Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отнесения сумм налога в налоговый кредит и оформления налоговой накладной

Относительно отнесения сумм налога в налоговый кредит и оформления налоговой накладной   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ОКРУЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.05.2012 р. N 11284/10/06-038
   
   (Витяг)


   
   Окружна державна податкова служба - Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДПС розглянула лист та в межах своїх повноважень повідомляє таке.
   
   Щодо питання N 2
   
   Відповідно до п. 198.1 ст. 198 p. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:
   
   а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
   
   б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
   
   в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
   
   г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.
   
   Пунктом 198.3 ст. 198 р. V ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
   
   Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, які є об'єктом оподаткування ПДВ, зведена податкова накладна виписується продавцем, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг, але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця та є підставою для включення до податкового кредиту покупця згідно зі ст. 198 Податкового кодексу.
   
   Щодо питання N 3
   
   Статтею 208 ПКУ визначено особливості оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України.
   
   Зокрема, отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 цього Кодексу.
   
   При цьому отримувач послуг - платник податку в порядку, визначеному статтею 201 цього Кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту в установленому порядку.
   
   Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг - платника податку.
   
   Крім того, отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил цього розділу щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.
   
   Отже, платник ПДВ, який отримує послуги з перевезення на митній території України від свого контрагента-нерезидента, зобов'язаний самостійно скласти податкову накладну з відображенням суми нарахованого податку та включити податкові зобов'язання за такою накладною до своєї податкової декларації з ПДВ.
   
   Порядок виписки зведеної податкової накладної за операціями з отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких є митна територія України, Податковим кодексом не передбачено.
   
   Заступник Голови
   І. Процай

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам