Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О проведении инвентаризации предприятиями на временно оккупированной территории Украины и в зоне проведения антитеррористической операции, отражении в бухгалтерском учете операций по подписке периодических изданий, сроки проведения предоплаты при закупке за бюджетные средства

О проведении инвентаризации предприятиями на временно оккупированной территории Украины и в зоне проведения антитеррористической операции, отражении в бухгалтерском учете операций по подписке периодических изданий, сроки проведения предоплаты при закупке за бюджетные средства   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.06.2015 р. N 31-11420-08-10/18126
   
   Щодо надання роз'яснення

   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист <...> та в межах компетенції повідомляє.
   
   До питань 1, 2
   

   Порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань встановлено Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 року N 879 (далі - Положення).
   
   Проведення інвентаризації є обов'язковим у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства, відповідно до пункту 7 розділу I Положення.
   
   Згідно з пунктом 8 розділу I Положення підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно), які перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств. Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди для доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.
   
   Згідно із Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, підприємства, які розміщені на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на такій території, проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств.
   
   У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв'язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку.
   
   Відповідно до пункту 1.15 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. N 44, головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.
   
   До питання 3
   
   Порядок оформлення передплати періодичних друкованих видань визначено Правилами розповсюдження періодичних друкованих видань, затвердженими наказом Державного комітету зв'язку України, Міністерства інформації України, Міністерства транспорту України від 10 грудня 1998 року N 169/81/492.
   
   Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначає План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611 (далі - План рахунків).
   
   Відображення у бухгалтерському обліку операцій з передплати періодичних видань здійснюється згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеною у додатку 2 до Плану рахунків (далі - Типова кореспонденція).
   
   Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством, здійснюється відповідно до пункту 3.9 Типової кореспонденції.
   
   Якщо передплата періодичних видань здійснена з метою поповнення бібліотечних фондів, то отримані періодичні видання необхідно оприбуткувати на субрахунок 112 "Бібліотечні фонди", який призначений для обліку бібліотечних фондів незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання. Оприбуткування здійснюється відповідно до пунктів 1.1 - 1.5 Типової кореспонденції.
   
   У випадку, коли періодичні видання не належать до бібліотечних фондів, витрати, пов'язані з придбанням періодичних видань, списуються на фактичні видатки установи на підставі отриманих первинних документів і відображаються за дебетом субрахунків 801, 802, 811 - 813 та кредитом субрахунку 364.
   
   До питання 4
   
   Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України (далі - Кодекс). При цьому відповідно до статті 4 Кодексу, якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у Кодексі, застосовуються відповідні норми Кодексу.
   
   Згідно зі статтею 49 Кодексу розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання ухвалює рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Державної казначейської служби, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.
   
   Виняткові випадки та терміни проведення попередньої оплати при закупівлі за бюджетні кошти відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
   
   Зокрема, передбачено можливість здійснення попередньої оплати на строк не більше одного року при закупівлі періодичних видань за умови їх поставки протягом поточного бюджетного періоду.
   
   
   Директор Департаменту
   податкової, митної політики та
   методології бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29439 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам