Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • Относительно освобождения от обложения налогом на прибыль доходов неприбыльной организации

Относительно освобождения от обложения налогом на прибыль доходов неприбыльной организации   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.03.2012 № 4348/6/15-1415
   
   Про розгляд листа


   
   Державна податкова служба України розглянула ваш запит <…….> щодо деяких питань оподаткування і повідомляє наступне.
   
   Відповідно до підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 20.12.10 №2755 (далі – Кодекс) неприбуткові підприємства, установи та організації - підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.
   
   Оподаткування неприбуткових установ та організацій здійснюється у відповідності до статті 157 Кодексу, а саме - застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є, в тому числі благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності.
   
   Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 № 531 із змінами і доповненнями (далі – Закон) визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.
   
   Статтею 1 Закону визначено, що благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.
   
   Пунктом 157.3 статті 157 Кодексу визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті «б» пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
   
   коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
   
   пасивних доходів;
   
   ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті;
   
   дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
   
   Згідно з підпунктом 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Кодексу безповоротна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.
   
   Підпунктом 14.1.268 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.
   
   Отже, в разі, якщо благодійна організація, внесена до реєстру неприбуткових у відповідності до вимог підпункту «б» пункту 157.1 статті 157 Кодексу, отримала доходи, передбачені пунктом 157.3 статті 157 Кодексу, доходи такої неприбуткової організації звільняються від оподаткування податком на прибуток.
   
   В той же час, відповідно до абз. 2 підпункту 157.11 пункту 157 Кодексу, у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
   
   Відповідно до пункту 157.14 статті 157 Кодексу центральний орган державної податкової служби вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації.
   
   До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності.
   
   Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу. Рішення центрального органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в судовому порядку.
   
   Заступник Голови
   А.П. Ігнатов

Теги
фото автора У фокусі
Дмитро Костюк Звіт з ЄСВ ФОП – 2020: приклад заповнення...
260674 292
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд