Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в бухгалтерском учете отдельных хозяйственных операций

Об отражении в бухгалтерском учете отдельных хозяйственных операций   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.11.2006 р. N 31-34000-207-10/23936
   
   Щодо відображення у бухгалтерському обліку окремих господарських операцій


   
    Міністерство фінансів України <...> щодо відображення у бухгалтерському обліку окремих господарських операцій повідомляє.
   
    1. Порядок обліку спільної діяльності без створення юридичної особи визначено в пунктах 19, 20 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. N 91, відповідно до яких кожний учасник спільної діяльності відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) та у фінансовій звітності активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільноконтрольованих активах та витрати спільної діяльності.
   
   Разом з цим активи, задіяні в спільній діяльності без створення юридичної особи, не відображаються фінансовими інвестиціями учасників такої діяльності.
   
   Якщо ділова репутація та ділові зв'язки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. N 242, визнані нематеріальним активом підприємства, а саме ідентифіковані, утримуються підприємством з метою використання протягом більше одного року, існує ймовірність одержання від їх використання майбутніх економічних вигод та їх вартість достовірно визначена, та введені в господарський оборот відповідно до Порядку застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 р. N 732, обліковуються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291, на рахунку 12 "Нематеріальні активи", то згідно зі статтею 1133 Цивільного кодексу України можуть бути внеском у спільну діяльність.
   
    2. Порядок передачі житлового комплексу або його частини на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а також житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, з балансу колишнього балансоутримувача встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
   
    3. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20, визначено види забезпечень та порядок їх формування. Створення забезпечення здійснюється для рівномірного розподілу витрат на оплату щорічних відпусток працівників протягом року, які перебувають із підприємством у трудових відносинах.
   
   Кодексом законів про працю України (стаття 2) визначено, що працівники, трудові відносини яких оформлено трудовим договором із роботодавцем, мають право на щорічні оплачувані відпустки. Отже, у разі коли працівник бажає реалізувати своє право на відпустку, у підприємства виникає зобов'язання виплатити працівнику заробітну плату за весь час такої щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 115 Кодексу законів про працю України).
   
   Відповідно до пункту 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов'язання на дату балансу. Порядок розрахунку суми забезпечення встановлено Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
   
   Відповідно до пункту 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 601, виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, є виплата за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано і в майбутніх періодах.
   
    Заступник міністра
   Т.Єфименко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
45437 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти