Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.11.13
1487 6 Друкувати

Будет ли доходом для физического лица - предпринимателя, являющегося плательщиком единого налога, курсовая разница по операциям, выраженным в иностранной валюте?

   Чи буде доходом для фізичної особи – підприємця, що є платником єдиного податку, курсова різниця за операціями, вираженими в іноземній валюті?
   
   Перш за все, нагадаємо, що відповідно до ст. 192 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦКУ) законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України − гривня. Згідно з П(С)БО 21 курсовими є різниці між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Валютний − встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Курсові різниці виникають за операціями:
   
   • придбання товарів, основних фондів, сировини, виконання робіт, надання послуг;
   • продажу товарів, готової продукції, виконання робіт, надання послуг;
   • відшкодування витрат працівнику підприємства на відрядження за кордон;
   • отримання фінансових інвестицій в іноземній валюті;
   • купівлі-продажу іноземної валюти;
   • за іншими операціями.
   
   Постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» визначено, що поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України.
   
   Що ж стосується податкового законодавства то, зокрема, ст. 292 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ (далі – ПКУ) визначено, що доходом фізичної особи-підприємця, який застосовує спрощену систему оподаткування, є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.
   
   При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи − проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати та відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Відповідно до п. 292.5 ст. 292 ПКУ дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу.
   
   Отже, для підприємця-«спрощенця» усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, − з одночасною вказівкою їх еквівалента у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату проведення розрахункової операції.
   
   Згідно з п. 292.6 ст. 292 ПКУ датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої та п’ятої груп, який є платником ПДВ, та платника єдиного податку четвертої та шостої груп датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
   
   Отже, курсова різниця, яка виникає при перерахунку за операціями, вираженими в іноземній валюті, не є доходом фізичної особи − підприємця, який здійснює діяльність на спрощеній системі оподаткування.
За матеріалами АФ "ДеВізу"
Рубрика:
Коментарі
  • Фома Неверующий
27.11.13 05:56

С оприходование валюты в день её поступления всё понятно... А как быть в случае продажи (помимо обязательных 50%) валюты на межбанке: ведь курс межбанка выше офиц.курса НБУ ? Например, на валютном счете осталось $1000, я их продаю по курсу межбанка 8.10 (курс НБУ = 8.0). Получается, типа, дополнительный доход: 1000 х (8.10-8.00) = 100грн. Этот доход должен быть отражон в Книге ???

Відповісти
  • ЧП
27.11.13 06:29

А вот в единой базе налоговая считает, что курсовую разницу учитывать надо. Категорія: 107. Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування) Підкатегорія: 107.04 порядок визначення доходу та його склад Запитання: Як визначається дохід ФО - платника ЄП від продажу іноземної валюти, отриманої від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг)? Повна: Відповідно до пп.1 п.292.1 ст.292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку для фізичної особи є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (п.292.5 ст.292 ПКУ). Згідно з п.4 Положення (стандарта) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 (далі - П(С)БО 21), курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Відповідно до п.8 П(С)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції (в межах її обсягу) та на дату балансу. Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). Враховуючи вищенаведене, дохід, отриманий від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг), виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу. При цьому враховується сума позитивної курсової різниці від продажу такої іноземної валюти. У разі утворення від’ємної курсової різниці від продажу валюти її величина не зменшує базу оподаткування єдиним податком для фізичних осіб- підприємців -платників єдиного податку третьої групи. Ссылка на АФ "ДеВизу" вряд ли будет для них весомым аргументом. Так что пока нет однозначного разяъснения со стороны налоговой, лучше кинуть им несчастные копейки, меньше будет головняка. Иначе без суда не обойтись.

Відповісти
  • Игорь
27.11.13 07:30

В индивидуальной консультации налоговая настаивает на включение КР в доход. Мотивируя это тем, что в законе написано: .... При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи − проценти, дивіденди.... тут не перечислена курсовая разница, кот. относится к пасивным доходам. Просьба к АФ "ДеВизу" сделать официальный письменный запрос Минсдоху, обосновать свою позицию и получить подтверждение своей версии.

Відповісти
  • Алик
27.11.13 12:16

В цитируемом ответе из единой базы налоговой необходимость учета курсовой разницы мотивируется ссылкой на Стандарт бух учета 21, где дано определение курсовой разницы. Но если открыть сам стандарт http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 , то там четко сказано: 2. Норми Положення (стандарту) 21 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). Таким образом к физлицам-предпринимателям на едином налоге этот стандарт никакого отношения не имеет, руководствоваться этим стандартом физлица не должны. Соответственно ссылка на этот стандарт в ответе налоговой - это просто их некомпетентность

Відповісти
  • ЧП
27.11.13 19:00

2 Алик: многие подобные перлы налоговой - свидетельство их некомпетентности. Но в результате головная боль у нас. Бух учет вообще никакого отношения изначально к ЧП на едином не имеет. Это понимаем мы с Вами. Но налоговики за уши или еще за что-то притягивают эту норму и к нам. И если их разъяснение по включению в доход суммы тела депозита, вернувшегося на р/с, вроде как исчезло из базы, то этот маразм пока имеет место там быть. И уже очень давно.

Відповісти
  • для Фома Неверующий
28.11.13 09:17

В доход необходимо брать сумму гривен, поступив на счет (после обязательной продажи)

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
53063 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти