Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно корректировки налогового кредита, сформированного при ввозе (импорте) товара, в случае последующего обнаружения несоответствия количества поставленного товара данным, указанным в товаросопроводительных документах (недостача товара)

Относительно корректировки налогового кредита, сформированного при ввозе (импорте) товара, в случае последующего обнаружения несоответствия количества поставленного товара данным, указанным в товаросопроводительных документах (недостача товара)



   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.02.2013 р. N 2024/10/15-307


   
   ДПС у Сумській області відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс) в межах компетенції розглянула запит ПАТ щодо коригування податкового кредиту, сформованого при ввезенні (імпортуванні) товару, у разі подальшого виявлення невідповідності кількості поставленого товару даним, вказаним у товаросупроводжувальних документах (нестача товару), та повідомляє таке.
   
   Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
   
   У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ст. 201 Кодексу).
   
   Згідно із п. 198.2 ст. 198 Кодексу для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 Кодексу.
   
   Відповідно до п. 190.1 ст. 190 Кодексу базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу України ( N 4495-VI), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком ПДВ, що включаються до ціни товарів/послуг.
   
   Таким чином, ПДВ, сплачений при імпорті товарів, обчислений відповідно до вимог податкового і митного законодавства, включається до складу податкового кредиту платника податку за умови використання імпортованих товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
   
   Підпунктом 14.1.36 ст. 14 Кодексу визначено, що господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами. Отже, у разі подальшого виявлення невідповідності кількості поставленого товару даним, вказаним у товаросупроводжувальних документах (нестача товару), товари на суму невідповідності будуть вважатись такими, що не використані у господарській діяльності.
   
   Пунктом 192.1 ст. 192 Кодексу визначено, що коригуванню підлягають суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача лише у таких випадках:
   
   якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін;
   
   повернення товарів/послуг особі, яка їх надала;
   
   або повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг.
   
   Отже, коригування податкового кредиту, сформованого при ввезенні (імпортуванні) товару, у разі подальшого виявлення невідповідності кількості поставленого товару даним, вказаним у товаросупроводжувальних документах (нестача товару), Кодексом не передбачено.
   
   Разом з цим слід зазначити, що відповідно до пп. "г" п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   Таким чином, ПАТ при ввезенні (імпортуванні) товару, у разі подальшого виявлення невідповідності кількості поставленого товару даним, вказаним у товаросупроводжувальних документах (нестача товару), при встановленні таких невідповідностей після включення сум до податкового кредиту, відповідно до пп. "г" п. 198.5 ст. 198 зобов'язане нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу.
   
   Одночасно повідомляємо, що листом від 30.06.2010 р. Міністерство юстиції України оприлюднило перелік незаконних нормативних актів, що застосовуються без державної реєстрації. До зазначеного переліку увійшов лист ДПАУ від 04.12.2009 р. N 27084/7/16-1517 "Щодо окремих питань справляння податку на додану вартість", на який посилається ПАТ у запиті.
   
   Заступник голови
   
С. Малиш

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам