Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении выплат физическому лицу по операциям по договору управления имуществом

О налогообложении выплат физическому лицу по операциям по договору управления имуществом   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
    від 15.09.2015 р. N 2713/Н/26-15-17-04-14

   Правові засади регулювання операцій по управлінню майном визначені Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ).
   
   Згідно зі статтею 1029 ЦКУ, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
   
   Статтею 1030 ЦКУ визначено, що предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно. Не можуть бути предметом договору управління майном грошові кошти, крім випадків, коли право здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом. Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку. Майно, набуте управителем у результаті управління майном, включається до складу отриманого в управління майна.
   
   При цьому, управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності та не може бути орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено законом (стаття 1033 ЦКУ).
   
   Відповідно до пункту 1.5 розділу І наказу Мінфіну України від 09.12.2011 р. №1588 «Про затвердження порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Порядок №1588), договір управління майном заноситься до Реєстру договорів управління майном.
   
   При цьому, пунктом 1.7 розділу І Порядку № 1588 визначено, що управитель майна – юридична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності та платником податку на прибуток та веде окремо від власного облік доходів та витрат від управління майном, що отримано ним в управління за договорами управління майном.
   
   Порядок оподаткування вказаних операцій з нерухомим майном для юридичних осіб, визначено розділом ІІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу встановлено, що для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
   
   Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. №290 (зі змінами і доповненнями).
   
   Оподаткування ж доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється статтею 177 розділу ІV Кодексу.
   
   Так, пунктом 177.2 статті 177 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.
   
   Згідно пункту 177.1 статті 177 Кодексу, доходи фізичних осіб – підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 Кодексу.
   
   Крім того, оподаткування доходів та визначення їх складу для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності, регулюється главою 1 розділу ХIV Кодексу.
   
   Так, згідно статті 292 розділу XIV Кодексу, доходом фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 вказаної статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
   
   Такі доходи оподатковуються за ставками, визначеними статтею 293 Кодексу.
   
   Звертаємо увагу також на те, що фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, є платником податку на доходи фізичних осіб (п.п.162.1.1 п. 162.1 статті 162 Кодексу).
   
   Відповідно до п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 розділу IV Кодексу, податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 Кодексу.
   
   Крім того, згідно п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Кодексу, доходи, визначені ст. 163 Кодексу є об’єктом оподаткування військовим збором.
   
   Для резидента – це загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
   
   Підпунктом 1.4 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ визначено, що нарахування, утримання і сплата (перерахування) збору в бюджет здійснюються в порядку, установленому ст. 168 Кодексу за ставкою 1,5 відсотка, визначеною п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ Кодексу.
   
   Враховуючи викладене, при виплаті доходів фізичній особі за операціями по договору управління майном юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, останні є податковими агентами та зобов᾿язані утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір в порядку статті 168 Кодексу.
   
   Більш детальну відповідь по суті викладених питань ГУ ДФС у м. Києві може надати при наявності копій документів, що стосуються даної справи.
   
   
   Заступник начальника
В.С.Варгіч

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам