Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно размера заработной платы при сдельной форме оплаты труда

Относительно размера заработной платы при сдельной форме оплаты труда   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.04.2014 г. № 421/13/84-14

   Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
   
   Згідно із статтею 15 Закону України «Про оплату праці» (далі - Закон) та статтею 97 Кодексу законів про працю України підприємства госпрозрахункової сфери самостійно в колективному договорі встановлюють умови та розміри оплати праці працівників.
   
   Тобто право вибору форми оплати праці надано підприємству.
   
   У випадку застосування відрядної форми оплати праці, розмір основної заробітної плати визначається обсягом виконуваної роботи.
   
   Оплата праці працівників-відрядників провадиться за відрядними розцінками і залежить від рівня виконаних норм виробітку.
   
   Норми праці мають бути техніко-економічно обґрунтованими.
   
   Відповідно до статті 21 Закону працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.
   
   Оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) не може бути меншою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (стаття 3 Закону).
   
   Відповідно до абзацу 2 статті 21 Закону розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника.
   
   Отже, якщо працівником не виконано місячну норму праці, то оплата його праці здійснюється пропорційно відпрацьованій нормі праці або залежно від виробітку і може бути меншою мінімальної заробітної плати.
   
   Директор Департаменту
О.Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам