Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке отражения в налоговой отчетности по НДС расчета корректировки к налоговой накладной, которая была составлена до 01.07.2015 г.

О порядке отражения в налоговой отчетности по НДС расчета корректировки к налоговой накладной, которая была составлена до 01.07.2015 г.   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.12.2015 р. № 25859/6/99-99-19-03-02-15
   
   
   Про розгляд листа

   
   
   Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист платника податку щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунку коригування до податкової накладної, яка була складена до 01.07.2015 та податок на додану вартість за якою не було включено до складу податкового кредиту, та щодо врахування такого розрахунку коригування при обрахунку суми, на яку платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні/розрахунки коригування (далі – реєстраційна сума), та повідомляє.
   
   З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Кодексу Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).
   
   До 01.07.2015 діяла норма Кодексу (пункт 198.4 статті 198), згідно з якою у разі, якщо платник податку придбавав (виготовляв) товари/послуги та необоротні активи, які призначалися для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносились до податкового кредиту зазначеного платника.
   
   Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.
   
   Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу-платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
   
   постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
   
   отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
   
   Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН здійснюється в межах реєстраційної суми особи, що повинна здійснити таку реєстрацію. Розмір реєстраційної суми визначається згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу. Реєстрація розрахунку коригування у випадку повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг здійснюється отримувачем незалежно від того, був ним сформований податковий кредит по податковій накладній, до якої складено такий розрахунок коригування, чи ні.
   
   Також повідомляємо, що пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (03.08.2015) «обнулена», за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими та отриманими податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   Крім того, відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексупід час обрахунку реєстраційної суми також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.
   
   Таким чином, платник податку, який у березні 2015 року здійснив оплату вартості зернових культур, які придбавалися з ПДВ для використання у звільнених від оподаткування податком на додану вартість операціях, при поверненні постачальником авансу зобов’язаний зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування, складений постачальником та направлений підприємству-покупцю для такої реєстрації.
   
   Що стосується відображення зазначених в листі операцій в податковій звітності з ПДВ інформуємо, що відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (далі – Порядок № 966) , обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів включалися до розділу II "Податковий кредит" податкової декларації з ПДВ окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування). Зокрема, обсяги придбання товарів/послуг за основною ставкою податку на додану вартість, які призначалися для їх використання в операціях, звільнених від оподаткування, у податковій звітності з ПДВ за звітні періоди до червня 2015 року включно підлягали відображенню у рядку 10.2.1 податкової декларації з ПДВ.
   
   У податковій звітності за серпень 2015 року коригування податкового кредиту відображається у рядку 16 податкової декларації з ПДВ, зокрема коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання за основною ставкою товарів/послуг, які призначалися для використання в операціях, звільнених від оподаткування, та які було включено до рядка 10.2.1, зазначається у рядку 16.1.2 податкової декларації з ПДВ (підпункт 5 пункту 4 розділу V Порядку № 966).
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам