Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно проверок контролирующими органами предприятий, учреждений и организаций, физических лиц-предпринимателей

Относительно проверок контролирующими органами предприятий, учреждений и организаций, физических лиц-предпринимателей   
ФОНД СОЦАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.08.2014 р. № 2.4-17-2056
   
Відділення Фонду соціального страхування
    з тимчасової втрати працездатності
   
    У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31.07.2014 № 1622 (далі – Закон № 1622), статтею 31 якого зокрема установлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України здійснюються протягом серпня ̶ грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надається наступне роз’яснення.
   
    У відповідності до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240 (далі – Закон № 2240), загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків роботодавцем, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.
   
    Джерелами формування коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є:
   
   1) страхові внески страхувальників-работодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законом;
   
   2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;
   
   3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
   
   4) асигнування з Державного бюджету України;
   
   5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку;
   
   6) часткова сплата за путівки на санаторного-курортне лікування;
   
   7) інші надходження відповідно до законодавства.
   
    Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі невикористання в поточному році вони переходять на наступний поточний фінансовий рік.
   
    Так, Законом № 1622 вносяться зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу.
   
    Частиною першою статті 2 Бюджетного кодексу України визначено, що органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету, ̶ органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), інших надходжень бюджету.
   
    Отже, зважаючи на те, що законодавство України, що регулює відносини у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, базується на Конституції України, складається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове соціальне страхування, Кодексу законів про працю України, Закону № 2240 та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, при цьому кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не включаються до Державного бюджету України, вважаємо, що норми статті 31 Закону № 1622 до органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не застосовуються.
   
    В.о. директора
А.М. Дзюба

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6138 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам