль возвратной финансовой помощи в условиях годовой декларации

   Без зайвих слів почнемо.
   
   Перш за все необхідно розділити оподаткування поворотної фінансової допомоги (далі ПФД) за двома основними критеріями. Кожному з двох критеріїв відповідає по два варіанта порядку оподаткування. Першим критерієм, від якого залежить порядок оподаткування є те, хто є надавачом ПФД: юридична особа на загальній системі чи будь-який інший платник. Друга ознака – чи є сам отримувач платником авансових внесків з податку на прибуток чи ні.
   
   Це не є усестороннє роз’яснення оподаткування ПФД, оскільки питання є надзвичайно об’ємним, субситуацій може виникнути маса, тому ситуативні випадки ми розглядати не будемо. Однак, дана шпаргалка охоплює чотири принципових випадки, які зможуть дещо упорядкувати і причесати принципові питання стосовно цієї проблеми.
   
   Отже. Почнемо з СГ, які не є платниками авансових внесків з податку на прибуток (бо таких банально більше).
   
   1.1. Відповідно до пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 ПКУ під поворотною фінансовою допомогою розуміють суму коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
   
    Сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги, є безповоротною фінансовою допомогою.
   
    Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі інших доходів (пп.135.5.4 п.135.5 ст.135 ПКУ).
   
    Для цілей р.ІІІ ПКУ використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному п.57.1 ст.57 ПКУ (п.152.9. ст.152 ПКУ).
   
   Враховуючи вищезазначене, платник податку, який у базовому податковому (звітному) періоді (календарний квартал, півріччя, три квартали, рік) отримав ПФД від платника податку на прибуток на загальній системі оподаткування і якщо він не повертає цю ПФД (або її частину) на кінець такого періоду, має включити до складу оподатковуваного доходу суму умовно нарахованих процентів, розрахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець такого базового звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день фактичного використання такої допомоги. Прошу звернути увагу, що це ні в якому разі не призводить до необхідності подання декларації за даний податковий період, просто в декларації за рік відображається загальна сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги протягом року. Якщо у кого виникають проблеми з розрахунком даної суми, то ось вам примірна формула:
   
   УНП= (ПФД*КДК*(НБУ/100))/365;
   
   УНП – умовно нараховані проценти;
   
   ПФД – неповернена на кінець періоду частина ПФД;
   
   КДК – кількість днів фактичного користування (з дня фактичного отримання коштів);
   
   НБУ/100 – облікова ставка НБУ у відсотках поділена на 100% для розрахунку.
   
   1.2. Згідно з пп.135.5.5 п.135.5 ст.135 ПКУ суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із ПКУ мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п.151.1 ст.151 ПКУ, враховуються у складі інших доходів при визначенні оподатковуваного прибутку.
   
    У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.
   
    При цьому, доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.
   
    Положення цього пункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.
   
    Для цілей р.ІІІ ПКУ використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному п.57.1 ст.57 ПКУ (п.152.9 ст.152 ПКУ).
   
    Враховуючи викладене, якщо платник податку, який у базовому податковому (звітному) періоді (календарний квартал, півріччя, три квартали, рік) отримав ПФД від осіб, які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із ПКУ мають пільги з цього податку і не повернув її (або частину) на кінець такого періоду, то такий платник повинен включити до складу доходу суму поворотної допомоги (її частину), що залишилась неповернутою на кінець такого базового періоду з відповідним відображенням її у складі доходів в річній податковій декларації. У разі повернення в наступних звітних податкових періодах такої суми поворотної фінансової допомоги (її частини) особі, яка її надала, такий платник збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) з відповідним відображенням у річній декларації. Тобто, якщо навіть отримання і повернення відбулось в одному році, але в різних базових періодах, то до річної декларації підуть і доходи, і витрати. Якщо ж надавачом є засновник/учасник, то застосовується пільговий (до речі є підставою для подання Звіту про суми податкових пільг) період 365 днів з дня отримання. У випадку не повернення такої ПФД в тому базовому періоді, на який припадає закінчення цього строку, дана сума іде в дохід з відповідним правом відображення її у витратах при поверненні.
   
   Ну а тепер розглянемо ситуацію для платників авансових внесків з податку на прибуток. Можна вважати їх умови деякою поблажкою на фоні обов’язкової щомісячної сплати податку на прибуток. З міркувань забезпечення більш легкого сприйняття інформації не будемо з вами повторювати всі вище викладені статті ПКУ, ви їх можете перечитати у попередньому пункті і вони залишаються незмінними для виконання платниками авансових внесків. Тільки ще раз акцентую Вашу увагу на п.152.9 ст.152 ПКУ, який визначає, що для цілей р.ІІІ ПКУ використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному п.57.1 ст.57 ПКУ.
   
   2.1. Отже, якщо платник авансових внесків з податку на прибуток, який у базовому податковому (звітному) періоді (рік) отримав ПФД від платника податку на прибуток на загальній системі оподаткування і якщо він не повертає цю ПФД (або її частину) на кінець року, має включити до складу оподатковуваного доходу суму умовно нарахованих процентів, розрахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець такого року, у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день фактичного використання такої допомоги і відображає суму таких процентів у річній декларації.
   
   2.2. Якщо платник податку, який у базовому податковому (звітному) періоді (рік) отримав ПФД від осіб, які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із ПКУ мають пільги з цього податку і не повернув її (або частину) на кінець року, то такий платник повинен включити до складу доходу суму ПФД (її частину), що залишилась неповернутою з відповідним відображенням її у складі доходів в річній податковій декларації. У разі повернення в наступних звітних податкових періодах такої суми поворотної фінансової допомоги (її частини) особі, яка її надала, такий платник збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) з відповідним відображенням у річній декларації. Якщо ж надавачом є засновник/учасник, то норма 365 днів ні куди не зникає. Тобто, якщо строк 365 днів для повернення спливає у наступному році, після року отримання, то повернути необхідно в тому році, на який припадає закінчення такого строку. Виходячи з цього, при великому бажанні, можемо мати майже 2 роки для повернення. Цікаво маємо. Якщо не буде внесено додаткових обмежуючих коректив.
   
   На цьому все, дякую за увагу
   
   Автор: Антон Смірнов
Рубрика:
Коментарі
  • Татьяна
21.10.13 10:12

Спасибо. Очень кстати для меня. "Якщо ж надавачом є засновник/учасник, то застосовується пільговий (до речі є підставою для подання Звіту про суми податкових пільг) період 365 днів з дня отримання." В такой ситуации в обязательном порядке нужно подавать Звіт про суми податкових пільг?

Відповісти
  • Михаил
21.10.13 10:46

да, но за его неподачу нет штрафа

Відповісти
  • Жираф
21.10.13 13:17

Так много написано, но на самом деле налогообложение возвратной фин.помощи для СГ, которые отчитываются за квартал, за год, но платят авансовые взносы, за год, но не платят авансовые взносы - абсолютно одинакова. Поэтому фразочка "Можна вважати їх умови деякою поблажкою на фоні обов’язкової щомісячної сплати податку на прибуток." наводит на некоторые размышления, какие именно поблажки имел ввиду автор, если все условия для всех одинаковые?

Відповісти
  • Попугай
21.10.13 21:36

Жираф болшой - ему видней

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
64803 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно