Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською організацією, що включена до Реєстру неприбуткових установ (Лист ДФСУ від 10.07.2017 р. N 1059/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською організацією, що включена до Реєстру неприбуткових установ (Лист ДФСУ від 10.07.2017 р. N 1059/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 10.07.2017 р. N 1059/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською організацією, що включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє таке.

Згідно із пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до п. 26 ст. 1 Закону України від 14.10.2014 р. N 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" неприбуткові організації - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.

Відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вищезазначеним вимогам цього пункту і не є платниками податку можуть бути віднесені, зокрема громадські об’єднання.

Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань визначається Законом України від 22.03.2012 р. N 4572-VI "Про громадські об’єднання" (далі - Закон N 4572).

Пунктом 3 ст. 1 Закону N 4572 зазначено, що громадська організація - це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону N 4572 громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Тобто, до Реєстру неприбуткових установ та організацій можуть бути включені громадські об’єднання, які відповідають вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, лише зі статусом юридичної особи.

У разі якщо громадське об’єднання за надання робіт (послуг) отримує прибуток, тобто здійснює діяльність на комерційній основі, то вказана діяльність класифікується як підприємництво (ст. 42 ГКУ) і не відповідає сутності поняття некомерційної діяльності неприбуткових установ.

Отже, у разі якщо господарська діяльність юридичної особи, зареєстрованої як суб’єкт некомерційного господарювання, набуває характеру підприємницької діяльності, до неї застосовуються положення ГКУ та інших законів, якими регулюється підприємництво.

Таким чином, у разі якщо господарське об’єднання зі статусом юридичної особи здійснює комерційну діяльність, то таке об’єднання повинно здійснити переєрестрацію в Єдиному державному реєстрі з подальшим його виключенням з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам