Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно предоставления разъяснений по осуществлению расходов по кодам функциональной классификации

Относительно предоставления разъяснений по осуществлению расходов по кодам функциональной классификации   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.07.2007 р. №31-11050-15-13/14638
   
Щодо надання роз’яснень

   Міністерство фінансів України розглянуло лист Державного казначейства України від 21.06.2007 року №3.4-07/1556-7443 стосовно надання роз’яснень щодо здійснення видатків за кодами функціональної класифікації та повідомляє.
   
   Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України складовою частиною спеціального фонду бюджету є бюджет розвитку. Також цією статтею визначені джерела формування бюджету розвитку та напрями, за якими можуть використовуватися його кошти. Зокрема, одним із напрямів використання є капітальні вкладення.
   
   Капітальні вкладення – витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
   
   До капітальних вкладень належать капітальні видатки лише в частині капітального будівництва, реконструкції та реставрації (КЕКВ 2120 та 2140).
   
   Видатки на придбання спецавтотранспорту, тролейбусів та вагонів за своєю економічною ознакою відносяться до капітальних видатків (наказ МФУ від 27.12.2004 №604 “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”) і можуть здійснюватися за рахунок коштів загального або спеціального фонду бюджету (за винятком надходжень до бюджету розвитку).
   
   Отже, придбання рухомого автотранспорту за рахунок коштів бюджету розвитку суперечить вимогам ст.. 71 Бюджетного кодексу України та п. 6 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
   
   Крім того, з метою економного витрачання бюджетних коштів, посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері, було затверджено граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування тощо установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332). Зазначеною постановою встановлено, що витрати на придбання легкових автомобілів здійснюються при наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами відповідного бюджету. Прострочена кредиторська заборгованість визначається по головному розпоряднику бюджетних коштів за всіма кодами функціональної класифікації.
   
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам