Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О возможности избрания упрощенной системы налогообложения

О возможности избрания упрощенной системы налогообложения



   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 16.10.2015 р. N 9676/П/99-99-15-03-01-14
   
   Про розгляд запиту

   Державна фіскальна служба України розглянула запит щодо можливості обрання спрощеної системи оподаткування та повідомляє.
   
   Відповідно до п. 3 ст. 1 Закону України від 22 березня 2012 року №4572-VI „Про громадські об'єднання” (далі – Закон № 4572) громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
   
   Громадським об᾿єднанням є добровільне об᾿єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів (п. 1 ст.1 Закону № 4572).
   
   Згідно з п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі –ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації – це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
   
   Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п.п. 133.4.1 п.133.4 ст. 133 ПКУ).
   
   Главою 1 р. XIV ПКУ встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.
   
   До третьої групи платників єдиного податку належать юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 млн. гривень (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).
   
   Види діяльності, які не дозволяють юридичним особам обрати спрощену систему оподаткування, наведено у п. 291.5 ст. 291 ПКУ.
   
   Крім того, при переході на спрощену систему оподаткування юридичній особі необхідно враховувати обмеження щодо сукупності часток засновників у статутному капіталі, встановлене п.п. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 ПКУ.
   
   Громадська організація, яка внесена до Реєстру неприбуткових організацій та установ, може обрати спрощену систему оподаткування у разі дотримання вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам