Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно несоответствия письма ПФУ от 05.03.2013 г. № 5840/03-20 требованиям Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»

Относительно несоответствия письма ПФУ от 05.03.2013 г. № 5840/03-20 требованиям Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»   

ПЕНСİЙНИЙ ФОНД УКРАÏНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.05.2013 р. № 13169/03-20


   
   
Верховна Рада України

   
    Пенсiйний фонд України розглянув депутатський запит народного депутата України Продан О.П., оголошений на засiданнi Веховноï Ради України 17 травня 2013 року, щодо невiдповiдностi листа Пенсiйного фонду України вiд 05.03.2013 року № 5840/03-20 вимогам Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообовˈязкове державне соцiальне страхування» i повiдомляє.
   
    Вiдповiдно до пункту 4 частини першоï статтi 4 Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообовˈзкове державне соцiальне страхування» (далi – Закон) фiзичнi особи – пiдприємцi визначенi платниками єдиного внеску.
   
    Для зазначених платникiв (крiм тих, якi обрали спрощену систему оподаткування) вiдповiдно до пункту 2 частини перший статтi 7 та частини 11 статтi 8 Закону єдиний внесок нараховується у розмiрi 34,7 % суми доходу (прибутку), отриманого вiд ïх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску за кожну особу за мiсяць, у якому отримано дохiд (прибуток).
   
    Порядок обчислення i сплати єдиного внеску визначено статтею 9 Закону (в редакцiï Закону № 5292-VI вiд 18.09.2012) та роздiлом IV İнструкцiï про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообовˈзкове державне соціальне страхування, затвердженоï постановою правлiння Пенсiйного фонду Украïни вiд 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованоï в Мiнiстерствi юстицiï Украïни 27.10.2010 № 994/18289 (далi – İнструкцiя).
   
    Вiдповiдно до підпункту 4.5.2 пункту 4.5 Роздiлу IV İнструкцi фiзичнi особи – пiдприємцi, якi знаходяться на загальнiй системи оподаткування, сплачують єдиний внесок протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня i до 15 листопада у виглядi авансових платежiв в розмiрi 25 вiдсоткiв рiчноï суми єдиного внеску, обчисленоï вiд суми, визначеноï податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фiзичних осiб - субˈєктiв пiдприємницькоï дiяльностi.
   
    Вiдповiдальнiсть за несплату авансових платежiв для зазначених платникiв не передбачена.
   
    Суми єдиного внеску, сплаченi у виглядi авансових платежiв, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здiйснюється ним за календарний рiк до 10 лютого наступного року, на пiдставi даних рiчноï податковоï декларацiï.
   
    Лист Пенсiйного фонду Украïни вiд 05.03.2013 року № 5840/03-20 вiдкликано.
   
    В.о. Голови правлння
   В.С. Никитенко
   

Теги
фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3342 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам