Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


30.03.14
1453 10 Друкувати

Национальный банк Украины усовершенствовал временные стабилизационные механизмы

   Національний банк України оптимізував та доповнив заходи, спрямовані на забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку, які запроваджено постановою Правління Національного банку України від 06.02.2014 № 49 "Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій" (із змінами) (далі – Постанова № 49).
   
   За підсумками аналізу результатів запроваджених заходів, передбачених відповідним документом, а також з урахуванням зауважень та пропозицій банківської та бізнес-спільноти Правління Національного банку України ухвалило постанову від 28.03.2014 № 172 "Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій" (далі – Постанова № 172).
   
   Цим документом, зокрема, передбачено ухвалення нового пакета тимчасових заходів щодо діяльності банків та визнання Постанови № 49 такою, що втратила чинність.
   
   Передбачений Постановою № 172 пакет тимчасових заходів покликаний сприяти підтриманню рівноваги на грошово-кредитному ринку на період до ухвалення програм співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Він передбачає збереження низки регуляторних заходів, що діяли в межах Постанови № 49, з одночасним пом’якшенням існувавших в рамках цієї постанови обмежень, зокрема:
   
   - передбачено лібералізований порядок здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Відтепер банки матимуть змогу здійснювати валютні операції не лише на умовах "тод", "том", "спот", а й на умовах "своп" та "форвард" (усі операції – лише з поставкою валют);
   
   - відмінено заборону на купівлю іноземної валюти для здійснення резидентами інвестицій за кордон та для покриття частини страхових резервів страховиками;
   
   - скорочено термін проведення операцій з купівлі банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, іноземних представництв.
   
   Починаючи з 28 березня 2014 року кошти для купівлі іноземної валюти можуть бути перераховані не раніше третього операційного дня після дня зарахування гривень на окремий аналітичний рахунок, а починаючи з 01 квітня 2014 року – не раніше другого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок. Одночасно банки звільнені від обов’язку формувати і передавати до територіальних управлінь Національного банку України реєстри з купівлі іноземної валюти;

   пом’якшено умови проведення операцій на готівковому сегменті міжбанківського валютного ринку. Зокрема, спрощено процедуру купівлі банком у фізичних осіб готівкової іноземної валюти, яка відтепер дає змогу здійснювати таку операцію без пред’явлення документа, що посвідчує особу, та без його копіювання.
   
   Водночас, ураховуючи збереження напруженої ситуації на грошово-кредитному ринку, Постановою № 172 запроваджено окремі додаткові стабілізаційні заходи, а саме:
   
   - ураховуючи підвищений попит на готівкову іноземну валюту, установлена максимальна сума її продажу одній фізичній особі, яка в еквіваленті не може перевищувати 15 000 гривень протягом одного операційного (робочого) дня в межах однієї банківської установи;
   
   - запроваджені певні обмеження на перекази фізичними особами іноземної валюти за межі України за поточними валютними неторговельними операціями.
   
   Такі операції дозволено здійснювати на суму, що не перевищує в еквіваленті 150 000 гривень на місяць. Водночас, такі обмеження не поширюються на цілу низку соціально-важливих переказів, а саме:
   
   - на оплату витрат на лікування за кордоном, транспортування хворих, переказів, що здійснюються в разі зміни держави проживання, пов’язаних з оплатою праці нерезидентів України та деякі ін.;
   
   - резидентам дозволено здійснювати погашення кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами у тому числі в разі укладення додаткових угод з нерезидентами не раніше строку, передбаченого договором;
   
   - банкам предписано на період дії Постанови № 172 призупинити випуск нових ощадних (депозитних) сертифікатів, а погашення раніше випущених здійснювати виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника.
   
   Постанова №172 набирає чинності 28 березня 2014 року та діє до 01 травня 2014 року.
За матеріалами НБУ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Ратьяна
31.03.14 10:01

А где саму Постанову найти можно?

Відповісти
  • Крымчанка
31.03.14 10:54

В первым абзаце "від 06.02.2014 № 49 " "49"- это ссылка

Відповісти
  • Крымчанка
31.03.14 10:54

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Postanovleniya/Postanovleniya_635273722162088978.aspx

Відповісти
  • 1211
31.03.14 10:58

шановні,бухгалтери! Відгукніться, можливо хто був в такій ситуації. В ПН на передплату невірно вказаний порядковий номер податкової і включена вона в ЄРПН. Як її можна замінити, якщо пройшло з моменту виписки 15 днів. Чи можна на неї зробить РК, а нову виписать по відвантаженню товару? Дякую!!!!!!!!!!

Відповісти
  • ЛВ
31.03.14 12:23

1211, Номер зарегистрироанной НН не редактируется, расчет корректировку к НН вы можете сделать при возврате предоплаты, а новую НН можете выписвать только на сумму привышения отгрузки над предоплатой. По поводу хронологии номеров НН не заморачивайтесь, хуже будет если дважды зарегистрируете НН и завысите обязательства..

Відповісти
  • Redis
31.03.14 14:59

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 6 лютого 2014 року N 49 Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, виходячи із пріоритетності підтримки цінової стабільності в державі, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, у тому числі в зовнішньоекономічній діяльності та пов'язаних з нею операцій, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, статтями 8 та 9 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Правління Національного банку України постановляє: 1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, та фінансових установ: 1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики, фінансової допомоги); 2) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями: без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень на місяць. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі підтвердних документів; на підставі підтвердних документів виключно з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше, ніж 150 000 гривень на місяць. Зазначені вимоги не поширюються на: оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих; оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів; перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання. оплату витрат на навчання; перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти; 3) зобов’язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв) попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 “Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку” (далі – рахунок 2900). Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше третього операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок, а починаючи з 01 квітня 2014 року – не раніше другого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок. Уповноважений банк перераховує на рахунок 2900 такий обсяг коштів у гривнях, що достатній для здійснення операцій з купівлі зазначеного в заяві обсягу іноземної валюти, перерахованого за курсом гривні до іноземної валюти в день зарахування коштів у гривнях на рахунок 2900, але не нижче, ніж офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на цей день. У разі зміни курсу іноземної валюти в день здійснення операції з купівлі іноземної валюти уповноваженим банкам дозволяється додатково зараховувати кошти в гривнях на рахунок 2900 у сумі, що не вистачає для виконання заявки клієнта на купівлю іноземної валюти. Коли клієнт не має можливості перерахувати додаткову суму гривні на купівлю іноземної валюти та згоден на придбання меншої суми іноземної валюти, банк здійснює купівлю іноземної валюти, меншу ніж вказана в заявці на купівлю іноземної валюти. Уповноважений банк має забезпечити неухильне дотримання вимог цього підпункту. У зв’язку з цим банки мають відмовляти клієнтам у кредитуванні (авансуванні) в іноземній валюті, якщо такі кошти залучаються для оплати зобов’язань клієнта в іноземній валюті з метою уникнення виконання вимоги цього підпункту. Вимоги цього підпункту не поширюються на операції з купівлі іноземної валюти з метою сплати процентів за кредитними договорами в іноземній валюті; 4) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються; 5) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000гривень в межах однієї банківської установи; 6) дозволити купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень, без пред’явлення документів, що посвідчують особу; 7) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України та не допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як в межах України, так і за її межами, незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку. Вимоги цього підпункту не поширюються на дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають в ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України. 8) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника; 9) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції. 2. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють в частині, що не суперечить вимогам цієї постанови. 3. Визнати такою, що втратила чинність постанову Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року № 49 “Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій” (із змінами). 4. Постанова набирає чинності з 28 березня 2014 року та діє до 01 травня 2014 року. 5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. Голова С. І. Кубів

Відповісти
  • Redis
31.03.14 14:59

Сорри, шапка не правильная, Постановление 172 от 28.03.14

Відповісти
  • Redis
31.03.14 15:01

только по идее, 49-ая утратила силу, а на Раде висит как "чинна". http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-14/page2 Есть предположения почему?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам