Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно выполнения поручения Кабинета Министров Украины

Относительно выполнения поручения Кабинета Министров Украины   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.01.2011 р. № 31-17010-3-8/386
   
Кабінет Міністрів України

   Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України

   
Щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України

   Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 56261/27/1-10 розглянуло листа Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України від 20.12.2010 №02-5/654 щодо оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, забезпечення диференціації заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, поширення виплати 20-відсоткової надбавки на всі категорії педагогічних працівників і доповідає.
   
   Встановлення в 2011 році середніх посадових окладів науково-педагогічним працівникам на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості, середніх посадових окладів педагогічним працівникам на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості та встановлення доплат спеціалістам, які працюють в системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству потребуватиме понад 45 млрд. гривень в розрахунку на рік.
   
   Поширення виплати 20-відсоткової надбавки на всі категорії педагогічних працівників за інформацією Міністерства освіти і науки, молоді і спорту призведе до необхідності вишукання додатково 2,0 млрд.гривень.
   
   У зв'язку із зміною мінімальної заробітної плати та І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки ці обсяги відповідно збільшуватимуться.
   
   Тому Урядом здійснюються поступові кроки щодо підвищення оплати праці науково-педагогічних і педагогічних працівників відповідно і одночасно з підвищенням заробітної плати працівників всієї бюджетної сфери.
   
   Вказане вирішується, насамперед, поетапним збільшенням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, а у зв'язку із цим і відповідним збільшенням посадових окладів.
   
   Вже з 1 січня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1212 внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 25.10.2008 № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» і встановлено, що у 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.
   
   Крім того, керівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери зобов'язано забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
   
   У Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» передбачені відповідні видатки на підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 2011 року.
   
   Крім того, науково-педагогічним та педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно залежно від стажу педагогічної роботи та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, а також педагогічним працівникам - щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за нормами, передбаченими абзацами дев'ятим, десятим та одинадцятим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту».
   
   Також для працівників навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 встановлено ряд доплат за окремі види педагогічної діяльності у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, завідування тощо).
   
   З 1 травня 2007 року за окремі види педагогічної діяльності постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.07 № 643 встановлено розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки працівникам установ і закладів освіти за педагогічні звання, за знання та використання в роботі іноземної мови, за роботу в певних типах навчальних закладів, за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями, інтернатами при школах тощо.
   
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» з 1 жовтня 2009 року працівникам, які працюють в бібліотеках навчальних закладів і які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, встановлена надбавка за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу.
   
   З метою підняття престижності педагогічної роботи вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1130 з 1 січня 2010 року встановлено надбавку в розмірі 20 відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати).
   
   Також постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я» лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, які працюють у навчальних закладах, встановлена надбавка за вислугу років.
   
   Керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків надано право установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них; надавати працівникам матеріальну допомогу, та затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
   
   Таким чином, надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту працівників освіти здійснюється комплексно, виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансових можливостей державного бюджету України.
   
   Одночасно доповідаємо, що відповідно до абзацу 2 пункту 2.22.1 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки Сторони домовилися розглядати щокварталу за участю представників центральних органів виконавчої влади та профспілок бюджетної сфери результати виконання зведеного бюджету за попередній квартал та вносити пропозиції Кабінету Міністрів України щодо зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифної ставкою) працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету.
   
   Враховуючи наведене, у разі необхідності порушене Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України питання може бути обговорено під час такої зустрічі.
   
   Заступник Міністра
С.О. Рибак

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам