Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отдельных вопросов отражения в налоговом учете по налогу на добавленную стоимость отчетного периода налоговых накладных, выписанных в предыдущих периодах, и формирования на их основании налогового кредита

Относительно отдельных вопросов отражения в налоговом учете по налогу на добавленную стоимость отчетного периода налоговых накладных, выписанных в предыдущих периодах, и формирования на их основании налогового кредита   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.12.2012 р. N 7786/0/51-12/15-3114
   
   (Витяг)


   
   З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), зокрема статті 201 Кодексу, Державною податковою службою України видано Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затверджена наказом ДПС України від 16.02.2012 р. N 127.
   
   Даної узагальнюючої консультацією надано відповідь, зокрема, на питання щодо виписки податкової накладної, у разі якщо покупець в один і той же день оплачує товар декількома авансовими платежами, а саме: у разі отримання декількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того ж покупця за один і той же товар в рамках одного і того ж договору не буде вважатися помилкою, якщо постачальником буде виписана одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.
   
   Що стосується питання права на включення сум до податкового кредиту на підставі податкових накладних, заповнених російською мовою, повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до пункту 201.2 статті 201 Кодексу форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
   
   Так, форма податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. N 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1333/20071.
   
   Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14.12.99 р. N 10-рп/99 положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації і т. п.), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України) .
   
   Таким чином, пунктом 2 Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що податкова накладна заповнюється державною мовою.
   
   Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення Порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту і не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
   
   У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним Порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту.
   
   Заступник Голови
   А. Ігнатов

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113137 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно