Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях взимания в 2007 году платы за пользование недрами и сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета

Об особенностях взимания в 2007 году платы за пользование недрами и сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.03.2007 р. N 5849/7/15-0917
   
   Про особливості справляння у 2007 році плати за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету


   
   Державна податкова адміністрація України направляє для використання у роботі Рекомендації щодо особливостей справляння у 2007 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами для видобування корисних копалин і плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин в умовах дії Законів України від 30 листопада 2006 року N 398-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" та від 19 грудня 2006 року N 489-V "Про Державний бюджет України на 2006 рік".
   
   Зобов'язуємо довести зазначені Рекомендації до підпорядкованих органів державної податкової служби та провести роз'яснювальну роботу серед платників збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами для видобування корисних копалин і плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
   
   Додаток: Рекомендації щодо особливостей справляння у 2007 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами для видобування корисних копалин і плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
   
   Заступник Голови
   Л. Боєнко
   
   
Додаток

   
   
РЕКОМЕНДАЦІЇ
   щодо особливостей справляння у 2007 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами для видобування корисних копалин і плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

   
   Справляння збору за геологорозвідувальні роботи регламентується Порядком встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння" зі змінами та доповненнями (далі - Порядок N 115), та Інструкцією про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженою спільним наказом Комітету України з питань геології та використання надр і ДПА України від 23.06.99 N 105/309, зареєстрованим у Мін'юсті України 16.07.99 за N 474/3767, зі змінами та доповненнями (далі - Інструкція N 105/309).
   
   Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, встановлюються окремо для кожного виду корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин згідно з додатком до Порядку N 115.
   
   Пунктом 3 статті 3 розділу II Закону України від 30 листопада 2006 року N 398-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" (далі - Закон N 398) установлено, що у 2007 році до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115, застосовується коефіцієнт 2,11.
   
   Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (далі - Розрахунок збору), складається за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції N 105/309. При цьому форма Розрахунку збору не передбачає застосування коефіцієнта 2,11 до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. У зв'язку з цим у рядку 4 "Норматив збору" рекомендуємо проставляти норматив збору з урахуванням коефіцієнта 2,11. При цьому він повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, встановлена у додатку до Порядку N 115, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
   
   Крім цього, підпунктом 4.2 пункту 4 Інструкції N 105/309 передбачено, що нормативи збору підлягають індексації з урахуванням офіційно встановленого та опублікованого індексу інфляції. Індексація нормативів здійснюється при розрахунку збору за звітний квартал з урахуванням індексу інфляції за останній місяць звітного кварталу. Величини індексів інфляції щомісячно визначаються Державним комітетом статистики України і опубліковуються в газеті "Урядовий кур'єр". Індекси інфляції визначаються у відсотках до попереднього місяця з одним десятковим знаком після коми.
   
   У рядку 05 "Індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу" проставляється офіційно встановлений та опублікований індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу. Зважаючи на те, що в рядку 04 Розрахунку збору проставляються нормативи збору, що можуть містити не більше 2 (двох) десяткових знаків після коми, а офіційно встановлений індекс інфляції, що проставляється в рядку 05 Розрахунку збору - не більше 1 (одного) десяткового знака після коми, то відповідно в рядку 06 Розрахунку збору проіндексований норматив збору, що визначається як добуток рядків 04 і 05, поділений на 100, може містити не більше 5 (п'яти) десяткових знаків після коми.
   
   З метою уникнення похибок при складанні Розрахунку збору, що можуть виникати внаслідок заокруглення, рекомендуємо у рядку 06 "Проіндексований норматив збору" проставляти проіндексовані нормативи збору, що містять 5 (п'ять) десяткових знаків після коми. Наприклад, норматив збору для залізної руди для збагачення становить 0,25 грн. за тонну погашених запасів, то з урахуванням коефіцієнта 2,11 він становитиме 0,53 грн. за тонну (з округленням за загальновстановленими правилами 0,25 х 2,11 = 0,5275 грн.). Наприклад, індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу становив 100,9 відсотка. Отже, у рядку 6 норматив збору за геологорозвідувальні роботи з урахуванням індексу інфляції становитиме 0,53477 грн. (0,53 х 100,9 / 100 = 0,53477).
   
   Збір за геологорозвідувальні роботи є складовою доходів спеціального та загального фондів державного бюджету. Пропорційність надходження цього збору до спеціального та загального фондів державного бюджету щороку визначається законом про Державний бюджет України. Так, відповідно до пункту 6 статті 2 та пункту 23 статті 8 Закону України від 19 грудня 2006 року N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік" установлено на 2007 рік, що 25,45 % збору за геологорозвідувальні роботи належать до доходів загального фонду, а 74,55 % - до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.
   
   Щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у 2007 році, то необхідно зазначити, що порядок подання податкових розрахунків і сплата платежу не змінюються. Тобто у 2007 році справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюється відповідно до Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року N 1014 "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин", із внесеними змінами (далі - Порядок N 1014).
   
   Пунктом 5 статті 3 розділу II Закону N 398 на 2007 рік запроваджені базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 1 до цього Закону, який є його невід'ємною частиною, а пунктом 9 зупинено на 2007 рік дію частини шостої статті 30 Кодексу України про надра в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
   
   Згідно із вказаним додатком базові нормативи плати за користування надрами для видобування облицювальних матеріалів встановлені у розмірі трьох відсотків до вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів; для видобування каменю будівельного, за винятком каменю будівельного (в якості сировини) для подальшого подрібнення для отримання щебеневої продукції - у розмірі 2 гривні за кубічний метр погашених запасів корисних копалин; для видобування каменю будівельного (в якості сировини) для подальшого подрібнення для отримання щебеневої продукції - 1 гривня за кубічний метр погашених запасів корисних копалин.
   
   Звертаємо увагу на те, що при обчисленні плати за користування надрами для видобування корисних копалин обсяг погашених у надрах балансових запасів корисних копалин визначається згідно з Порядком N 1014, зокрема, для видобування будівельної сировини - виходячи з обсягів погашених запасів корисної копалини, а для видобування облицювальних матеріалів - виходячи з вартості мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки та нормативів плати до вартості видобутої мінеральної сировини. Процедура розрахунку вартості видобутої мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки визначається Інструкцією про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженою наказом Мінекобезпеки України, Мінпраці України, ДПА України, Держкомгеології і використання надр України від 30.12.97 N 207/472/51/157, зареєстрованим у Мін'юсті України 16.01.98 за N 20/2460, зі змінами та доповненнями (далі - Інструкція N 207).
   
   Пунктом 5.1 Інструкції N 207 встановлено, що сума плати за користування надрами, зокрема, для видобування облицювальних матеріалів визначається згідно з Методикою розрахунку платежів за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), крім бурштину, ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицювальних матеріалів (далі - Методика), затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державного комітету України по геології і використанню надр від 07.04.99 N 79/187/51/57, зареєстрованим у Мін'юсті 27.04.99 за N 263/3556.
   
   При цьому, згідно з пунктом 3.5 Інструкції N 207 обсяги погашених балансових і позабалансових запасів корисних копалин та обсяги видобутку корисних копалин визначаються за даними державної статистичної звітності та геолого-маркшейдерською документацією.
   
   Також звертаємо увагу на те, що базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин на 2007 рік введені в дію з 1 січня 2007 року і відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2003 року N 1735 "Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів" (далі - Постанова N 1735) вони є нововведеними, а тому їх індексація у поточному році не проводиться.
   
   Згідно з пунктом 181 Порядку N 1014 розрахунки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, базовий податковий (звітний) період якої дорівнює календарному кварталу, подаються користувачами надр протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, органам державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин, а за видобування корисних копалин у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони - за місцем податкової реєстрації платника.
   
   Форми розрахунків плати за користування надрами для видобування корисних копалин, наведені у додатку до Інструкції N 207, установлюють механізм визначення податкових зобов'язань по платі за користування надрами із застосуванням як базових, так і диференційованих нормативів цієї плати, у залежності від виду корисної копалини.
   
   На 2007 рік Законом N 398 для окремих видів корисних копалин запроваджені базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин, замість диференційованих, як це визначено Порядком N 1014, а для окремих видів корисних копалин цим Законом установлені базові нормативи, які Порядком N 1014 не встановлено.
   
   У зв'язку з цим виникає неузгодженість механізмів застосування нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин, установлених додатком N 1 до Закону N 398 для окремих видів корисних копалин, при визначенні податкових зобов'язань за видобуті корисні копалини, з формами звітності, установленими Інструкцією.
   
   Зважаючи на наведене, до затвердження ДПА України нових форм розрахунків плати за надра, органам державної податкової служби дозволяється, як виняток, приймати від платників розрахунки плати за користування надрами при видобуванні окремих видів корисних копалин, заповнені відповідно до рекомендацій, наведених нижче.
   
   1. Для розрахунків плати за користування надрами для видобування золоторудної (золотополіметалічної) сировини, уранової руди, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), в т. ч. бурштину, сировини ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), сировини виробної (виробне каміння) застосовується форма, наведена у додатку 6 "Розрахунок плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицювальних матеріалів" до пункту 6.1 Інструкції. При цьому заповнюються лише ті рядки, що необхідні для визначення податкових зобов'язань плати за користування надрами для видобування корисних копалин із названих корисних копалин, виходячи із того, що базовий норматив застосовується у відсотках до вартості видобутих корисних копалин. Одночасно, у разі складання розрахунку плати за надра для видобування золоторудної сировини або бурштину назва розрахунку доповнюється словами "золоторудної сировини" або "бурштину".
   
   2. Для розрахунків плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води, торфу, сировини для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукції застосовується форма, наведена у додатку 2 "Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу" до пункту 6.3 Інструкції. При цьому назва розрахунку доповнюється відповідно словами "мінеральної підземної води" або "торфу", або "оптичної та п'єзооптичної продукції" і у розрахунку заповнюються лише ті рядки, що необхідні для визначення податкових зобов'язань плати за надра для видобування мінеральної підземної води, торфу, оптичної та п'єзооптичної продукції виходячи із того, що базовий норматив застосовується за одиницю видобутих корисних копалин.
   
   3. Для розрахунків плати за користування надрами для видобування титанової, титано-цирконієвої руди, сировини високоглиноземної, піщано-глинистої сировини для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб, тощо, сировини для хімічних меліорантів грунтів застосовується форма, наведена у додатку 4 "Розрахунок плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини" до пункту 6.3 Інструкції. При цьому назва розрахунку доповнюється відповідно словами "титанової руди" або "титано-цирконієвої руди", або "піщано-глинистої сировини для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо" і у розрахунку заповнюються лише ті рядки, що необхідні для визначення податкових зобов'язань плати за надра для видобування титанової, титано-цирконієвої руд, сировини високоглиноземної, піщано-глинистої сировини для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо, сировини для хімічних меліорантів ґрунтів виходячи із того, що базовий норматив застосовується за одиницю погашених запасів.
   
   Справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобування корисних копалин регламентується Порядком справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобування корисних копалин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року N 1682 "Про плату за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин", зі змінами та доповненнями (далі - Постанова N 1682), та Інструкцією про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобування корисних копалин, затвердженою спільним наказом Мінекології України, Мінфіну України, ДПА України та Мінпраці України від 08.02.2001 N 37/45/73/44, зареєстрованим у Мін'юсті України 22.02.2001 за N 160/5351, зі змінами та доповненнями.
   
   По платі за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, розрахунок плати подається за формою, наведеною у додатку 3 до пункту 6.3 цієї Інструкції.
   
   Відповідно до постанови N 1735 нормативи плати за користування надрами, встановлені постановою N 1682, підлягають у 2007 році індексації.
   
   Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом статистики України, індекс цін виробників промислової продукції у 2003 році становив 111,1 %, у 2004 - 124,1 %, у 2005 - 109,5 % та 2006 році - 114,1 %.
   
   Слід зазначити, що форма розрахунку плати за користування надрами, в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, не передбачає застосування індексу цін виробників промислової продукції до річних нормативів плати за користування надрами. У зв'язку з цим у колонці 4 "Річний норматив плати" рекомендуємо проставляти норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Річний норматив плати, з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
   
   Наприклад, якщо норматив плати за вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин при використанні підземного простору спеціально утворених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин становить 0,08 грн. за м2, то у 2004 році застосовувався норматив плати, що становив 0,09 грн. за м2 (0,08 х 1,111 = 0,08888). Зазначений норматив є базовим при визначенні величини нормативу на 2005 рік з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, що склався за 2004 рік. Тому у 2005 році застосовувався норматив плати 0,11 грн. за м2 (0,09 х 1,241 = 0,11169). Відповідно у 2006 році застосовувався норматив плати 0,12 грн. за м2 (0,11 х 1,095 = 0,12045), а у 2007 році повинен застосовуватися норматив плати 0,14 грн. за м2 (0,12 х 1,141 = 0,1368).
   
   Директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів
   (обов'язкових платежів)
   Н. Хоцянівська

Теги
фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29439 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам