Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении (удержании) НДФЛ, военного сбора и ЕСВ на доходы, выплачиваемые юридическим лицом физическому лицу - предпринимателю - плательщику единого налога, который на момент выплаты утратил статус субъекта предпринимательской деятельности

О начислении (удержании) НДФЛ, военного сбора и ЕСВ на доходы, выплачиваемые юридическим лицом физическому лицу - предпринимателю - плательщику единого налога, который на момент выплаты утратил статус субъекта предпринимательской деятельности   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.12.2015 р. № 28264/6/99-99-17-03-03-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на доходи, які виплачуються юридичною особою фізичній особі – підприємцю – платнику єдиного податку, який на момент виплати втратив статус суб’єкта підприємницької діяльності, і в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Поняття «фізична особа» та «фізична особа - підприємець» у законодавчому розумінні мають різний податковий статус та порядок оподаткування отриманих ними доходів.
   
   Так, правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку регламентується главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Відповідно до п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом для фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
   
   При цьому платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковувані згідно із главою 1 розділу XIV Кодексу (п. 297.1 ст. 297 Кодексу).
   
   Разом з цим п. 299.1 ст. 299 Кодексу встановлено, що реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (далі – Реєстр).
   
   За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з Реєстру (п. 299.9 ст. 299 Кодексу).
   
   Водночас п. 299.13 ст. 299 Кодексу передбачено, що з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на Єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з Реєстру:
   
   податковий номер (для юридичної особи);
   
   прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи;
   
   дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
   
   ставку єдиного податку;
   
   групу платника податку;
   
   види господарської діяльності;
   
   дату виключення з реєстру платників єдиного податку.
   
   При цьому реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з Реєстру за рішенням контролюючого органу у разі, зокрема, припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – у день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення (п 299.10 ст. 299 Кодексу).
   
   Отже, з метою уникнення порушень чинного законодавства, юридичній особі, яка має господарські відносини з фізичною особою - підприємцем – платником єдиного податку, достатньо на дату виплати доходів такому платнику мати інформацію з Реєстру, оприлюдненому на офіційному веб-сайті ДФС.
   
   Разом з цим, якщо на дату виплати доходу фізична особа – підприємець – платник єдиного податку втратила свій податковий статус у зв’язку з припиненням своєї підприємницької діяльності і на підставі повідомлення від державного реєстратора виключена з Реєстру, то виплачений такій фізичній особі дохід оподатковується за правилами, визначеними Кодексом та Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464).
   
   Так, згідно з п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу.
   
   Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 15(20) відс. бази оподаткування щодо нарахованих (виплачених, наданих) доходів, крім випадків, визначених у п. п.167.2 – 167.6 ст. 167 Кодексу.
   
   Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).
   
   Крім того, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу.
   
   Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
   
   Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (п.п. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
   
   Платники збору зобов'язані забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Кодексу (п.п. 1.6 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
   
   Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон № 2464.
   
   Згідно з частиною першої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є, зокрема:
   
   роботодавці – підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;
   
   фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) у роботодавців за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
   
   Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 базою нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників або фізичних осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами.
   
   Враховуючи викладене, дохід, який виплачується фізичній особі включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками 15(20) відс., військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. Разом з цим зазначений дохід не є базою нарахування і утримання єдиного внеску.
   
   Одночасно зауважуємо, що юридична особа як податковий агент несе відповідальність відповідно до ст. 119 та ст. 127 Кодексу.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
44049 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти