Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно предложения к Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам применения норм налогового законодательства относительно трансфертного ценообразования

Относительно предложения к Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам применения норм налогового законодательства относительно трансфертного ценообразования   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 19.10.2015 р. N 22007/6/99-99-19-02-02-15

   Державна фіскальна служба України розглянула пропозиції до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення і повідомляє.
   
   Верховною Радою України 17 липня 2015 року прийнято Закон України № 609 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансферного ціноутворення» (далі – Закон № 609), яким внесено зміни, зокрема, до ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Законом № 609 змінено критерії, відповідно до яких операції визначаються контрольованими, зокрема, збільшено пороговий показник для визнання операції контрольованою.
   
   Так, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є (п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу):
   
   а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;
   
   б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів.
   
   Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).
   
   Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
   
   річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
   
   обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
   
   Звіт про контрольовані операції зобов'язані подавати платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), у термін до 1 травня року, що настає за звітним. Такий звіт подається засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам