Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об утверждении штатного расписания

Об утверждении штатного расписания   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.03.2012 р. N 42/06/186-12
   
   Про затвердження штатного розпису
   (Витяг)

   
   Відповідно до норм статті 21 Кодексу законів про працю України сторонами трудового договору є працівник і власник або уповноважений ним орган, тобто роботодавець. Працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штатного розпису підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку тощо.
   
   Чинним законодавством передбачено, що кількість працівників кожної професії (кваліфікації) у штатному розписі визначають з розподілом штатних одиниць по структурних підрозділах підприємства, установи, організації.
   
   Штатний розпис - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати й посадові оклади працівників. Штатний розпис містить найменування посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді ("Юридичний словник", 1983 р., видання друге, перероблене і доповнене, за редакцією В. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова).
   
   Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису провадяться шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказу), який буде визначати кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.
   
   Наказ, яким буде затверджений штатний розпис, оформлюється з дотриманням усіх вимог до організаційно-розпорядчої документації відповідно до Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. N 55, який поширюється на організаційно-розпорядчі документи (постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо), створювані в результаті діяльності підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності.
   
   Відповідні документи також повинні мати усі необхідні реквізити, зокрема: назву організації, назву виду документа, дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту документа, текст документа, підпис тощо.
   
   Гриф погодження розміщують нижче реквізиту "Підпис". Він складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з назвою організації), особистого підпису, ініціалу(ів) і прізвища, дати погодження (пункти 4.4 та 5.24 Наказу).
   
   
Директор Департаменту
   правового забезпечення
   
В. Шило

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам