Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об изменениях в порядке учета плательщиков и порядке регистрации НДС

Об изменениях в порядке учета плательщиков и порядке регистрации НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
    від 23.10.2015 р. № 39139/7/99-99-11-01-01-17
   
Головні управління ДФС в областях та місті Києві,
   Міжрегіональне головне управління ДФС –
   Центральний офіс з обслуговування великих платників

   
Про зміни у порядку обліку платників та порядку реєстрації ПДВ

   Державна фіскальна служба України інформує про те, що 16.10.2015 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2015 № 747 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.09.2015 за № 1113/27558 (далі – Наказ № 747).
   
   Основні зміни, які вносяться Наказом № 747, полягають у такому.
   
   1. Відповідно до розділів ІІІ та VІ Порядку обліку взяття на облік платників податків та передача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) даних про взяття їх на облік у контролюючих органах здійснюється у день отримання відомостей з ЄДР. Такими змінами забезпечено реєстрацію бізнесу протягом 24 годин та приведено Порядок обліку у відповідність до Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».
   
   2. Перелік документів, що подається відповідно до пункту 4.4 розділу IV Порядку обліку нерезидентом для взяття на облік в контролюючих органах, приведений у відповідність до положень статті 64 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зі змінами, внесеними Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків».
   
   3. Відповідно до положень Кодексу на обліку в контролюючих органах перебувають договори управління майном та договори про спільну діяльність без утворення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно з розділом V Кодексу.
   
   Згідно із змінами до Положення ПДВ та Порядку обліку для реєстрації договору про спільну діяльність або договору управління майном як платника ПДВ уповноважена особа або управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ за формою № 1-ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку документи для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, перелік яких визначено пунктами 4.6 або 4.7 розділу IV Порядку обліку. При цьому подані документи повертаються контролюючим органом уповноваженій особі або управителю майна, якщо до заяви за формою № 1-ПДВ не додано всіх необхідних документів або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.
   
   Змінами до пункту 11.34 розділу XI Порядку обліку перелік підстав для зняття з обліку договорів про спільну діяльність та договорів управління майном доповнено новою підставою – анулювання реєстрації як платника ПДВ за умови відсутності грошових зобов'язань і податкового боргу або після їх погашення.
   
   При цьому пунктом 3 Наказу № 747 встановлено, що уповноважені особи за договорами про спільну діяльність та управителі майна за договорами управління майном, які на дату набрання чинності Наказом № 747 (16.10.2015) не зареєстровані платниками ПДВ, втратили ознаки платників податків за такими договорами:
   
   з 01 січня 2015 року, якщо вони не були зареєстровані як платники ПДВ за такими договорами або анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами здійснено раніше 01 січня 2015 року;
   
   з дати анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами, якщо таке анулювання здійснене після 01 січня 2015 року.
   
   Зняття зазначених договорів з обліку в контролюючих органах здійснюється за самостійними рішеннями таких органів (без подання заяви за формою № 8-ОПП) відповідно до пункту 11.34 розділу XI Порядку обліку.
   
   4. Згідно із змінами до пункту 7.4 розділу VII Порядку обліку контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.
   
   5. Відповідно до змін до пункту 9.3 розділу IX Порядку обліку відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених пунктом 183.9 статті 183 розділу V Кодексу, та задоволена контролюючим органом. У цьому випадку платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.
   
   6. Змінами до пункту 11.5 розділу XI Порядку обліку визначено, що координацію заходів щодо зняття з обліку у зв’язку з припиненням юридичної особи, яка протягом року змінила місцезнаходження, пов’язане зі зміною адміністративного району, у тому числі формування та видачу довідок (повідомлень), передбачених розділом XI Порядку обліку, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених пунктом 11.5 розділу XI Порядку обліку.
   
   7. Перелік обставин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, визначений пунктом 11.27 розділу XI Порядку обліку, доповнено новою обставиною «не завершені всі митні процедури».
   
   8. Для забезпечення остаточних розрахунків з податків від провадження підприємницької діяльності фізичними особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, Наказом № 747 внесені зміни до пункту 11.32 розділу XI Порядку обліку, згідно з якими після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності таких фізичних осіб процедури та дії, визначені підпунктом шостим пункту 11.32 розділу XI Порядку обліку, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.
   
   9. Наказом № 747 викладено у новій редакції додаток 13 до Положення ПДВ, яким встановлюється форма витягу з реєстру платників ПДВ (форма № 2-ВР). Нова форма витягу структурована та у зв’язку з прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року № 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» витяг доповнено реквізитами додаткового рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 розділу V Кодексу, призначеного для перерахування коштів на спеціальний рахунок.
   
   10. Крім того, скорочено із 5 робочих днів до 3 робочих днів строк для здійснення контролюючими органами заходів щодо реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та щодо виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування.
   
   У зв’язку із зазначеними змінами внесено відповідні зміни до програмного забезпечення (інформація додається).
   
   Враховуючи викладене, зобов’язуємо довести зазначене до відома підпорядкованих органів ДФС та забезпечити:
   
   дотримання підпорядкованими органами ДФС положень, встановлених Наказом № 747;
   
   зняття з обліку договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, які станом на 16.10.2015 не зареєстровані платниками ПДВ, відповідно до вимог пункту 3 Наказу № 747.
   
   Додаток: на 1 арк. у 1 прим.
   
   В.о. Голови
С.В. Білан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам