Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке заполнения и представления налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога

О порядке заполнения и представления налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.06.2013 р. N 5073/6/99-99-17-02-01-15


   
   Міністерство доходів і зборів України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянуло Ваш запит від 16.05.2013 р. N 28 про порядок заповнення та подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та повідомляє наступне.
   
   Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1020 (далі - Порядок). Згідно з пп. 3.1.13 п. 3.1 розділу III Порядку у графі 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в податковому розрахунку.
   
   При цьому, відповідно до п. 63.2 ст. 63 Кодексу взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають всі платники податків.
   
   Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному Податковим кодексом (п. 63.5 ст. 63 Кодексу).
   
   У відповідності до п. 5 ст. 70 Кодексу фізична особа - платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.
   
   Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника податків або повідомлення до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
   
   Для заповнення облікової картки фізичної особи - платника податків використовуються дані документа, що посвідчує особу.
   
   Водночас, згідно п. 63.7 ст. 63 Кодексу кожен платник податків зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
   
   При цьому, відповідно до п. 2 ст. 14 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 N 2947-III якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника.
   
   Порядок визначення податкового номера здійснюється у відповідності з Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, яке затверджено наказом ДПС України від 06.11.2012 N 1147 та зареєстроване в Міністерстві юстиції У країни 29 листопада 2012 за N 2007/22319.
   
   З огляду на вищевикладене, податковий агент відображає у звітності форми N 1ДФ інформацію щодо нарахування (виплати) доходів та утримання (перерахування) податку на доходи фізичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків, на користь якого проведене таке нарахування.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Як працюватиме заборона виїзду директора за кордон ...
4725 0
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам