Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно необходимости удостоверять печатью предприятия расходные и приходные накладные

Относительно необходимости удостоверять печатью предприятия расходные и приходные накладные   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.04.2014 р. N 2011-0-4-14/8.2
   
   Щодо надання роз'яснення законодавства

   [...] у Міністерстві юстиції розглянуто Ваше звернення [...] щодо надання роз'яснення законодавства стосовно необхідності засвідчувати печаткою підприємства видаткові та прибуткові накладні та в межах компетенції повідомляється.
   
   Згідно з підпунктом 29 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, а також стосовно актів, які ним видаються.
   
   Водночас повідомляємо, що відповідно до частини четвертої статті 62 Господарського кодексу України підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
   
   Також відповідно до статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
   
   Первинні облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (частина друга статті 9 Закону).
   
   Разом з тим регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга статті 6 Закону).
   
   Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації, зокрема, державної фінансової, бюджетної, а також політики у сфері бухгалтерського обліку.
   
   Відповідно до абзаців третього та п'ятнадцятого пункту 3 вказаного Положення одними із основних завдань Міністерства фінансів України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері бухгалтерського обліку, а також здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків).
   
   Так, наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 затверджено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704, яке встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету.
   
   Згідно з підпунктами 2.1, 2.2 та 2.5 пункту 2 цього Положення первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
   
   Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.
   
   Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.
   
   Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.
   
   Також повідомляємо, що відповідно до підпункту 13 пункту 5 вищевказаного Положення Мінфін України з метою організації своєї діяльності організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мінфіну України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
   
   [...]
   
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
Г. Онищенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам