Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций

Об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций   
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
    Департамент реєстрацiйних питань та лiцензування
   
   ЛИСТ
   
   вiд 24.04.2015 р. N 24-00022/27857

   
Банкам України

    У зв'язку з наданням ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "К2 IНВЕСТ" (далi - товариство) нової генеральної лiцензiї вiд 23.04.2015 N 158 на здiйснення валютних операцiй та на пiдставi пiдпункту "г" пункту 3.8 глави 3 Положення про порядок надання небанкiвським фiнансовим установам, нацiональному оператору поштового зв'язку генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.08.2002 N 297, згiдно з розпорядженням Нацiонального банку України вiд 23.04.2015 N 194-р генеральна лiцензiя вiд 03.10.2014 N 140 на здiйснення товариством валютних операцiй вiдкликана.
   
    Iнформацiю надаємо для вiдома.
   
   Директор Департаменту реєстрацiйних питань та лiцензування
Л. В. Антонєнко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам