Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О целевом использовании средств, аккумулированных сельскохозяйственными предприятиями на специальных счетах

О целевом использовании средств, аккумулированных сельскохозяйственными предприятиями на специальных счетах   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 26565/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 209.2 статті 209 ПКУ згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.
   
   Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
   
   До виробничих факторів згідно із підпунктом 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ належать:
   
   а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
   
   б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:
   
   сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
   
   пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД);
   
   зберігання сільськогосподарської продукції;
   
   вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
   
   отримання послуг з використання сільськогосподарської техніки, крім отримання її у фінансову оренду (лізинг);
   
   отримання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД);
   
   знищення бур’яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;
   
   експлуатація меліоративних зрошувальних та осушувальних систем для посівних площ і сільськогосподарських угідь;
   
   розділ м’яса для товарної кондиції.
   
   Сільськогосподарське підприємство – суб'єкт спеціального режиму оподаткування має право перераховувати кошти зі спеціального рахунку на погашення вартості придбаних виробничих факторів будь-якого виду, перелічених у підпункті 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ, а також за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей, прямо пов'язаних з виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції, – спрямування коштів з окремого рахунку на оплату послуг перевізників сільськогосподарської продукції, погашення кредиту та відсотків за кредитом (за умови цільового призначення кредиту на придбання товарів/послуг виробничого призначення), на виплату заробітної плати своїм працівникам, які задіяні у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг, а також на виплату орендної плати за землі, що використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, та оренду сільськогосподарської техніки, придбання кормів для худоби, оплату комунальних послуг для приміщень, що використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції.
   
   Спрямування коштів сільськогосподарськими товаровиробниками зі спеціального рахунку на виплату заробітної плати адміністративному персоналу, який не задіяний у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг, та оплату комунальних послуг невиробничих приміщень не вважається цільовим використанням акумульованих коштів.
   
   У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність згідно із законодавством.
   
   Відповідно до пункту 30.8 статті 30 ПКУ контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам