Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про застосування четвертої групу спрощеної системи оподаткування, на користь засновників (Лист ДФСУ від 07.07.2017 р. N 1042/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

Про застосування четвертої групу спрощеної системи оподаткування, на користь засновників (Лист ДФСУ від 07.07.2017 р. N 1042/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.07.2017 р. N 1042/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення ….., що перебуває на спрощеній системі оподаткування і застосовує четверту групу спрощеної системи оподаткування, на користь засновників, і повідомляє.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, визначених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, зазначених у главі 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Юридичні особи - сільгоспвиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %, мають право застосовувати четверту групу спрощеної систему оподаткування, обліку та звітності (п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

Для цілей оподаткування зазначені платники зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 ПКУ).

У законодавстві України суб’єктам господарювання надано право розподіляти прибуток. Рішення про спрямування прибутку на виплату дивідендів мають прийняти загальні збори акціонерів для АТ або учасників для інших господарських товариств (пп. "д" частини п’ятої статей 41 та 59 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. N 1576-ХІІ, п. 12 частини другої ст. 33 Закону України від 17.09.2008 р. N 514-VI "Про акціонерні товариства").

Дивіденди як у розумінні ПКУ, так і в бухгалтерському обліку, - це частка прибутку, яку повинен отримати акціонер залежно від свого вкладу в статутний капітал підприємства.

Відповідно до п. 297.4 ст. 297 ПКУ дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV цього ПКУ.

Податкові зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів сільгоспвиробниками сплачуються за правилами, встановленими п. 57.11 ст. 57 ПКУ.

Авансовий внесок, передбачений пп. 57.11.2 цього пункту, не справляється лише у разі виплати дивідендів суб’єктам, визначеним пп. 57.11.3 цього пункту.

При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку (пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 ПКУ).

Винятків щодо несплати авансового внеску з податку на прибуток, передбаченого п. 57.11 ст. 57 ПКУ, для юридичних осіб сільськогосподарських товаровиробників, які є платниками єдиного податку четвертої групи, ПКУ не передбачено.

Таким чином, якщо ТОВ ….., яке являється платником єдиного податку четвертої групи, приймає рішення щодо виплати дивідендів ТОВ ….., до нього будуть застосовуватися правила, встановлені п. 57.11 ст. 57 ПКУ щодо нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток.

При виплаті сільськогосподарськими товаровиробниками дивідендів засновникам - юридичним особам, такі сільгоспвиробники сплачують авансові внески з податку на прибуток за ставкою податку, чинною на момент виплати, яка на сьогоднішній день становить 18 відсотків.

Крім того, такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, затверджену наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. N 897"Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" (далі - Декларація) і додаток АВ до неї, який є невід’ємною її частиною. Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, сплачена у звітному (податковому) періоді, відображається у рядку 20 Декларації та додатку АВ до цієї Декларації.

Щодо оподаткування дивідендів, сплачених в межах сум доходів засновникам фізичним особам та відображення у податковій звітності.

Особливості оподаткування дивідендів у разі їх виплати фізичним особам передбачено п. 170.5 ст. 170 ПКУ, зокрема відповідно до пп. 170.5.4 якого доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 та пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Згідно з пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ (у редакції Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIIІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", враховуючи зміни, внесені Законом України від 23 березня 2017 року N 1989-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні") з 01.01.2017 р. доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток оподатковуються у половинному розмірі ставки, встановленої у п. 167.1 ст. 167 ПКУ, тобто 9 відсотків.

Також доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Враховуючи зазначене, з 01 січня 2017 року дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб'єктом господарювання - платником єдиного податку оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 9 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Відповідно до пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, доходи у вигляді дивідендів відображаються під ознакою доходу "109" (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

При цьому в рядку "Військовий збір" розд. II податкового розрахунку за ф. 1ДФ проставляються загальні суми нарахованого, виплаченого доходу та нарахованого (утриманого) і перерахованого військового збору.

Таким чином, ТОВ, яке являється платником єдиного податку четвертої групи, у разі прийняття рішення нарахування та виплати дивідендів власникам, зобов’язане нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті дивідендів засновнику - юридичній особі та утримати і перерахувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб, військовий збір при виплаті дивідендів засновникам - фізичним особам.

Щодо обліку операцій з отримання дивідендів юридичною особою - платником єдиного податку четвертої групи, такі нараховані дивіденди відповідно до п. 7 ПБО 15 (Положення бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.1999 року N 290) визнаються фінансовими доходами, для обліку яких передбачено рахунок 731 "Дивіденди одержані".

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам