Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно операций с долговыми ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте

Относительно операций с долговыми ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.09.2014 р. N 12-109/51694

   
   Порядок відображення у бухгалтерському обліку операції з цінними паперами регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України(1).
   ____________
   (1) Затверджено постановою Правління НБУ від 03.10.2005 р. N 358, зареєстрованою у Мін'юсті України 26.10.2005 р. за N 1265/11545.
   
   Цінні папери, номіновані в іноземній валюті, в бухгалтерському обліку відображаються в подвійній оцінці: в іноземній валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на звітну дату.
   
   При зміні справедливої вартості цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, результат переоцінки (різниця між балансовою вартістю та ринковою вартістю в іноземній валюті) відображається за балансовими рахунками 6203 "Результат від торговельних операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" або 5102 "Результати переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України(2) (далі - План рахунків).
   ____________
   (2) Затверджено постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. N 280, зареєстрованою у Мін'юсті України 26.07.2004 р. за N 918/9517.
   
   Торговий результат від реалізації (продажу) цінних паперів визначається як різниця між вартістю реалізації (продажу) та балансовою вартістю цінних паперів і відображається: у торговому портфелі за балансовим рахунком 6203 Плану рахунків, у портфелі на продаж - за балансовим рахунком 6393 "Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж" Плану рахунків.
   
   Переоцінка (перерахунок) гривневого еквівалента залишків іноземної валюти за рахунками обліку цінних паперів в іноземній валюті у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу здійснюється в порядку, визначеному в Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України(3) (далі - Інструкція N 555).
   ____________
   (3) Затверджено постановою Правління НБУ від 17.11.2004 р. N 555, зареєстрованою у Мін'юсті України 29.11.2004 р. за N 1511/10110 (із змінами).
   
   Так, відповідно до п. 6 глави X Інструкції N 555 у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют курсові різниці за борговими цінними паперами відображаються за рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" Плану рахунків.
   
   Виходячи із умов прикладу, наведеного у листі, надаємо схему відображення в бухгалтерському обліку операції з борговими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті (додаток).
   
   Заступник Голови
В. Ричаківська

   
   
Додаток

   
   
Умовний приклад

   1. Банк придбаває ОВДП номінальною вартістю 1000 дол. США з терміном обігу 5 років за ціною 9000,00 грн. (офіційний курс на дату придбання - 8,00 грн./дол. США).
   
   Банк відображає придбання ОВДП у торговому портфелі і переоцінку до офіційного курсу (8,00 грн./дол. США) такими бухгалтерськими проводками:
   
Дебет Кредит Сума
1400 3800* 1000 дол. США (8000 грн.)
3801* 1200 9000 грн.
6204 3801 1000 грн. (8000 грн. - 9000 грн.)
   
   ____________
   * Балансові рахунки 3800, 3801 є технічними, і залежно від програмного забезпечення, що використовує банк, можуть не застосовуватися (прим. НБУ).
   
   2. Наступного дня ринкова вартість ОВДП становить 1010 дол. США. Банк відображає переоцінку ОВДП до ринкової (справедливої) вартості (офіційний курс на дату переоцінки - 8,00 грн./дол. США):
   
Дебет Кредит Сума
1405 3800 10 дол. США (80 грн.)
3801 6203 80 грн.
   
   3.1. У разі продажу ОВДП за 11500,00 грн. (офіційний курс на дату продажу - 12,00 грн./дол. США) банк відображає переоцінку (у зв'язку зі зміною офіційного курсу грн./дол. США) і реалізацію ОВДП із торгового портфеля, у тому числі торговий результат від операції, такими бухгалтерськими проводками:
   
Дебет Кредит Сума
Переоціню у зв'язку зі зміною офіційного курсу
1400 3800 4000 грн. (на 1000 дол. США)
1405 3800 40 грн. (на 10 дол. США)
3801 6204 4040 грн. (1010 дол. США х (12,00 - 8,00))
Реалізація ОВДП із торгового портфеля і визначення торгового результату
1200 3801 11500 грн.
3800 1400 1000 дол. США (12000 грн.)
3800 1405 10 дол. США (120 грн.)
6203 3801 620 грн. (11500 грн. - 12120 грн.)
   
   Від'ємний торговий результат = 620 грн.
   
   3.2. У разі погашення номіналу ОВДП - 1000 дол. США (офіційний курс на дату погашення - 12,1 грн./дол. США) банк відображає переоцінку (у зв'язку зі зміною офіційного курсу грн./дол. США) і погашення ОВДП такими бухгалтерськими проводками:
   
Дебет Кредит Сума
Переоцінка у зв'язку зі зміною офіційного курсу
1400 3800 100 грн. (на 1000 дол. США)
1405 3800 1 грн. (на 10 дол. США)
3801 6204 101 грн. (1010 х (12,10 - 12,00))
Погашення ОВДП із торгового портфеля і визначення торгового результату
1200 3801 12100 грн.
3800 1400 1000 дол. США (12100 грн.)
3800 1405 10 дол. США (121 грн.)
6203 3801 121 грн.
   
   Від'ємний торговий результат = 121 грн.
   

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам