Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно собственных средств, внесенных физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога на собственный текущий счет в учреждениях банков для осуществления предпринимательской деятельности (закупки товаров (материалов, комплектующих) и отражения этих средств в книге учета доходов

Относительно собственных средств, внесенных физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога на собственный текущий счет в учреждениях банков для осуществления предпринимательской деятельности (закупки товаров (материалов, комплектующих) и отражения этих средств в книге учета доходов   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.08.2012 р.
   


   Державна податкова служба України розглянула запит від 24.05.2012 р. N 51 щодо власних коштів, внесених фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку на власний поточний рахунок в установах банків для здійснення підприємницької діяльності (закупівлі товарів (матеріалів, комплектуючих) та відображення цих коштів в книзі обліку доходів, і повідомляє.
   
   Відповідно зі статтею 1 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" визначено, що суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності.
   
   Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподаткування, обліку та звітності.
   
   Згідно зі статтями 42, 44 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. N 436-IV (далі - Господарський кодекс) підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
   
   Підприємництво здійснюється на основі вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності, самостійного формування підприємцем програми діяльності, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону, комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.
   
   Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для фізичних осіб - підприємців регулюється главою 1 розділу XIV "Спеціальні податкові режими" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс), в редакції Закону України від 04.11.2011 р. N 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".
   
   Згідно з пунктом 292.1 статті 292 Податкового кодексу доходом для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Податкового кодексу. При цьому в дохід не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
   
   Відповідно до норм Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, поточні банківські рахунки для фізичних осіб - резидентів діляться на: поточні рахунки фізичних осіб - підприємців, що відкриваються для здійснення підприємницької діяльності, і поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.
   
   Відповідно зі статтею 44 Господарського кодексу підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом. Враховуючи вищевикладене, фізична особа - підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.
   
   Відповідно до підпункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу платники єдиного податку, які обрали I, II і III групу, ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 статті 296, шляхом щоденного відображення отриманих доходів за підсумками робочого дня в книзі обліку доходів. Форма книги обліку доходів та порядок ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 р. N 1637 "Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядку їх ведення" (далі - Порядок), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 27.12.2011 р. за N 1534/20272.
   
   Пунктом 4 Порядку передбачено, що в Книзі відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. Згідно з пунктом 5 Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги). Відповідно до п. 6 Порядку платник податку вносить до Книги відомості в такому порядку: у графі 1 указується дата запису, у графах 2 - 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, оподатковуваний податком за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу, а саме: у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.
   
   Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат і в графі 2 книги обліку доходів і витрат вказують отриману суму коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги без ПДВ.
   
   Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
   
   Отже, всі кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, відкритий фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до валового доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку.
   
   Перший заступник Голови
   А. Головач

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
43505 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти