Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О расчете арендной платы за государственное имущество и пропорции ее распределения

О расчете арендной платы за государственное имущество и пропорции ее распределения   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.07.2014 р. № 17-09/708-17228
   
   Щодо розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу
   
   Державна казначейська служба України на виконання доручення Міністра фінансів України <...> розглянула лист <...> щодо надання роз'яснень і в межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 2 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 (далі - Методика), розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
   
   У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".
   
   Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
   
   Пунктом 3 Методики зазначено, що до плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.
   
   Згідно з пунктом 5.13 Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності (далі - Договір оренди), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 930/5151 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Фонду державного майна України від 05.03.2013 № 276, далі - наказ), орендар зобов'язаний здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Якщо ж приміщеннями користуються і орендар, і балансоутримувач, то орендар бере участь в утриманні відповідних приміщень (у відповідній пропорції). Між орендарем і балансоутримувачем укладається договір відповідно до Примірного договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (далі - Договір відшкодування витрат), затвердженого наказом.
   
   Щодо переліку витрат по утриманню приміщень, що підлягають частковому відшкодуванню орендарем, то такий перелік залежить у кожному випадку від конкретних обставин. Умови відшкодування таких витрат передбачаються у Договорі оренди.
   
   Якщо відповідно до переліку платних послуг, затверджених в установленому законодавством порядку, орендодавець має право на надання комунальних та експлуатаційних послуг, то плата за ці послуги повинна зараховуватись як власні надходження - плата за послуги, що надаються бюджетною установою, на рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів (абзац 3 частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України).
   
   Власні надходження бюджетних установ за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (абзац 15 частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України).
   
   Витрати на утримання приміщень, понесені орендодавцем, який не має права на надання вищезазначених послуг, відшкодовуються орендарем згідно з Договором відшкодування витрат пропорційно до кількості користувачів, джерел електрообладнання, а у разі відсутності лічильників окремим споживачем чи інших причин - пропорційно до займаної площі.
   
   Заступник Голови
   
Т. Грицун

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам