Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенности налогообложения НДФЛ

Об особенности налогообложения НДФЛ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.12.2015 р. № 3420/10/10-36-17-01

   
   
   Головне управління ДФС у Київській області в межах компетенції розглянуло інформаційний запит щодо особливостей оподаткування ПДФО та повідомляє наступне.
   
   Органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України).
   
   Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – IV (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Відповідно до розділу 6 «Угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду Укриття» в Україні, що була ратифікована 04.02.1998 та набула чинності 03.03.1998 (далі - Угода), обладнання, матеріали, роботи та послуги, які фінансуються Банком з коштів Грантів, наданих Фондом, а також іноземні консультанти чи інші представники іноземних держав, які фінансуються із джерел Фонду і призначені для допомоги у виконанні і управлінні Проектами, звільнятимуться від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або обов’язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території у відповідності до її чинного законодавства.
   
   Згідно з частиною 2 статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.04.2004 №1906-ІV, в разі якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
   
   Розділом 8.01 Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12 червня 2007 року (далі – Договір 1997) визначено що усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги, включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання технічної допомоги або для грантового спів фінансування і фінансуються за рахунок грантових котів, звільняються від будь – яких податків і зборів або обов’язкових платежів, що стягуються Україною або на території України.
   
   Розділом 8.02 Договору 1997 передбачено, що за умови дотримання положень розділу 8.01 всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок Грантових коштів.
   
   Також, як зазначено в листі Міністерства доходів і зборів від 21.02.2014 № 4461/7/99-99-19-05-01-17 Про митне оформлення міжнародної технічної допомоги, реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, здійснюється на підставі надання реципієнтом таких документів:
   
   реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (МТД), що видається Мінекономрозвитку;
   
   плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД у рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку.
   
   У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:
   
   витяг з міжнародного договору або Закону України щодо передбачених пільг із зазначенням відповідної статті;
   
   підтвердження наявності плану закупівлі;
   
   зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.
   
   У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД підтверджено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України.
   
   Таким чином, реалізація права на податкові пільги здійснюється за умови надання реципієнтом копії реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено операції з виконання робіт та надання послуг, засвідченої печаткою ДСП "ЧАЕС".
   
   Порядок оподаткування доходів отриманих фізичною особою регламентується Розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.
   
   В свою чергу, обов’язки щодо виконання податкових зобов’язань платниками податків регламентується статтею 176 ПКУ, порядок та обов’язок подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи визначено статтею 179 ПКУ розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб».
   
   Крім того повідомляємо, що відповідно до пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 ПКУ податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Слід зазначити, що згідно із ст.52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   При цьому зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   
   Заступник начальника
О.М. Форосенко

   

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
56861 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти