Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О правомерности учета в действующем тарифе для расчета сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности цены природного газа для соответствующей категории потребителей без учета тарифов на транспортировку и максимальной торговой наценки поставщика природного газа со специальными обязанностями

О правомерности учета в действующем тарифе для расчета сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности цены природного газа для соответствующей категории потребителей без учета тарифов на транспортировку и максимальной торговой наценки поставщика природного газа со специальными обязанностями   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.12.2015 р. № 26076/6/99-99-15-04-01-15
   
   Про надання податкової консультації

   
   Державна фіскальна служба України на запит щодо правомірності врахування у діючому тарифі для розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (далі – Збір) ціни природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на транспортування та максимальної торгової націнки постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Під діючим тарифом слід розуміти (п.п. 1.5 п. 29 підрозд. 10 розд. XX Кодексу):
   
   ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість для платників, що провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів;
   
   митну вартість оформлення природного газу для платників, що споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину;
   
   середню митну вартість імпортованого природного газу для платників, що споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину.
   
   З 03.03.2015 до 31.09.2015 діяла роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів (грн./тис. куб. м), що обчислювалася за формулою (постанова НКРЕКП від 03.03.2015 № 583):
   
   
Цр = (Цр(НАК) × Кц + Вп +Тт + Тр) × Кпдв, де:

   
   Цр – роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів (до 200 куб.метрів на місяць – 3600,0 грн./тис. куб. м, понад 200 куб.метрів на місяць – 7188,0 грн./тис. куб. м);
   
   Цр(НАК) – розрахункова ціна природного газу як товару з урахуванням витрат НАК „Нафтогаз України” (до 200 куб.метрів на місяць – 2166,8 грн./тис. куб. м, понад 200 куб.метрів на місяць – 5041,8 грн./тис. куб. м);
   
   Кц – коефіцієнт, що враховує збір у вигляді цільової надбавки до ціни природного газу для споживачів усіх форм власності відповідно до Кодексу (4% – 1,04);
   
   Вп – середньозважений тариф на постачання природного газу (90,3 грн./тис. куб. м);
   
   Тт – розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (294,4 грн./тис. куб. м);
   
   Тр – середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами (361,8 грн./тис. куб. м);
   
   Кпдв – коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість, визначений відповідно до Кодексу (1,2).
   
   З 1 жовтня 2015 року постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 року № 758 „Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)” (далі – Постанова) встановлено максимальну торгову націнку для постачальника природного газу із спеціальними обов’язками та розрахунок роздрібної ціни на природний газ для побутових споживачів, яка розраховується за формулою:
   
   Цр = (Цопт х Кц + Вп +Тт + Тр) х Кпдв, де
   
   Цр – роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів (до 200 куб.метрів на місяць – 3600,0 грн./тис. куб. м, понад 200 куб.метрів на місяць – 7188,0 грн./тис. куб. м);
   
   Цопт – регульована оптова ціна на природний газ для постачальника природного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу;
   
   Кц – коефіцієнт, що враховує збір у вигляді цільової надбавки до ціни природного газу для споживачів усіх форм власності відповідно до Кодексу (4% – 1,04);
   
   Вп – максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками (індивідуальна для кожного підприємства згідно з Постановою);
   
   Тт – тариф на послуги з транспортування природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість) (294,4 грн./тис. куб. м);
   
   Тр – тариф на послуги з розподілу природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість) (361,8 грн./тис. куб. м);
   
   Кпдв – коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість, визначений відповідно до Кодексу (1,2).
   
   З огляду на викладене, розмір діючого тарифу зі Збору з 01.10.2015 слід визначати відповідно до розміру регульованої оптової ціни на природний газ для постачальника природного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу (Цопт).
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам