Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций

Об отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.03.2010 р. № 15-04/712-5704
   
   Щодо відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій

   Державне казначейство України розглянуло лист <...> та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік передбачає процес реєстрації накопичення, узагальнення інформації про діяльність підприємства, тобто відображення в облікових регістрах відповідних господарських операцій.
   
   При цьому підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарських операцій.
   
   Списання сум дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. № 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 р. за № 728/3168 (пункт 11.5).
   
   Зважаючи на те, що ТОВ <...> гарантувало повернення коштів за невикористані талони, про що була укладена додаткова угода <...> відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 61, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 р. за № 497/4718, необхідно було здійснити бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитом субрахунку 331" Грошові документи в національній валюті". Водночас зробити запис за кредитом позабалансового рахунку 08.
   
   Відповідно до пункту 7 статті 59 Господарського кодексу України скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру.
   
   Суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
   
   Таким чином, до моменту скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, кредитор повинен вживати заходів щодо повернення боргу згідно з чинним законодавством.
   
   Відповідно до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 р. № 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 р. № 106/8705, безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість про неповернення її боржником або за якою строк позовної давності минув.
   
   Враховуючи викладене, прострочена дебіторська заборгованість підпадає під визначення безнадійної дебіторської заборгованості у випадках:
   
   - коли у звітності розпорядників бюджетних коштів відображена прострочена дебіторська заборгованість за суб'єктами господарювання, які ліквідовані без правонаступників;
   
   - коли установами вжито всіх заходів по проведенню претензійно-позовної роботи, інших заходів щодо стягнення заборгованості відповідно до чинного законодавства.
   
   Заступник голови
Ю. Зоц

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60728 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти