Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций ООО "Восточно-Крымская фондовая компания"

Об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций ООО "Восточно-Крымская фондовая компания"   
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй
   
   ЛИСТ
   
   вiд 26.01.2015 р. N 28-112/4726

   
Банкам України

    У зв'язку з порушенням Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Схiдно-Кримська фондова компанiя" (далi - товариство) умов наданої йому генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй (торгiвля цiнними паперами, за винятком дiяльностi з управлiння цiнними паперами, яка передбачає пряме або опосередковане залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб) та на пiдставi пiдпункту "а" пункту 3.8 глави 3 Положення про порядок надання небанкiвським фiнансовим установам, нацiональному оператору поштового зв'язку генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2002 за N 712/7000, згiдно з розпорядженням Нацiонального банку України вiд 26.01.2015 N 27-р генеральна лiцензiя вiд 12.11.2008 N 46 на здiйснення товариством валютних операцiй вiдкликана.
   
    Iнформацiю надаємо для вiдома.
   
   Заступник директора Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй
Г. Д. Хромоногова

   

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6140 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам