Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.10.13
1535 5 Друкувати

Обзор интернет-изданий (21.10.2013-27.10.2013)

Суммы пособия по временной утрате трудоспособности: отражение в бухгалтерском учете
Минфин в письме от 27.09.2013 г. № 31-08410-07-27/28296 дал очередные разъяснения относительно отражения сумм начисления пособия по временной утрате трудоспособности и сумм начисленного на пособия ЕСВ в бухгалтерском учете работодателя: Далее
Изменение метода учета запасов: как осуществить на практике
Когда предприятие сталкивается с необходимостью изменения используемых методов оценки выбытия запасов, возникает ряд проблем. О том, как их разрешить, расскажет «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН». Далее
 
Посередництво з послугами: як визначити місце поставки
Які саме посередницькі послуги має на увазі пп. «є» п. 186.3 ПКУ? Він поширюється на посередництво з усіма послугами, які вказані в п. 186.3 ПКУ та які організовуватиме посередник? Далі
Як правильно оформити письмове звернення до Міндоходів
Які вимоги висуваються до оформлення письмових звернень, що адресуються органам доходів і зборів від платників податків? Далі
До кінця 2013 року формати подання електронної звітності уніфікують
Про це йдеться в Плані заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», затвердженому розпорядженням КМУ від 17.10.2013 р. № 809-р. Далі
Працівник може розраховуватися в Україні інвалютною карткою за товар для підприємства
Такий висновок напрошується з роз’яснення, наданого в листі Нацбанку України від 30.09.2013 р. № 27-01/15268. Адже під час розрахунку відбувається конвертація інвалюти в гривню банком, після чого проходить безготівкова оплата товару. За наявності розрахункового документа, який підтверджує проведену оплату, витрачені кошти відшкодовують на підставі авансового звіту, складеного в гривні. Далі
 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Какие проверки органов доходов и сборов должны регистрироваться в Журнале регистрации проверок, который ведется субъектом хозяйствования? Далее
ВНЕПЛАНОВЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ НЕВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ
Уведомляется ли налогоплательщик о проведении внеплановой документальной невыездной проверки? Далее
ДОПУСК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
Каковы условия и порядок допуска должностных лиц органов доходов и сборов к проведению документальных, выездных и фактических проверок? Далее
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВЕРКА
Какие преимущества даст налогоплательщикам внедрение электронной проверки и в чем ее суть? Далее
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
На каких основаниях и каким способом работники органов доходов и сборов могут направить плательщику запрос о предоставлении информации и ее документального подтверждения? Каковы сроки предоставления ответов на такие запросы? Далее
ДОКУМЕНТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
Какие документы налогоплательщик должен предоставить во время проверки, влияющие на ее результат? Далее
НАПРАВЛЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ ПО ПОЧТЕ
Можно ли отправить акт документальной невыездной проверки по почте? Далее
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
Каковы сроки проведения внеплановых проверок? Далее
СРОКИ ПОДАЧИ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ВОЗРАЖЕНИЙ К АКТУ ПРОВЕРКИ
В какие сроки налогоплательщик может подать возражения к акту проверки и через сколько дней контролирующий орган направляет ответ? Далее
Налогообложение сумм возмещения материального или неимущественного (морального) ущерба
Нанесение имущественного (материального) и морального ущерба другому лицу согласно ст. 11 Гражданского кодекса является основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей. Далее
Внедрение сервиса «Электронная камеральная проверка»
Одним из приоритетных направлений деятельности Миндоходов Украины является введение стратегии организации контрольно-проверочной работы, направленной на формирование непредвзятых отношений с налогоплательщиками, при которых Министерство будет партнером легального бизнеса, обеспечивая снижение налогового давления и создавая благоприятные условия для роста экономики. Далее
 
Щодо правомірності витребування документів ДСБЕЗ
Підприємство отримало запит ДСБЕЗ про надання копій документів. Як діяти в такій ситуації та на що слід в першу чергу звернути увагу при розгляді запиту? Далі
Застосування штрафу до ФОП за відсутність платіжного терміналу
Чи будуть до підприємців застосовані штрафні санкції за відсутність платіжних терміналів для приймання до оплати спеціальних платіжних засобів (банківських платіжних карток)? Якщо так, то у яких випадках? Далі
Оплачуємо лікарняний, виданий в іншому місті
Чи має право роботодавець, місцезнаходження якого Київ, оплатити листок непрацездатності працюючому інваліду, що проходив обстеження МСЕК і надав листок непрацездатності, виданий медичним закладом іншого міста? Далі
Як оподатковується ПДВ операція з повернення основного засобу згідно з договором оперативного лізингу
Підприємство повертає нерезиденту основний засіб, що був ввезений на територію України згідно з договором оперативного лізингу. Як оподатковується ПДВ така операція? Далі
 
Первая отчетность по контролируемым операциям должна быть подана к первому мая 2014
Отчетным периодом является календарный год. Формы отчета пока нет. Согласно п. 39.4.2 ст. 39 Кодекса налогоплательщики, у которых есть контролируемые операции, подают отчетность К ПЕРВОМУ МАЯ следующего года. То есть первая отчетность должна быть подана до первого мая 2014 года. Далее
 
Льгота по НДС: только для отечественных изданий?
разъяснения Госорганов Далее
Госдивиденды-2013: «авансовый» рикошет
Часть чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий и их объединений (или, как ее называют специалисты, госдивиденды) в качестве обязательного неналогового платежа вносится в государственный бюджет в течение последних десяти лет. Поэтому срок представления отчетности по этому платежу, а также срок его уплаты вопросов обычно не вызывал (сейчас эти сроки привязаны к срокам, установленным для налога на прибыль). Далее
Декларация по акцизу с «ценнобумажных» операций: время собирать камни…
После многомесячного раскачивания Миндоходов, наконец, «выстрелило» новой (первой!) формой декларации по акцизному налогу с «ценнобумажных» операций, утвердив ее приказом от 19.07.2013 г. № 288. Далее
Бухгалтерский календарь на ноябрь
Далее
 
МИНФИН СОВЕРШЕНСТВУЕТ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
С целью усовершенствования процедур регистрации и учета бюджетных обязательств и бюджетных финансовых обязательств и их отражения в отчетности распорядителями бюджетных средств, а также урегулирования отражения в финансовой и бюджетной отчетности некоторых операций приказом Минфина от 09.10.2013 г. № 866 (см. с. 4 этого номера газеты) внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты. В этой консультации рассмотрим подробно указанные изменения. Далее
 
Чим керуватися при видачі путівки за рахунок ФСС з ТВП
Щоб одержати путівку на санаторно-курортне лікування за рахунок ФСС з ТВП (чи з частковою оплатою), медичний заклад має видати довідку ф. № 070/о. То Фонд у роз’ясненні від 23.09.2013 р. звертає увагу на таке. Далі
Якщо страховий випадок настав у перший день роботи, то ділимо на…
ФСС з ТВП на сайті розмістив повідомлення щодо визначення середньої зарплати для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності працівникам, Далі
Хто має право на новорічні подарунки
За повідомленням ФСС з ТВП, особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною від трьох до шести років Далі
Практична допомога платникам єдиного соціального внеску
Головне управління Міндоходів у м. Києві нагадує, що для вирішення усіх питань щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску, платники можуть звертатися до Центрів обслуговування платників ДПІ у районах ГУ Міндоходів у м. Києві за місцем реєстрації: Далі
 
Уставный капитал ООО состоит из трех долей физических лиц. Все учредители решили продать свои доли по номиналу (покупатель - физическое лицо). Как отразить данную операцию в налоговом и бухгалтерском учете предприятия?
Прежде всего, отметим, что при изменении состава участников необходимо внести изменения в учредительные документы и зарегистрировать их у государственного регистратора (даже если размер уставного капитала не изменяется). Далее
Предприятие осуществляет поставку товаров на сумму 100 000 грн. в 2013 году связанному лицу, не являющемуся плательщиком НДС. Применяются ли в данном случае обычные цены с 1 сентября 2013 года?
Согласно внесенным в НКУ изменениям с 1 сентября 2013 года обычные цены с целью проверки правильности, полноты начисления и уплаты налога на прибыль предприятий и НДС применяются к контролируемым операциям (ст. 39 НКУ). Далее
В справке ЕГР ООО имеет код КВЭД 46.90 "Неспециализированная оптовая торговля". На данный момент планируется оптовая продажа ягодных сиропов (в бутылках). Можно ли в дальнейшем работать под кодом 46.90 или необходимо все же добавить более подходящий КВЭД - 46.38 либо 46.39?
В данном случае, на наш взгляд, менять код КВЭД 46.90 "Неспециализированная оптовая торговля" на КВЭД 46.38 "Оптовая торговля другими продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными или моллюсками", 46.34 "Оптовая торговля напитками" Далее
Является ли правомерной ситуация, когда при заполнении ТТН грузополучатель (его представитель) не ставит подпись и печать, а указывает номер, дату доверенности и Ф. И. О. работника, который получал груз по такой доверенности? При этом прилагается копия указанной в ТТН доверенности, заверенная печатью предприятия-грузополучателя.
При получении товарно-материальных ценностей получатель (представитель получателя) обязан документально подтвердить свои полномочия. Функции документа, подтверждающего полномочия, выполняет доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Далее
Если одной из сторон при поставке товаров является связанное лицо - резидент, то относятся ли такая операция к контролируемой, если сумма поставки превышает 50 млн грн. в год?
Связанные лица - это юридические и/или физические лица, отношения между которыми могут влиять на условия или экономические результаты их деятельности или деятельность лиц, которых они представляют. Перечень лиц, которые для целей трансфертного ценообразования признаются связанными лицами, приведен в п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 НКУ. Далее
30 августа 2013 года было осуществлено электронное декларирование импорта товара. Налоговые обязательства по НДС тоже оплачены в августе. Имеет ли право импортер отнести в налоговый кредит сумму НДС на основании копии электронной ГТД без заверения ее таможенным органом? В каком периоде импортер должен отнести сумму НДС, если само электронное декларирование осуществлено 30 августа 2013 года, а копия электронной ГТД заверена таможней 2 сентября 2013 года?
Согласно п. 201.12 ст. 201 НКУ надлежащим образом оформленная таможенная декларация на ввоз товаров является документом, подтверждающим уплату НДС, и свидетельствует о получении импортером права на налоговый кредит по НДС. При этом согласно п. 198.2 ст. 198 НКУ датой возникновения права на налоговый кредит является дата уплаты (начисления) НДС по налоговым обязательствам, начисленным согласно п. 187.8 ст. 187 НКУ, то есть дата оформления таможенной декларации. Далее
С копейками или без заполняется декларация о валютных ценностях?
Декларирование валютных ценностей и иного имущества, находящегося за пределами Украины, осуществляется путем представления в орган Миндоходов и региональное отделение НБУ по месту нахождения субъекта предпринимательской деятельности декларации, форма которой утверждена приказом Минфина от 25.12.95 г. № 207. Далее
 
Миндоходов, ПФУ и ФСС будут обмениваться информацией
Утвержден Порядок обмена информацией между Министерством доходов и сборов Украины, Пенсионным фондом Украины и фондами общеобязательного государственного социального страхования. Далее
Заполнение инвестором декларации по НДС
Миндоходов разъясняет порядок отражения операций инвестором в декларации по НДС (форма утверждена приказом Минфина от 25.11.11 г. № 1492, далее – декларация), в частности: Далее
Материальная помощь госслужащему: можно дать, нельзя забрать!
Действующими условиями оплаты труда госслужащих, определенными постановлением КМУ от 09.03.06 г. № 268, предусмотрено, что работникам в течение года могут предоставляться две помощи: помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Размер каждой из них не должен превышать среднемесячной заработной платы работника. Далее
Настоящие МНМА – до 2500 грн., бутафория – до 5000 грн.
Минфин разъяснил, что Положением по бухучету необоротных активов бюджетных учреждений, утвержденным приказом Минфина от 26.06.13 г. № 611 (далее - Положение), установлен стоимостной критерий для малоценных необоротных материальных активов (далее - МНМА). Далее
 
Предприниматель, если дохода не получил — книги учета не заполняй!
ГУ Миндоходов в Харьковской области объясняет, что физические лица — предприниматели, плательщики единого налога первой — третьей групп не заполняют книгу учета доходов или книгу учета доходов и расходов, если в течение рабочего дня доходы не получали. Далее
Отдали товар на хранение, но хранитель отказывается вернуть товар? На какую дату отражать налоговые обязательства по НДС?
Напомним, что по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Далее
Предприниматель-единоналожник вернул ошибочно списанные средства. Включать их в доход?
У специалистов Миндоходов спросили, будут ли доходом физического лица — предпринимателя — плательщика ЕН возвращенные на расчетный счет средства, списанные со счета в результате допущения ошибки при оформлении расчетных документов таким физическим лицом? Далее
Предпринимателям-«общесистемщикам» не нужно увеличивать авансовые платежи по НДФЛ при обнаружении ошибок в расчетах
Налоговикам задали следующий вопрос: нужно ли физическому лицу — предпринимателю на общей системе налогообложения при представлении уточняющей декларации об имущественном состоянии и доходах (далее — Декларация) вместе с увеличением налогового обязательства увеличивать размер авансовых платежей? Далее
При каких условиях можно не подавать расчет суммы хмелесбора?
Специалистам Миндоходов задали следующий вопрос: при каких условиях субъект хозяйствования, который прекращает реализацию алкогольных напитков и пива, может не представлять расчет суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства (далее — хмелесбор)? Далее
 
Ежегодное денежное вознаграждение педработникам: условия назначения и выплаты
Законом Украины "Об образовании" предусмотрено, что государство обеспечивает педагогическим и научно-педагогическим работникам предоставление ежегодного денежного вознаграждения в размере до одного должностного оклада (ставки заработной платы) за добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей. Условия его выплаты урегулированы Порядком № 898. Далее
Период прохождения интернатуры по контракту зачисляется в стаж, дающий право на надбавку за выслугу лет
Зачисляется ли в стаж, дающий право на выплату надбавки за выслугу лет, период прохождения интернатуры в медицинском ВУЗе по контракту, если в трудовой книжке нет записи о зачислении на должность врача-интерна? Далее
Контракт с руководителем коммунального заведения здравоохранения заключают только при назначении на должность с января 2012 года
Нужно ли заключать контракт с главным врачом коммунального заведения здравоохранения? Далее
Индексация зарплаты при выплате надбавки за сложность и напряженность
Базовым месяцем работника больницы является январь 2013 года. Фиксированная сумма индексации— 364 грн. С августа по декабрь 2013 года ему установлена надбавка за сложность и напряженность в работе в размере 50% должностного оклада, что составляет 775,50грн. Об установлении такой надбавки со следующего года речь не идет. Стал ли август базовым месяцем? Далее
Внутреннее совместительство носит временный характер: что с индексацией
Работник учреждения, который работает в учреждении по основному месту работы, принят оператором котельной по совместительству на отопительный сезон, а именно с января по апрель. Как индексировать его зарплату? Далее
Повышение зарплаты: когда оно влияет на фиксированную сумму индексации
Базовым месяцем госслужащего является январь 2013 года. Фиксированная сумма индексации составляет 340 грн. С01.09.2013 г. у него увеличился процент надбавки за выслугу лет. Сумма повышения зарплаты составила 52грн. Повлияет ли это на фиксированную сумму индексации? Далее
Зарплата повышается в первый раз после 21.06.2012 г.: определяем фиксированную сумму индексации
Базовым месяцем госслужащего является сентябрь 2008 года. Сумма индексации— 420,95грн. В сентябре в связи с увеличением надбавки за выслугу лет его зарплата выросла на109,55грн. Как индексировать зарплату работника? Далее
Должностные оклады по ЕТС: как индексировать зарплату работников
Приведите, пожалуйста, пример индексации зарплаты работников, оклады которых определяются согласно ЕТС, если последнее повышение было вянваре 2013 года. Далее
Увеличение размера премии: повлияет ли оно на индексацию
Приближается конец бюджетного года. При наличии экономии зарплаты есть вероятность, что в декабре 2013 года премию некоторым работникам выплатят в большей сумме. Станет ли этот месяц базовым для них? Далее
Секретарь замещает председателя сельсовета: имеет ли он право на доплату
Сельский голова отбыл в отпуск по путевке лечится в санатории, его обязанности согласно распоряжению исполняет секретарь сельского совета. Имеет ли право секретарь на доплату за выполнение обязанностей сельского головы? Далее
 
В связи с изменением срока полезного использования НМА, необходимо выполнить перерасчет амортизации НМА. Как это осуществить в конфигурации «Бухгалтерия для Украины»?
огласно п. 31 П(С)БУ 8 «Нематериальные активы», срок полезного использования НМА, метод амортизации пересматриваются в конце каждого года, если в следующем периоде ожидаются изменения условий получения будущих экономических выгод. П(С)БУ 8 предусмотрено, что для начисления амортизации применяются сроки, установленные в НКУ. Согласно пп.145.1.1 НКУ, объекты НМА для начисления амортизации распределены на группы. Далее
В декабре 2012 г налоговая накладная оформлена с ошибкой. Указана неправильно цена товара. Каким образом исправить ошибку в в январе 2013 г?
Ошибка исправляется оформлением Приложения 2 к оформленой Налоговой накладной. Далее
Финансовая помощь предоставлена головным предприятием. Как ее отразить в учете обособленного подразделения, не имеющего статуса юрлица? Будет ли она отражаться в налоговом учете?
оступление денежных средств на расчетный счет обособленного подразделения отражается документом «Платежное поручение входящее» с выбором формы «Прочее поступление безналичных денежных средств». Далее
Финансовая помощь предоставлена физлицом – предпринимателем в 4 квартале 2012 г, а возвращена в первом квартале 2013 г ? Как она отражается в налоговом учете? Оформляли ее документами «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее». Как она отражается в налоговом учете?
Финансовая помощь, предоставленная физлицом – предпринимателем, и не возвращенная на конец квартала, должна быть отражена в доходах по налоговому учету в строках 03.12 Приложения ІД, 03 ІД Декларации по налогу на прибыль. Далее
Наше предприятие использует счета затрат 8 и 9 класса. При заполнении Декларации по налогу на прибыль программа дает такую ошибку: «По статье затрат: Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов в месяце: Январь имеются обороты по счету, не являющимся счетом производства: 801 Данная статья затрат - статья прямых производственных затрат.»?
При списании материалов в производство, в документе «Отчет производства за смену» по закладке «Материалы» Вы вводите наименование и количество списываемого материала, а также статью затрат «Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов». Далее
Обнаружены ошибки при расчетах амортизации?
Ошибки при расчетах амортизации могут быть, если не правильно заданы параметры для расчета. Поправки ввести не сложно для таких расчетов. Далее
 
Яка відповідальність застосовується до платника податків у разі виявлення контролюючими органами перевищення граничної суми готівкових розрахунків за періоди до 01.09.2013?
З 01 вересня 2013 року Постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (далі – Постанова № 210) внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зокрема, у зв’язку із зазначеними змінами штрафні санкції у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день у разі перевищення граничних сум розрахунків готівкою до суб’єктів господарювання не застосовуються. Далі
Один плательщик не имеет право заплатить ЕСВ за другого
Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI (далі – Закон № 2464) платник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок Далі
 
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • ого
27.10.13 23:36

спасибо за подборку,впечатлил Аверс.

Відповісти
  • лана
28.10.13 08:01

перехожу по ссылке в разделе компьютерная бухгалтерия и .....ничего не открывает???

Відповісти
  • Бу-бух
28.10.13 09:16

лана, перейдя по ссылке выберете "Ответы на вопросы "Бухгалтерия для Украины" на платформе "1С: Предприятие 8.2"" и там ответы на вопросы из этого Обзора

Відповісти
  • Феміда
28.10.13 09:54

Щиро дякую.

Відповісти
  • Алия
28.10.13 09:54

Для Лана Выберите конфигурацию программы 1С. Потом нажимаете на вопрос.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам