Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


24.11.13
3966 17 Друкувати

Начисление условных процентов при возврате возвратной финансовой помощи

   Відповідно до ст.14.1.257 Податкового кодексу України (далі – ПКУ): «…поворотна фінансова допомога − сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення». Поговоримо про умовні проценти докладніше.
   

   Правовідносини між позичальником та надавачем фінансової допомоги регламентуються Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ).
   
   Згідно зі ст. 1046 Цивільного кодексу за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості.
   
   Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (170 грн). Коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається виключно в письмовій формі незалежно від суми (ст. 1047 Цивільного кодексу). Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей.
   
   Відповідно до ст. 135.5.5 ПКУ до доходу платника податку включаються лише суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 151.1 статті 151 ПКУ (в 2013 році – 19%). У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення (п. 135.5.5 ПКУ).
   
   При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.
   
   Для відображення сум поворотної фінансової допомоги від осіб, які не є платниками податку на прибуток (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із ПКУ мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 151.1 статті 151 ПКУ, що не повернена підприємством на кінець звітного періоду, в Додатку ІД до Податкової декларації з податку на прибуток передбачений
   
   рядок 3.12 «Сума поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді.
   Для відображення суми повернутої поворотної фінансової допомоги зазначеним особам (її частини) у тому податковому періоді, в якому відбулося таке повернення в Додатку ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток передбачений рядок 6.4.34 «Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги».
   
   Згідно з частиною 3 пункту 292.11 ПКУ до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів. Відповідно, якщо поворотна фінансова допомога залишається неповернутою після закінчення 12 календарних місяців з дня її отримання, вона включається до складу доходу платника єдиного податку. При цьому, для коригування доходу, у випадку повернення фінансової допомоги у майбутньому, у Податковому кодексі немає підстав.
   
   Також треба звернути увагу на пункт 177.2 ПКУ, де сказано, що загальним оподатковуваним доходом підприємця на загальній системі оподаткування є виручка у грошовій та негрошовій формі. При цьому ПКУ не містить спеціальних норм, які регулюють отримання поворотної фінансової допомоги у ФОПа на загальній системі.
   
   Органи доходів та зборів проводять аналогію з платниками єдиного податку і зазначають, що у момент отримання поворотна фінансова допомога не впливає на дохід підприємця, але повністю включається до доходу в тому разі, якщо допомогу не повернути протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Їх роз’яснення є в ЄБПЗ (Єдина база податкових знань).
   
   Про умовно нараховані відсотки не можу бути і мови, оскільки вони явно не відповідають визначенню доходу підприємця.
   
   На суму поворотної фінансової допомоги, отриманої від платників податку на загальних підставах, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, нараховуються умовні проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. При цьому, сума умовно нарахованих процентів вважається безповоротною фінансовою допомогою відповідно до пп. 14.1.257 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Отже, при складанні Податкової декларації з податку на прибуток сума умовно нарахованих процентів повинна бути відображена в рядку 3.10.1. Додатку ІД до Декларації.
   
   Суми, отримані від платників податку на загальних підставах та неповернуті на кінець звітного періоду, не відображаються в доходах підприємства. На такі суми, як зазначалося вище, нараховуються умовні проценти, котрі відображаються у звітності в рядку 3.10.1 Додатку ІД.
   
   Якщо поворотна фінансова допомога, отримана від особи, що є платником податку на загальних підставах, не була повернута після закінчення дії договору і термін його дії не було продовжено, то після закінчення строку позовної давності (1095 днів) від дати закінчення договору сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної та підлягає включенню до доходу платника податку на підставі пп. 14.1.257 п. 14 ст. 14 ПКУ. Нарахування умовних відсотків на суму такої поворотної фінансової допомоги припиняється.
   
   Операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів (пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 ПКУ).
   
   Поворотна фінансова допомога, отримана платником податку від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника на строк не більше ніж 365 календарних днів, не включається до складу доходів у кінці звітного періоду.
   
   Сума умовних відсотків у бухгалтерському обліку не відображається (лист Мінфіну України від 14.11.2003р. за № 31-04200-30-25-/5432). На те вони й умовні, що нараховують їх лише для податкових цілей – для відображення в доході певного звітного періоду.
   
   Звітний – це період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбаченим Податковим кодексом України, коли контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податку.
   
   В пункті 152.9 ст. 152 Податкового кодексу України встановлено, що базовим податковим (звітним) періодом для цілей III розділу (податок на прибуток підприємств) ПКУ є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків. Тобто у кожної юридичної особи з 01 січня 2013 року він особистий. Саме на кінець такого звітного періоду одержувач допомоги має здійснювати і розрахунок умовного нарахування відсотків поворотної фінансової допомоги, і включати до складу своїх доходів неповернуту фінансову допомогу (коли це передбачено законодавством) від платника податку.
   
   Звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім днем податкового періоду, крім виробників сільскогосподарської продукції. Для них податковий період починається з 1 липня поточного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.
   
   Згідно з абз. 7 пункту 14.1.257 ПКУ умовні проценти визначаються в розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. Якщо величина облікової ставки НБУ змінювалася протягом періоду користування поворотною фінансовою допомогою, то умовні відсотки треба нараховувати за кожен окремий період, коли діяла та чи інша ставка.
   
   Розміри облікових ставок НБУ можна знайти на офіційному сайті НБУ.
   
   Приклад:
   
   Підприємство (звітний податковий період для цього платника податку є квартал) отримало поворотну фінансову допомогу від платника податку на прибуток на свій поточний рахунок 20.05.2013 року в сумі 150 000 грн. Станом на кінець другого кварталу, тобто 30.06.2013, неповернутою залишилась сума в 50 000 грн.
   
   Умовні відсотки розраховуються таким чином:
   
   (50 000 (неповернута сума) * 7,5 (облікова ставка НБУ)/100 * 42 (період фактичного користування грошима) )/ 365 (кількість днів у році) = 431,51грн.

   
   Також необхідно звернути увагу на кілька важливих моментів. Скажімо, якщо фіндопомога надходить частинами і повертається частинами, то для розрахунку потрібно знати, в якій послідовності буде здійснюватися повернення цих частин. Це впливає на кількість днів використання кожної з них. Ці дні будуть братися для розрахунку умовних відсотків. При різних підходах щодо черговості погашення будуть виникати різні суми відсотків. На нашу думку, черговість повернення слід передбачати в договорі. Якщо цього не має, то, принаймні, черговість потрібно вказувати в платіжному документі при поверненні частин фінансової допомоги.
   
   Ще важливо знати, що при поверненні фінансової допомоги нараховані умовні відсотки так і залишаються в доході (на умовно нараховані відсотки дохід не зменшується, а витрати не збільшуються).
За матеріалами АФ "ДеВізу"
Рубрика:
Коментарі
 • hpd56
25.11.13 09:08

Вже з віртуальних прибутків беруть податки.

Відповісти
 • Ес!
25.11.13 09:49

Це точно(((

Відповісти
 • Татьяна
25.11.13 10:04

"Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (170 грн). Коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається виключно в письмовій формі незалежно від суми..." А если заемодательне юрлицо, то обязателен ли договор в письменном виде???????

Відповісти
 • Татьяна
25.11.13 10:05

К примеру, дир-р внес возвратн. финпомощь- письменный договор нужен?

Відповісти
 • Алена
25.11.13 10:24

Татьяне. Да

Відповісти
 • lesya
25.11.13 11:19

Добрый день!!!Подскажите пожалуйста,ЧП 3 группа не плательщик НДС,дал возвратно фин.помощь юр.лицу,довор составили, насколько я понимаю.юр.лицо обязанно вернуть в течении 365 дней.Если не вернет в этот срок тогда надо платить НДФЛ?У ЧП дебет 3771кредит 311,а у юр.лица дебет 311 кредит 6851?

Відповісти
 • к слову!
25.11.13 11:40

На движение денежных средств в виде оказанной или полученной фин. или в другом виде помощи - не ленитесь составлять договоры. Прописывайте там условия, защищающие ваш бизнес от посягательств налоговой в виде штрафных санкций , или другими методами, уменьшить ваши активы.

Відповісти
 • наталия
26.11.13 07:41

lesya. Вы дали помощь-никакого НДФЛ.Это если вы взяли и не вернули,тогдаНДФЛ.

Відповісти
 • lesya
26.11.13 08:25

Для Наталии: Спасибо!

Відповісти
 • П
26.11.13 10:00

ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНИМАЮ, ЧТО, ЕСЛИ УЧРЕДИТЕЛЬ ОКАЗАЛ ФИН. ПОМОЩЬ СВОЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ НА ЕД. НАЛОГЕ (5%), А ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКОНЧАНИЮ 365 ДНЕЙ НЕ ВЕРНУЛО ЭТУ ПОМОЩЬ, ТО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗАНО УПЛАТИТЬ ОТ СУММЫ ФИН. ПОМОЩИ 5%? А В КАКИЕ РАСХОДЫ ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТ ЭТУ ФИН. ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ? ВЕДЬ У ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ РАСХОДЫ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ЕД. НАЛОГА.

Відповісти
 • Таня
26.11.13 12:16

Підкажіть, якщо підприємство надає позику своєму працівнику , договір склали письмово , повертати буде помісячно протягом 5 років, до чого може причепиться податкова?

Відповісти
 • ОТОЖ
26.11.13 12:40

Я думаю, что ничего.

Відповісти
 • Инна
26.11.13 16:27

Подскажите,если директор оказал своему пред-тию фин.помощь (в договоре 365 дней)и пред-тие не вернуло вовремя,НДФЛ при возврате фин.помощи нужно выплачивать?

Відповісти
 • 1
27.11.13 12:02

Ранее консультация здесь же,что если отчетный период год условные проценты не начисляются ,если помощь возвращена

Відповісти
 • 1
27.11.13 12:05

Нещодавно Міндоходів України спільно з журналом «Вісник Міністерства доходів і зборів України» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств». На запитання платників відповідала заступник начальника відділу розгляду звернень Управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України Таміла Ларіна. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії. Нарахування умовних відсотків 1. Виробниче підприємство (платник авансових внесків) отримало поворотну фінансову допомогу від платника податку на прибуток у січні 2013 р. Допомогу планується повернути у грудні цього самого року. Чи потрібно нараховувати умовні відсотки за період користування цією позикою, якщо звітним (податковим) періодом для позичальника є рік? Ні, не потрібно. Податковим кодексом України (далі — Податковий кодекс) встановлено, що якщо поворотну фінансову допомогу, отриману від платника податку на прибуток, не повернено на кінець звітного періоду, то одержувач такої допомоги зобов’язаний нарахувати умовні проценти в розмірі облікової ставки Нацбанку України за кожен день використання такої допомоги (пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу). Відповідно до п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу для цілей розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Таким чином, якщо отримувач поворотної фінансової допомоги застосовує базовий річний звітний період, а таку допомогу повертає до закінчення такого звітного періоду, то нараховувати умовні відсотки не потрібно.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
52358 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти