Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об увеличении суммы, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки на сумму отрицательного значения, зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода, указанную в уточняющем расчете налоговых обязательства, связанных с НДС в связи с исправлением самостоятел

Об увеличении суммы, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки на сумму отрицательного значения, зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода, указанную в уточняющем расчете налоговых обязательства, связанных с НДС в связи с исправлением самостоятел   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.12.2015 р. № 27028/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо збільшення суми, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі - реєстраційна сума), визначеної відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, зазначену в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) за червень 2015 року або інший період, що передує червню 2015 року, і керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
   
   Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ визначено статтею 2001 і пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.
   
   При цьому стаття 2001 Кодексу є загальною нормою, яка регламентує функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, а пункт 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу є нормою, яка визначає порядок врахування у формулі після її обнуління окремих показників.
   
   Зокрема, згідно з пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу станом на третій робочий день після дати набрання чинності Законом України від 16 липня 2015 року N 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, "обнуляється", за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   А також встановлено, що значення реєстраційної суми автоматично збільшується контролюючим органом на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з ПДВ, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, за червень 2015 року.
   
   На таку суму платником податку збільшено розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
   
   Враховуючи викладене, відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу після "обнуління" показників формули реєстраційна сума одноразово збільшувалася на суму від'ємного значення, що задекларована платником податків виключно у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року.
   
   При цьому, у Кодексі відсутні норми щодо повторного перерахунку формули у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року або будь-який попередній звітний період.
   
   Стосовно порядку уточнення показників податкової звітності з ПДВ повідомляємо, що відповідно до пункту 5 розділу VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 N 966, у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 20.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
   
   Таким чином у разі, якщо платник податку у липні 2015 року подав уточнюючий розрахунок та уточнив значення рядків 24 податкової звітності з ПДВ за квітень 2015 року і травень 2015 року (яке не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 наступних звітних періодів), то таке уточнення відображається у рядках 20.1 та 24 податкової звітності з ПДВ за липень 2015 року.
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
66575 233
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно