Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.11.13
5901 26 Друкувати

Наличные ограничения – 2013: как рассчитываться наличностью предприятиям и физическим лицам

   З 1 вересня 2013 року набрала чинності постанова Нацбанку, якою встановлено численні обмеження щодо здійснення операцій з готівкою. Отже, з'ясовуємо, як здійснюються розрахунки з урахуванням нових умов та якими документами їх оформлювати
   
   
Розрахунки готівкові і без...

   
   Відповідно до ст. 1087 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ) розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться у безготівковій формі. Якщо інше не встановлено законом, то розрахунки між зазначеними особами можуть провадитися і готівкою.
   
   Як відомо, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення № 637) було затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Відповідно до зазначеного документа готівкові розрахунки – це платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. У свою чергу, під готівкою у Положенні № 637 розуміють грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, які є дійсними платіжними засобами.
   
   Щодо безготівкових розрахунків, то відповідно до ст. 1088 ЦКУ при їх здійсненні допускаються розрахунки із застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових чеків (чеків), розрахунки за інкасо, а також інші розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту.
   
   Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (далі – Інструкція № 22). Згідно із зазначеним документом безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Зазначені розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
   
   
Нові часи – нові обмеження

   
   Відповідно до ст. 1087 ЦКУ граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб – підприємців встановлює Нацбанк. Скориставшись цим правом, головний банк країни своєю постановою «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. № 210 (далі – Постанова № 210) встановив такі обмеження щодо готівкових розрахунків протягом одного дня:
   
   – для підприємств (підприємців) між собою – 10000 грн.;
   
   – фізичної особи з підприємством (підприємцем) – 150000 грн. у розрахунках за товари (роботи, послуги);
   
   – фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, – також 150000 грн.
   
   Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150000 грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).
   
   
Обмеження у розрахунках між підприємствами

   
   Нагадаємо, обмеження стосовно розрахунків протягом одного дня між підприємствами на суму більше 10000 грн. були і раніше – встановлені постановою Правління НБУ від 09.02.2005 р. № 32. Тепер же, із набранням чинності Постановою № 210, зазначений документ втратив чинність. Але раніше такі обмеження стосувалися розрахунків підприємств (підприємців) між собою, а на розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами (наприклад на операції з виплати підприємством фізичній особі за договором купівлі-продажу рухомого майна готівкою з каси) вони не поширювалися, про що Нацбанк роз'яснив у своєму листі від 06.03.2013 р. № 11-117/736/2821.
   
   Відповідно до Постанови № 210 до Положення № 637 були внесені численні зміни стосовно розрахунків між підприємствами. Зокрема, п. 2.3 Положення № 637 передбачено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами у межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки протягом дня, не обмежується.
   
   Зазначені обмеження стосуються також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.
   
   Обмеження не поширюються на:
   
   – розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;
   
   – добровільні пожертвування та благодійну допомогу;
   
   – використання коштів, виданих на відрядження.
   
   Таким чином, враховуючи, що норма стосовно обмеження в 10000 грн. у розрахунках між підприємствами протягом одного робочого дня фактично не змінилася, коригування в цій сфері важко назвати суттєвими. А ось фізичним особам доведеться працювати за новими правилами і у випадку, коли, скажімо, йдеться про великі придбання (наприклад автотранспорту чи нерухомості), здійснювати розрахунки виключно у безготівковій формі.
   
   
Зношені банкноти

   
   Як і раніше, відповідно до п. 2.13 Положення № 637 підприємства та підприємці під час здійснення розрахунків із споживачами за готівку зобов'язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, зношені, значно зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає НБУ в обіг, що є дійсними платіжними засобами і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Проте тепер у разі отримання зношених або значно зношених банкнот вони зобов'язані не видавати таких банкнот на здачу та надалі здати їх разом з готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків.
   
   Відповідно до змін, внесених до п. 2.13 та 7.25 Положення № 637, підприємства (підприємці), як і раніше, мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі, проте тепер вони не повинні робити цього для номіналів монет (банкнот), випуск в обіг яких припинено НБУ.
   
   
Як підтвердити «безготівковість»?

   
   Звісно, у підприємств та банків може виникнути питання, якими документами слід підтверджувати відповідність здійснення розрахункових операцій встановленим НБУ обмеженням. Нацбанк не загаявся з відповіддю. Особливо радує те, що його відповідь є не відпискою, а досить докладною консультацією, в якій розглядаються конкретні випадки, аттакож наведено посиланням на чинні норми законодавства. Мова йде про лист НБУ від 29.08.2013 р. № 18-111/10879 «Про роз'яснення стосовно дотримання фізичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунків у безготівковій формі за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, на суму більше 150000 гривень». Перелік підтвердних документів щодо проведення розрахунків у безготівковій формі, котрі згадується у цьому листі, ми згрупували у таблицю 1.
   
Таблиця 1. Підтвердні документи щодо проведення розрахунків у безготівковій формі
№ з/п Вид операції з готівкою Підтвердні документами щодо проведення розрахунків у безготівковій формі Передумови здійснення розрахунків
1 Переказ коштів з поточного рахунку фізичної особи – покупця на поточний рахунок фізичної особи – продавця Платіжне доручення, засвідчене підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку, або документ за операціями з платіжною карткою, сформований відповідно до правил платіжної системи Наявність відкритих поточних рахунків у фізичної особи – покупця і фізичної особи – продавця
2 Відкриття фізичною особою – покупцем вкладного (депозитного) рахунку на ім'я фізичної особи – продавця Роздрукований відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі) або розрахункові документи, визначені в пункті 1 цієї таблиці Відкриття фізичною особою – покупцем на підставі договору* банківського вкладу (депозиту) вкладного (депозитного) рахунку на ім'я фізичної особи – продавця, на який зараховано (мають зараховуватися) кошти
3 Внесення або переказ коштів у депозит на окремий поточний рахунок нотаріуса** Виписка банку з окремого поточного рахунку нотаріуса та документи, зазначені в пункті 2 цієї таблиці Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність відкритого нотаріусом поточного рахунку в національній валюті***
4 Застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитива) Заява про відкриття акредитива та примірник платіжного доручення, засвідчені підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку Наявність укладеного договору (наприклад, договору про наміри) між фізичною особою – покупцем і фізичною особою – продавцем, в якому передбачені умови та порядок проведення розрахунків за акредитивом, а також відкритого покритого безвідкличного акредитива в банку фізичною особою – покупцем
5 Унесення готівки на поточний рахунок фізичної особи – продавця Роздрукований касовий документ (квитанція до заяви на переказ готівки, квитанція/сліп платіжного термінала, квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку), що підтверджує внесення готівки Наявність відкритого поточного рахунку фізичної особи – продавця до моменту укладення договору купівлі-продажу
* Зазначений договір має містити умови вступу у володіння коштами фізичною особою – продавцем – наявність посвідченого нотаріусом договору купівлі-продажу тощо, а також визначати умови відкликання коштів фізичною особою – покупцем.

** Переказ коштів у депозит нотаріуса покупець може здійснювати як шляхом унесення в касу банку готівки для її подальшого зарахування на окремий поточний рахунок нотаріуса, так і шляхом переказу відповідної суми коштів з власного поточного рахунку на окремий поточний рахунок нотаріуса.

*** Цей рахунок відкривається у порядку, визначеному Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492. Згідно з пп. 4.5,4.6 гл. 4 цієї Інструкції для відкриття окремого поточного рахунку з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми нотаріус зобов'язаний подати банку такі документи: заяву про відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі доходів і зборів; копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі Пенсійного фонду України, та картку із зразками підписів. Перерахування з депозиту нотаріуса грошових сум здійснюється відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5.
   
   Обов'язкові реквізити документів, які підтверджують здійснення безготівкових розрахунків, наведені в таблиці 2.
   
Таблиця 2. Обов'язкові реквізити документів, які підтверджують здійснення безготівкових розрахунків
№ з/п Назва підтвердного документа Обов'язкові реквізити документа Яким нормативним документом встановлені реквізити
1 Платіжне доручення Банк платника на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів і на реєстрах обов'язково заповнює реквізити «Дата надходження» і «Дата виконання», а банк стягувача – «Дата надходження у банк стягувача» (якщо ці реквізити передбачені формою документа), засвідчуючи їх підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку. На документах, прийнятих банком після закінчення операційного часу ставиться також штамп «Вечірня». Відміткою про дату реєстрації банком платіжного доручення платника про сплату платежів до бюджету є заповнення в ньому реквізиту «Дата надходження», який банк заповнює незалежно від дати складання платником цього платіжного доручення.
У розрахункових документах дата, зазначена в реквізиті «Дата виконання», має відповідати:
– даті списання коштів з рахунку платника та зарахування на рахунок отримувача у разі їх обслуговування в одному банку;
– даті списання коштів з рахунку платника та з кореспондентського рахунку банку платника в разі обслуговування отримувача в іншому банку
П. 2.14 гл. 2 Інструкції № 22
2 Документ за операціями з платіжною карткою – Ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
– ідентифікатор платіжного пристрою;
– дата та час здійснення операції;
– сума та валюта операції;
– сума комісійної винагороди;
– реквізити спеціального платіжного засобу, які допустимі правилами безпеки платіжної системи;
– вид операції;
– код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі
П. 7.7 гл. 7 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.04.2010 р. № 223
3 Виписки з рахунку – Номер особового рахунку;
– дата здійснення останньої (попередньої) операції;
– дата здійснення поточної операції;
– код банку, у якому відкрито рахунок;
– код валюти;
– сума вхідного залишку за рахунком;
– код банку-кореспондента;
– номер рахунку кореспондента;
– номер документа;
– сума операції (відповідно за дебетом або кредитом);
– сума оборотів за дебетом та кредитом рахунку;
– сума вихідного залишку
П. 5.5 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 254
4 Квитанція / чек / сліп / інший документ банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі Касові документи, що формуються із застосуванням платіжних пристроїв, мають містити такі обов'язкові реквізити:
– ідентифікатор банку (філії, відділення) або інші реквізити, за допомогою яких є можливість його ідентифікувати;
– номер платіжного пристрою;
– дату та час здійснення операції;
– суму та валюту операції;
– вид операції;
– реквізити електронного платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи, якщо операція здійснювалася з її використанням;
– код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;
– суму комісійної винагороди
П. 1.3, 1.19 – 1.22 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління НБУ від 01.06.2011 р. № 174
5 Заява про відкриття акредитива Заява подається за формою, наведеною у додатку 7 до Інструкції № 22, не менше ніж у трьох примірниках, та заповнюється відповідно до додатку 8. У разі відкриття покритого акредитива також подаються відповідні платіжні доручення. Акредитив має містити лише ті умови, які банк може перевірити документально.
Реквізити, що передбачені формою заяви, є обов'язковими (крім реквізиту «Додаткові умови»), і якщо немає одного з них, то акредитив не відкривається і заява повертається заявнику без виконання.
Якщо перелік документів не вміщується на бланку заяви, то заявник акредитива подає його окремим додатком, кількість примірників якого має відповідати кількості примірників заяви
П. 8.11, 8.12 гл. 8 Інструкції № 22
* Правила платіжних систем та/або внутрішні банківські правила можуть передбачати також інші додаткові реквізити документів за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів.
   
   
Відповідальність

   
   Згідно з Порядком № 637 відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладено на керівника підприємства. Розміри штрафних санкцій за порушення касової дисципліни встановлені Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95, у редакції від 11.05.99 р. № 491/99. Проте серед згаданих у зазначеному указі правопорушень не передбачена відповідальність за перевищення встановлених НБУ лімітів розрахунків готівкою. Тому за зазначене правопорушення керівникам загрожує перш за все адміністративна відповідальність.
   
   Так за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, до порушників застосовується адміністративна відповідальність, визначена статтею 16315 Кодексу України про адміністративні порушення. Надаємо, що зазначені порушення відповідно до цієї статті тягнуть за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 нмдг1 (1700 – 3400 грн.). Якщо ж особа протягом року вже притягалася до адміністративної відповідальності за таке ж порушення, розмір штрафу значно зростає – від 500 до 1000 нмдг (8500 – 17000 грн.).
   
   
(1 Нмдг – неоподатковуваних

   мінімумів доходів громадян.)

   
   Олександр Даниленко
   Головний редактор журналу
   «Справочник экономиста»
   
   «Справочник экономиста», жовтень 2013 р., № 10 (118)
   Дата підготовки 01.10.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • hpd56
11.11.13 06:31

Чи можна вважати порушенням якщо посадова особа купила матеріальні цінності на суму більш 10тис грн. і заплатила гроші не взяті в касі, а власні та потім одержала їх з каси після здачі авансового звіту7

Відповісти
 • Анна
11.11.13 07:49

Да

Відповісти
 • л
11.11.13 08:13

Можно платить приобретение частями не более 10 тыс. в день, например, накладная ТМЦ на сумму 36000оплачена через кассу по 9000 в течении 4 дней, с приложением четырех квитанций или одной квитанцией через банк, к авансовому отчету прилаживаются все документы на приобретение и оплату

Відповісти
 • Диана
11.11.13 08:22

да

Відповісти
 • Надежда
11.11.13 08:28

А что с возвратной финансовой финансовой помощью от учредителя? Предприятие может ему вернуть одной суммой 300000,00.?

Відповісти
 • Ольга
11.11.13 08:29

самое интересное, что нигде нет и слова о внесении и возврате фин. помощи от учредителя-физ. лица, раньше ограничения не касались фин. помощи, а сейчас никто не может сказать касаются или нет, мнения у всех разные.

Відповісти
 • Ольга
11.11.13 08:31

Надежда, я не рискую, потому что в самом постановлении Нацбанка нет упоминания, что расчеты за товары и услуги, а написано, просто "наличные расчеты", хотя в своих разъяснениях тот же Нацбанк говорит о расчетах за товары и услуги.

Відповісти
 • Леді
11.11.13 08:47

Виходить, що як раніше, виплатити з каси фізособі готівку в необмеженій кількості вже не можна (зокрема повернути фін.допомогу), адже фізосіб вже виключили з п.1 абз.3 п.2.3 Положення про касові операції, тобто невідомо ,яка сума є граничною для такої виплати.

Відповісти
 • Ольга
11.11.13 09:09

Леди, вот именно - неизвестно, даже сами проверяющие не знают как правильно, я уточняла. Говорят, мол, что вроде финпомощи это не касается, но разъяснений еще не было.

Відповісти
 • А
11.11.13 09:13

Подскажите у кого была такая ситуация!!!!!!!!! Магазин приходует с кассы ККМ в касу магазина приходным ордером деньги поступившие от продажи товаров населению. Составляет расходник на передачу выручки в кассу предприятия. В кассе предприятия выписывается приходник на эту же сумму и делается расходник на передачу выручки в банк и расходник на следующий день ( в пределах лимита) на передачу разменных денег назад в кассу магазина. В кассе магазина на утро делается приходник и расходник в кассу ККМ, т.е. в кассу ККМ оприходуются разменные деньги (100грн) Приходит налоговая в магазин с проверкой и говорит что все неправильно - неправильно составлены приходники и расходники -задваивается лимит кассы - все нарушаем и т.д. - (акта еще не видели) ????? У кого были такие ситуации ??? Что мы нарушили ?? Или это нас разводят - не вижу пунктов закона , которые мы бы нарушали!!!

Відповісти
 • Юлия
11.11.13 09:53

Я так понимаю, что для возврата финансовой помощи от учредителя граничная сумма будет 150 000 грн. И на всякий случай, если сумма помощи больше 150 тысяч, я буду проводить несколькими днями.

Відповісти
 • hpd56
11.11.13 10:41

Чи є порушенням коли посадова особа розраховується готівкою більше 10тис. вносячи її не безпосередньо в касу продавця ,а через банк (не з власного рахунку)?

Відповісти
 • лиана
11.11.13 11:28

hpd56 Да

Відповісти
 • Людмила
11.11.13 11:53

Подскажите, а если учредитель вносит в кассу предприятия взнос в Уставной капитал, то будет ограничение до 150 т или 10т ?

Відповісти
 • Вик
11.11.13 12:24

Если учредитель вносит как физ лицо ,то 150тыс.

Відповісти
 • Лана
11.11.13 12:26

Займ работнику предприятия свыше 10 тыс. можно выдать через кассу??

Відповісти
 • Вик
11.11.13 12:27

Если как физ.лицу,то можно

Відповісти
 • Танюша
11.11.13 13:32

Если я как ФЛП оплатил наличными через банк на р/счет поставщика ЮЛ сумму свыше 10000-это считается не правильно?

Відповісти
 • Для Танюша
11.11.13 14:07

Танюша, странно, что банк у Вас принял платеж как от ФОП наличными свыше 10000 . Обычно в банке отказывают, говорят чтобы разбивали сумму на несколько дней. Ведь их тоже касается контроль над принимаемыми суммами.

Відповісти
 • Гл.бух
12.11.13 12:26

В магазине по РРО прошла наличка 15000 от предприятия.Есть ли штрафные санкции для предприятия-продавца в свете новых изменений?

Відповісти
 • злой бух
12.11.13 12:38

Будет админ штраф.

Відповісти
 • злой бух
12.11.13 12:40

hpd56, админ. штраф будет для плательщика, т.к. для получателя это будет безналичный платеж.

Відповісти
 • Ирина
13.11.13 06:39

Подскажите, если учредительпредприятия физлицо получает дивиденды наличкой больше 150000 грн. Является ли это нарушением

Відповісти
 • ирина
13.11.13 14:20

Помогите разобраться, предприятие выдает работнику займ в размере более 10 000 грн. Распостраняется ли ограничение в расчетах наличными в течении одного дня?

Відповісти
 • Кристина
03.01.14 12:17

Подскажите пожалуйста, предельная сумма расчетов наличными предприятий между собой, это общая сумма 10000 за день или с каждым предприятием не более 10000 грн?

Відповісти
 • Кристине
04.02.14 09:24

З одним контрагентом до 10000 за добу. а кількість їх не обмежують.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам