Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно привлечения транспортных средств во время мобилизации

Относительно привлечения транспортных средств во время мобилизации



   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.06.2015 р. N 31-11420-07-10/19544
   
   Щодо залучення транспортних засобів під час мобілізації

   <...> Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (далі - Закон) виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.
   
   Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями.
   
   <...> Відповідно до абзацу четвертого частини 3 статті 6 Закону приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.
   
   Згідно з абзацами п'ятим та шостим частини 3 статті 6 Закону повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.
   
   <...> Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів визначено Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. N 879 (далі - Положення).
   
   Відповідно до пункту 8 розділу I Положення підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств. Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.
   
   Згідно з пунктом 6 розділу I Положення суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану.
   
   Пунктом 10 розділу II Положення передбачено, що на активи, що знаходяться в дорозі, не оплачену у строк покупцями відвантажену продукцію (товари) та на ті активи, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), складаються окремі інвентаризаційні описи.
   
   Відповідно до абзацу третього пункту 20 розділу II Положення на активи, що належать іншим підприємствам, складаються окремі звіряльні відомості, копії яких надсилаються власнику.
   
   З огляду на викладене вище, інвентаризація мобілізованого транспорту проводиться згідно з вимогами, передбаченими для проведення інвентаризації майна, переданого на відповідальне зберігання.
   
   Відображення в інвентаризаційному описі мобілізованого транспорту здійснюється на підставі акта приймання-передачі, що підтверджує факт передання такого майна та відомостей, отриманих від зберігача транспорту (за наявності).
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам