Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно учета наличных средств

Относительно учета наличных средств   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.03.2014 р. N 17-08/276-6564
   
   На виконання доручення Міністра фінансів України щодо обліку готівкових коштів Державна казначейська служба України у межах компетенції повідомляє.
   
   У статті 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) зазначено, що метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
   
   Відповідно до статті 4 Закону одним із принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є повне висвітлення, який означає, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.
   
   У пункті 1.3 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. N 44 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 р. за N 196/205090 (далі - Порядок N 44), зазначено, що фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України.
   
   Згідно з абзацом третім пункту 1.14 Порядку N 44 дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державної казначейської служби України, вважаються остаточними.
   
   У пункті 2.4 Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 р. N 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 р. за N 106/8705 (далі - Інструкція N 242), визначено, що порядок оформлення та ведення касових операцій в установі здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320.
   
   Згідно з пунктом 2.2 Інструкції N 242 готівка, одержана установами, повинна витрачатися суворо за цільовим призначенням у відповідності до кошторисів бюджетних установ.
   
   При казначейському обслуговуванні кошторисів уся виручка, що надходить готівкою до каси установи, повинна бути зарахована на рахунки, відкриті установі в органах Державного казначейства.
   
   Використання виручки, що надходить готівкою без попереднього зарахування її на рахунки, забороняється.
   
   Установа може мати в своїй касі готівку в межах установлених лімітів (за винятком готівки для виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсії, стипендії, що зберігаються в касі понад ліміт протягом трьох днів).
   
   Відповідно до розділу X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24.12.2012 р. N 1407 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 р. за N 130/22662, власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства.
   
   На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків.
   
   Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в каси як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам