Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О включении в состав расходов обязательных платежей в виде паевых взносов на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города

О включении в состав расходов обязательных платежей в виде паевых взносов на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 19.10.2015 р. N 9707/К/99-99-19-02-02-14

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо включення до складу витрат обов’язкових платежів у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста і в межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до ст. 40 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності (далі - Закон № 3038), замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
   
   Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.
   
   Встановлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
   
   10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;
   
   4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
   
   Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п'ятою ст. 30 Закону № 3038.
   
   Починаючи з 01.01.2015, об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу (п.п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2015).
   
   При цьому Кодексом не передбачено різниці щодо операцій з виплат у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста , на які коригується фінансовий результат до оподаткування, тобто такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.
   
   Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п.2 ст.6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
   
   Отже, з питання правильності відображення у бухгалтерському обліку операцій з виплат пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам