Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


03.02.14
2613 107 Друкувати

Финансовый отчет представляется одновременно с налоговой декларацией на прибыль

   Головне управління Міндоходів у м. Києві звертає увагу, що згідно з п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Платники податку на прибуток – малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України (суб’єкти господарювання, у яких середня кількість працівників за рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро), подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Слід зазначити, що форми фінансової звітності затверджено наказами Міністерства Фінансів України від 24.01.11 р. № 25 «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"» та від 07.02.13 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"».
   
   Таким чином, платники податку на прибуток – малі підприємства та юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу (до 1 січня 2016 року застосовують ставку податку на прибуток 0 %), подають разом з річною податковою декларацією скорочену фінансову звітність, а саме:
   
   – Баланс (ф.№1-м);
   
   – Звіт про фінансові результати (ф.№2-м).
   
   Всі інші платники до податкової декларації за рік подають:
   
   – Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф.№1);
   
   – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф.№2);
   
   – Звіт про рух грошових коштів (ф.№3);
   
   – звіт про власний капітал (ф.№4).
Рубрика:
Коментарі
 • Катруся
04.02.14 07:06

Для НЛ Читаем внимательно: малі підприємства ТА юридичні особи по ст.154. Малі підпрємства кто такие написаны во втором абзаце данной статьи.

Відповісти
 • Бухгалтер
04.02.14 08:09

для Ольги Вы что никогда не сдавали баланс? Конечно там округление.... в тысячах с одним знаком после запятой. Его так всю жизнь сдаём.

Відповісти
 • Elena
04.02.14 08:11

У меня Медок демо версия, и я не могу сдать в налоговую 1м,2м. Что только ручками?

Відповісти
 • vv
04.02.14 11:11

Госрегистратору нужно отправлять только оригинальный отчет с живыми подписями, печатью - ДА Но ни штампов статистики, а тем паче квитанций из ГНИ - НЕ НАДО.

Відповісти
 • *************
07.02.14 06:09

От і дочекались...

Відповісти
 • Муля
07.02.14 07:10

Ну и х...! А как же теперь быть импортерам! Как платить поставщику за полученный товар?

Відповісти
 • Светлана
07.02.14 07:34

Наши нарыли где-то вот это : 5) зобов’язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок 2900..... Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше шостого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок. Но самой постанови даже в банке не видели :(

Відповісти
 • ЛВ
07.02.14 07:52

Шесть дней банк будет крутить вашими денежками, а вам даже % не попадут да + РКО снимут!

Відповісти
 • Светлана
07.02.14 07:59

П О С Т А Н О В А 06 лютого 2014 року № 49 Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, виходячи із пріоритетності підтримки цінової стабільності в державі, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, у тому числі в зовнішньоекономічній діяльності та пов’язаних з нею операцій, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, статтями 8 та 9 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Правління Національного банку України постановляє: 1. Визначити, що з метою сприяння виконанню зобов’язань банків у повному обсязі Національний банк України розширює в разі потреби обсяги підтримання ліквідності банків. 2. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні. 3. Зобов’язати банки з метою своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат: 1) забезпечувати посилений контроль за: належним здійсненням касових операцій у національній валюті; безперебійним функціонуванням банкоматів та їх завантаженням готівкою; безперебійною видачею готівки за платіжними картками як власних клієнтів, так і клієнтів інших банків; 2) невідкладно інформувати Національний банк України про пікові навантаження на банкомати та каси банків та/або їх відокремлених підрозділів для прийняття відповідних додаткових заходів. 4.Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку 1 до цієї постанови: 1) зобов’язати банки виконувати доручення клієнтів – юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, яке міститься в документі на переказ у будь-якій валюті (крім платежів до бюджету, соціальних фондів), у тому числі на отримання готівки (крім виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних виплат, відряджень), у межах залишку коштів на поточних рахунках клієнтів на початок операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на поточний рахунок клієнта протягом операційного дня); 2) тимчасово заборонити купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України для: дострокового погашення резидентами кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів; покриття частини страхових резервів страховиками; здійснення резидентами інвестицій за кордон; 3) тимчасово дозволити банкам купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичних осіб – резидентів і нерезидентів з метою переказу за межі України за поточними валютними неторговельними операціями в сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень на місяць на одну фізичну особу; 4) вимоги підпункту 3 цього пункту не поширюються на: оплату витрат на навчання оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих; оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів; перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання; перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти; 5) зобов’язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 “Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку”. Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше шостого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок. Уповноважені банки формують реєстр (додаток 2) з купівлі іноземної валюти, який подається електронною поштою Національному банку України, а його копія територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням банку – юридичної особи наступного операційного дня після отримання заявки на купівлю іноземної валюти. 5. Постанова набирає чинності з 07 лютого 2014 року та діє до прийняття Національним банком України окремого рішення. 6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. Голова І. В. Соркін

Відповісти
 • Елена Од. обл.
07.02.14 08:06

Светлана, спасибо!

Відповісти
 • Светлана
07.02.14 08:09

Т.е. кредиты мы в валюте погашать не можем, валюта покупается только на 6 операционный день , т.е. через неделю, использовать средства, которые зашли в течение дня, тоже нельзя. Весело :(

Відповісти
 • Я
07.02.14 08:14

Спасибо огромное Светлане!!!!

Відповісти
 • гостья из ...
07.02.14 08:36

Еще бы додатку 1 до цієї постанови уидеть....я так понимаю (хочу думать) это не для всех банков

Відповісти
 • Вредная
07.02.14 09:00

А додаток 1 з переліком банків з обмеженнями хтось бачив?

Відповісти
 • Алла
07.02.14 09:11

Люди, у кого уже есть "постанова" на РУССКОМ? очень надо для инопартнеров.

Відповісти
 • вав
07.02.14 09:13

А еще на английском, китайском ...

Відповісти
 • Викк
07.02.14 09:18

Я так поняла гривны мы отправим, а на шестой опер.день курс буцдет такой, что нам уже и не хватит и что дальше?

Відповісти
 • Алла
07.02.14 09:20

"на шестой опер.день курс буцдет такой, что нам уже и не хватит и что дальше" - именно так мне и сказал менеджер валютный в банке

Відповісти
 • Алла
07.02.14 09:20

на англ - есть на сайте НБУ разьяснения

Відповісти
 • Светлана
07.02.14 09:21

В додатке №1 178 банков, вошли все практически.

Відповісти
 • оба-на
07.02.14 09:23

светлана выложить можете?

Відповісти
 • вав
07.02.14 09:25

а где можно почитать додаток №1

Відповісти
 • леся
07.02.14 09:26

Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 06 лютого 2014 року № 49 Перелік банків України № з/п Найменування Код за ЄДРПОУ 1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" 00039019 2 Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 00032129 3 Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 00032112 4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" 05839888 5 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК" 14351016 6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГБАНК" 14291780 7 Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК" 19357489 8 Публічне акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК" 20021524 9 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КІПРУ" 19358784 10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 09806443 11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 09807856 12. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" 19357762 13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОМЕГА БАНК" 19356840 14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" 09322299 15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" 19024948 16 Публічне акціонерне товариство "Грін Банк" 13550848 17 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНС БАНК" 19193869 18 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" 19019775 19 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" 14360506 20 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНТЕРБАНК" 14358604 21 Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 22 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК" 19017842 23 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" 00039002 24 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК" 14359319 25 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК" 14359845 26 Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал" 22868414 27 Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 14360920 28 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 14361575 29 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" 23494714 30 Публічне акціонерне товариство Банк "Контракт" 19361746 31 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "КИЇВ" 14371869 32 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" 19364259 33 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА" 19361386 34 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 23697280 35 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" 20026740 36 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПІЛКА" 21536532 37 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" 20025456 38 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 20017340 39 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК" 23362711 40 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КСГ БАНК" 19364584 41 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" 20023569 42 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" 21580639 43 Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" 21570492 44 Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" 21133352 45 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕРШИЙ" 20717958 46. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ" 21574573 47 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231 48 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВЕЛЕС" 21593719 49 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК" 20053145 50 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ" 20050951 51 Публічне акціонерне товариство "Інтеграл-банк" 22932856 52 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 20057663 53 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК" 24262992 54 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 24214088 55 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" 22906155 56 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРРА БАНК" 24425738 57 Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 21665382 58 Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" 21666051 59 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26410155 60 Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна" 21684818 61 Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк" 21685166 62 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" 21685485 63 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК" 21677333 64 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" 25959784 65 Публічне акціонерне товариство "ПРАЙМ - БАНК" 26051650 66 Публічне акціонерне товариство "АРТЕМ-БАНК" 26253023 67 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК" 26253000 68 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА-БАНК" 26254732 69. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" 26333064 70. Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" 26519933 71. Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" 26520688 72. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26547581 73. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КАМБІО" 26549700 74. Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк" 33308489 75. Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ЄВРОБАНК" 33305163 76. Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" 33299878 77. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 33695095 78. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК" 33881201 79. Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" 34047020 80. Публічне акціонерне товариство "Банк Руский Стандарт" 34186061 81. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" 34353904 82. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК БОГУСЛАВ" 34540113 83. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 34576883 84. Публічне акціонерне товариство "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" 34575675 85. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" 34693790 86. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" 34819265 87. Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум" 35264721 88. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "ТРАСТ" 35371070 89. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" 35574578 90. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСТРА БАНК" 35590956 91. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" 35591059 92. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 35810511 93. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЛАТОБАНК" 35894495 94. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" 35960913 95. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4" 36002395 96. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СТАНДАРТ" 36335426 97. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК" 36301800 98. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВАНТ-БАНК" 36406512 99. Публічне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" 36470620 100. Публічне акціонерне товариство "АПЕКС - БАНК" 36482677 101. Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 36520434 102. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК" 36964568 103. Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Центр" 37119553 104. Публічне акціонерне товариство "БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 37176171 105. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 37515069 106. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ" 37716841 107. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК" 37572263 108. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" 38061253 109. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" 38322199 110. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" 38377143 111. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ЮНІСОН" 38514375 112. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" 38619024 113. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД" 38690683 114. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК" 38781707 115. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" 35917889 116. Публічне акціонерне товариство "Державний земельний банк" 38591533 117. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 38870739 118. Публічне акціонерне товариство "Західінкомбанк" 19233095 119. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 14360570 120. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" 19361982 121. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК" 14360080 122. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 14352406 123. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 21322127 124. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 20280450 125. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛАСИКБАНК" 23926846 126. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" 26237202 127. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА" 33972230 128. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 34514392 129. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК" 35863708 130. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" 37731532 131. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІОР БАНК" 37987811 132. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ" 09806437 133. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 19358767 134. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ" 13486837 135. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 14282829 136. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 20042839 137. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" 19388768 138. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРОМЕКОНОМБАНК" 20058668 139. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІКОМБАНК" 26287625 140. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" 26444836 141. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" 36061927 142. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ" 38770082 143. Публічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк" 19355562 144. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" 13857564 145. Публічне акціонерне товариство "МетаБанк" 20496061 146. Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" 35345213 147. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" 20929956 148. Публічне акціонерне товариство Банк "Морський" 20748213 149. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК" 24191588 150. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" 23478833 151. Публічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк" 19358632 152. Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів" 09801546 153. Публічне акціонерне товариство "ОКСІ БАНК" 09306278 154. Публічне акціонерне товариство "Ідея Банк" 19390819 155. Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" 09807862 156. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПОРТО-ФРАНКО" 13881479 157. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК" 20935649 158. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНРОСТБАНК" 14366762 159. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО БАНК" 20966466 160. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРФІН БАНК" 21650966 161. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" 20953647 162. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНБАНК" 20041917 163. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМЕКСБАНК" 20971504 164. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІОН СТАНДАРД БАНК" 20305925 165. Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк" 09807595 166. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКРАЗБАНК" 20046323 167. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК" 25173339 168. Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ" 20028816 169. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 09807750 170. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" 09804119 171. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОН-БАНК" 09620081 172. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК" 14360721 173. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" 14070197 174. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "МЕРКУРІЙ" 14360386 175. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" 20015529 176. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" 09809192 177. Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк" 19357516 178. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК" 19356610 Директор Юридичного департаменту В.В. Новік

Відповісти
 • Ольга
07.02.14 09:29

А что по обычным платежам в грн., как они будут списываться?

Відповісти
 • Догадливая
07.02.14 09:34

1) зобов’язати банки виконувати доручення клієнтів – юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, яке міститься в документі на переказ у будь-якій валюті (крім платежів до бюджету, соціальних фондів), у тому числі на отримання готівки (крім виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних виплат, відряджень), у межах залишку коштів на поточних рахунках клієнтів на початок операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на поточний рахунок клієнта протягом операційного дня) Очень настораживает эта часть фразы: "яке містится в документі на переказ у будь-якій валюті", в гравне тоже?

Відповісти
 • гостья из ...
07.02.14 09:37

Светлана 07.02.2014 11:21:49 В додатке №1 178 банков, вошли все практически. спасибо!

Відповісти
 • гостья из ...
07.02.14 09:38

Леся 07.02.2014 11:26:43 Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 06 лютого 2014 року № 49 спсибо!

Відповісти
 • Викк
07.02.14 09:43

Нельзя, я так поняла вновь прибывшие средства сразу отправлять, только на след. день

Відповісти
 • Вредная
07.02.14 09:44

Леся 07.02.2014 11:26:43 Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 06 лютого 2014 року № 49 Дякую!

Відповісти
 • оба-на
07.02.14 09:46

за счет текущих поступлений платежи списать нельзя . только в пределах остатка на начало банковского дня...

Відповісти
 • оба-на
07.02.14 09:47

за список огромное спасибо...

Відповісти
 • Лялька
07.02.14 09:57

Алла 07.02.2014 11:20:43 на англ - есть на сайте НБУ разьяснения дайте ссылку, если можно.

Відповісти
 • ХА!
07.02.14 09:58

всего в укр 182 банка. я бы сказал, вошли все кто "на плаву". пока.

Відповісти
 • Людмила
07.02.14 10:00

если в списке нет, то думаете что 6 дней на них не распространяется? на них не распространяется вторая часть п.5. подача списков на согласование НБУ, если я конечно правильно поняла

Відповісти
 • Муха
07.02.14 10:05

друзья, а что с овердрафтом??? можно пользоваться или как???

Відповісти
 • Светлана для ХА!
07.02.14 10:06

Скорее у кого есть лицензия, остальные просто в стадии ликвидации. Если в список вошли Укрэксимбанк и Ощадбанк, то все коммерческие и подавно.

Відповісти
 • Наталья
07.02.14 10:25

Для Муха В банке сказали что платежи в сумме овердрафта перечислять можно.

Відповісти
 • Алла
07.02.14 10:26

ой,я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!! сайт нац банка в англ версии ТОЛЬКО сообщнения от 04/02

Відповісти
 • БУХ
07.02.14 10:37

для Светлана, Бухгалтер Спасибо огромное за текст постановы

Відповісти
 • Лю
07.02.14 11:36

да какая там нафиг валюта в виде евро и доллара не дают гривной пользоваться ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ОСТАТКА НА УТРО и все. не можем воспользоваться инкассацией, не можем поступившими сегодня деньгами пользоваться

Відповісти
 • Лю
07.02.14 11:36

только налоги по зарплате снимают

Відповісти
 • Лю
07.02.14 11:37

мы в овердрафте - нельзя пользоваться только остаток овердрафта на утро

Відповісти
 • Люся
07.02.14 11:39

спасибо, Светлана. На русском языке может видели редакцию данной постановы?

Відповісти
 • Тигра
07.02.14 12:50

А у меня утренний платеж (в гривне) в пределах остатка провели только после обеда ((((((!!!!!!! А о покупке валюты вообще боятся говорить. Мне в понедельник нужно будет покупать рубли: дентги спишут в понедельник, а купят аж к СЛЕДУЮЩЕМУ вторнику. По каким курсам и как они (банк) еще сами не знают!

Відповісти
 • Санина
07.02.14 12:51

Да уж.....такого еще не было!

Відповісти
 • Грета
07.02.14 12:52

Казалось, уже нас ничем не удивишь, ан - нет! Получилось(( Сейчас многие вопросы без ответов по этой постанове. Как-то утрясется

Відповісти
 • наталья
07.02.14 12:56

Светлана, не где-то а Постановление НБУ №49, по кредитам , читайте внимательно, это касается только ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ НЕРЕЗИДЕНТАМ!!!

Відповісти
 • наталья
07.02.14 13:02

И в гривне тоже

Відповісти
 • Таша
07.02.14 13:04

Постановление НБУ №49 от 06.02.2104: белый пушистый зверек http://minfin.com.ua/blogs/IgorZabuta/45134/

Відповісти
 • вав
07.02.14 13:13

кто-то видел уже додаток2? там надо заполнить 19 пунктов и странный формат

Відповісти
 • Гость
10.02.14 10:28

Подскажите пожалуйста, я правильно поняла?: малые предприятия плат. прибыли на общих основаниях (нулевщики) кроме деклар. по прибыли должны сдавать в мин. дох. – Баланс (ф.№1-м) и Отчет про финан рез. (ф.№2-м). до 28 дек?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
106173 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно