Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно уплаты в бюджет части чистой прибыли коммунальными унитарными предприятиями

Относительно уплаты в бюджет части чистой прибыли коммунальными унитарными предприятиями   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.04.2012 р. N 11360/7/15-1217
   
   Щодо сплати до бюджету частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами


   
   У зв'язку з надходженням запиту Державної податкової служби у м. Києві від 22.03.2012 р. N 481/8/15-105 та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету Державна податкова служба України надає методичну допомогу стосовно сплати до бюджету частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами.
   
   Статтею 13 Конституції України визначено, що від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
   
   Згідно абзацу третього статті 142 Конституції України держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.
   
   Відповідно до статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.
   
   Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
   
   Пунктом 2 статті 327 Цивільного кодексу України встановлено, що управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
   
   Відповідно до пункту 1 статті 78 Господарського кодексу України визначено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
   
   Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених Господарським кодексом України щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом (пункт 9 статті 78 Господарського кодексу України).
   
   Відповідно до пункту 1 статті 111 Закону України від 21 вересня 2006 року N 185-V "Про управління об'єктами державної власності" державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
   
   у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
   
   у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.
   
   Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями визначений постановою Кабінету міністрів України від 23.02.2011 р. N 138 (далі - Порядок N 138).
   
   Контроль за відрахуванням до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями покладено на Державну податкову службу згідно із Порядком N 138.
   
   Згідно із пунктом 3 Порядку N 138 частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.
   
   Відповідно до пункту 3 Порядку N 138 наказом ДПА України від 16.05.2011 р. N 285 затверджена форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.
   
   Пунктом 9 статті 69 Бюджетного кодексу України встановлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету,, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
   
   Враховуючи вищезазначене, відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, здійснюється підприємствами за наявності порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, затвердженого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. У разі відсутності порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, затвердженого відповідними органами місцевого самоврядування, частина чистого прибутку (доходу), враховуючи пункт 1 статті 7 Бюджетного кодексу України, повинна сплачуватися такими підприємствами згідно із Порядком N 138.
   
   Комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання подають до органів державної податкової служби Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за формою, затвердженою наказом ДПА України від 16.05.2011 р. N 285 і сплачують задекларовані в Розрахунку суми податкового зобов'язання частини чистого прибутку (доходу).
   
   Разом з тим, слід зазначити, що у разі неподання або несвоєчасного подання Розрахунку частину чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, до органу державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, платники несуть відповідальність, передбачену Податковим кодексом України, зокрема пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України з урахуванням пункту 40.1 статті 40, пункту 41.1 статті 41 та пункту 111.1 статті 111 Податкового кодексу, якими поширено чинність штрафних санкцій, встановлених розділом II Податкового кодексу України, на порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого, покладено на податкові органи.
   
   При цьому, відповідно до статті 1642 та статті 1666 Кодексу України про адміністративні правопорушення відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, неподання фінансової звітності, неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів державної податкової служби для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, а також інших сум, що пов'язані із такими зобов'язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи тощо, тягнуть за собою накладення штрафу.
   
   Заступник Голови
   А. Ігнатов

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
52129 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти