Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об обложении НДФЛ дохода, выплачиваемого юридическим лицом физическому лицу, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, в случае непредоставления таким физическим лицом копии справки о постановке его на учет в контролирующем органе

Об обложении НДФЛ дохода, выплачиваемого юридическим лицом физическому лицу, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, в случае непредоставления таким физическим лицом копии справки о постановке его на учет в контролирующем органе   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.12.2015 р. № 28031/6/99-99-17-03-03-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, який виплачується юридичною особою фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі ненадання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на облік у контролюючому органі, і в межах компетенції повідомляє.
   
   Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із ст. 65 Кодексу (п. 178.1 ст. 178 Кодексу).
   
   Відповідно до п. 178.5 ст. 178 Кодексу під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до п.п. 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
   
   Отже, з метою уникнення подвійного оподаткування податок на доходи фізичних осіб не утримується юридичною особою при виплаті доходу фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за здійснення нею своєї діяльності, якщо такою особою надано копію довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
   
   У разі якщо фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не подає вказаної копії довідки, але надає послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлені як трудові, то дохід, що виплачується юридичною особою такій фізичній особі оподатковується відповідно до п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.
   
   Разом з цим, якщо фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність надає послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким прирівняні до не трудових, і при цьому не подає вказаної копії довідки, то виплачений за таким договором дохід оподатковується юридичною особою на підставі п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.
   
   Одночасно зауважуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України (далі – Положення № 423), відповідно до п. 1 якого Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, зокрема, трудових відносин.
   
   Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері трудових відносин та здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення № 423).
   
   Також Мінсоцполітики відповідно до покладених завдань інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики (п.п. 103 п. 4 Положення № 423).
   
   Отже, для надання роз’яснень щодо цивільно-правових договорів, відносини за якими можуть бути встановлені як трудові, пропонуємо звернутися до Мінсоцполітики.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам